Lieferungen - 488257-2020

16/10/2020    S202

Polen-Miastko: Müllfahrzeuge

2020/S 202-488257

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miastku Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: PL63
Postanschrift: ul. A. Mickiewicza
Ort: Miastko
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 77-200
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Izabela Klasa
E-Mail: izabela.klasa@zwik.miastko.com.pl
Telefon: +48 598572795
Fax: +48 598572408
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://platformazakupowa.pl/
Adresse des Beschafferprofils: www.bip.zwik.miastko.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa fabrycznie nowych specjalistycznych samochodów typu: hakowce, śmieciarki i innych urządzeń: kontenery, przyczepy do odbioru i transportu odpadów komunalnych

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.271.1.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34144511 Müllfahrzeuge
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Dostawa fabrycznie nowych specjalistycznych samochodów ciężarowych typu: hakowiec o ładowności – 12 i 18 t, śmieciarki o pojemności 20 m3 – 1 szt., śmieciarki o pojemności 22 m3 – 2 szt., przyczepy do odbioru i transportu odpadów komunalnych, kontenerów KP 20 – 2 szt., kontenerów KP 15 – 2 szt. o wymaganiach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa specjalistycznych samochodów typu hakowiec

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34144510 Fahrzeuge für Abfall
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL636 Słupski
Hauptort der Ausführung:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miastku sp. z o.o., ul. Mickiewicza 3

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dostawa fabrycznie nowych (rok produkcji 2020) specjalistycznych dwóch samochodów typu hakowiec 12 i 18 t przeznaczonych do obsługi kontenerów załadunkowych spełniających normę EURO 6 w zakresie emisji spalin, jak również spełniających wymagania techniczne określone w obowiązujących w Polsce przepisach dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych z uwzględnieniem warunków technicznych określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) i w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

Przedmiot zamówienia wykonany zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia podlega przekazaniu Zamawiającemu w jego siedzibie wraz z kompletną dokumentacją pozwalającą na pełne użytkowanie pojazdów pod względem technicznym i formalno-prawnym. Szczegółowy opis wymagań w tym parametrów technicznych przedmiotu zamówienia został opisany w SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Gwarancja na wykonany przedmiot zamówienia / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 14
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Wadium – Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium dla części 1 w kwocie 18 000,00 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy złotych).

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – ustala się w wysokość 5 % ceny całkowitej (brutto) oferty.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa specjalistycznych samochodów typu śmieciarki

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34144511 Müllfahrzeuge
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL636 Słupski
Hauptort der Ausführung:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miastku sp. z o.o., ul. Mickiewicza 3

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dostawa fabrycznie nowych (rok produkcji 2020) specjalistycznych trzech samochodów typu śmieciarki w tym: o poj. 20 m3 – 1 szt., o poj. 22 m3 – 2 szt. wraz z zabudową przeznaczonych do odbioru i transportu odpadów komunalnych spełniających normę EURO 6 w zakresie emisji spalin, jak również spełniających wymagania techniczne określone w obowiązujących w Polsce przepisach dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych z uwzględnieniem warunków technicznych określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) i w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

Przedmiot zamówienia wykonany zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia podlega przekazaniu Zamawiającemu w jego siedzibie wraz z kompletną dokumentacją pozwalającą na pełne użytkowanie pojazdów pod względem technicznym i formalno-prawnym. Szczegółowy opis wymagań w tym parametrów technicznych przedmiotu zamówienia został opisany w SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Gwarancja na wykonany przedmiot zamówienia / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 14
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Wadium – Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium dla części 2 w kwocie:

40 000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – ustala się w wysokość 5 % ceny całkowitej (brutto) oferty.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa przyczepy do przewozów kontenerów

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34220000 Anhänger, Sattelanhänger und fahrbare Großbehälter
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL636 Słupski
Hauptort der Ausführung:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miastku sp. z o.o., ul. Mickiewicza 3

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dostawa fabrycznie nowej (rok produkcji 2020) przyczepy do przewozów kontenerów typu KP7, KP 10, KP 15 o długości od 3 300 do 4 000 mm.

Przedmiot zamówienia wykonany zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia podlega przekazaniu Zamawiającemu w jego siedzibie wraz z kompletną dokumentacją pozwalającą na pełne użytkowanie pojazdów pod względem technicznym i formalno-prawnym. Szczegółowy opis wymagań w tym parametrów technicznych przedmiotu zamówienia został określony w SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Gwarancja na wykonany przedmiot zamówienia / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 14
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Wadium – Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium dla części 3 w kwocie 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych).

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – ustala się w wysokość 5 % ceny całkowitej (brutto) oferty.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa kontenerów

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
44613300 Standardfrachtcontainer
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL636 Słupski
Hauptort der Ausführung:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miastku sp. z o.o., ul. Mickiewicza 3

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dostawa fabrycznie nowych (rok produkcji 2020) kontenerów; w tym KP 20 – 2 szt., KP15 – 2 szt. przeznaczonych do odbioru odpadów komunalnych (surowce wtórne, odpady wielkogabarytowe, szkło, RTV, AGD).

Przedmiot zamówienia wykonany zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia podlega przekazaniu Zamawiającemu w jego siedzibie wraz z kompletną dokumentacją pozwalającą na pełne użytkowanie kontenerów pod względem technicznym i formalno-prawnym. Szczegółowy opis wymagań w tym parametrów technicznych przedmiotu zamówienia został określony w SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Gwarancja na wykonany przedmiot zamówienia / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 14
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Wadium – Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium dla części 4 w kwocie 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych).

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – ustala się w wysokość 5 % ceny całkowitej (brutto) oferty.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

W celu spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż:

— dla części 1 zamówienia: 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych),

— dla części 2 zamówienia: 450 000,00 PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych),

— dla części 3 zamówienia: 25 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych),

— dla części 4 zamówienia: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Na którą zamierza złożyć ofertę, tj. jeżeli w ofercie zostanie wskazana więcej niż jedna część zamówienia wówczas wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej nie mogą być niższe niż suma kwot środków finansowych lub zdolności kredytowej wszystkich części wskazanych w ofercie.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonego powyżej, Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona (z art. 24aa), do złożenia: informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w wysokości wskazanej w SIWZ odpowiednio dla każdej części zamówienia, na które Wykonawca zamierza złożyć ofertę.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

W celu spełnienia tego warunku Wykonawca jest zobowiązany do wykazania, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w ramach jednego zamówienia (umowy) wykonał prawidłowo nie mniej niż jedną dostawę odpowiadająca swym rodzajem niniejszemu zamówieniu lub zbliżoną o wartości nie mniejszej niż:

— dla części 1 zamówienia: 200 000,00 PLN brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych);

— dla części 2 zamówienia: 450 000,00 PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych),

— dla części 3 zamówienia: 25 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych),

— dla części 4 zamówienia: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

— w odniesieniu do każdej części, na którą zamierza złożyć ofertę tj. jeżeli w ofercie zostanie wskazana więcej niż jedna część zamówienia wówczas wartość dostaw nie może być niższa niż suma wymaganych wartości dostaw dla wszystkich części wskazanych w ofercie.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonego powyżej, Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona (z art. 24aa), do złożenia wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Szczegółowe rozwinięcie zasad, praw i obowiązków stron realizujących przedmiot zamówienia, w tym określone przez Zamawiającego dopuszczone możliwości dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty zawiera wzór umowy – załącznik do SIWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 03/11/2020
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 03/11/2020
Ortszeit: 12:20
Ort:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miastku Sp. z o.o., ul. A. Mickiewicza 3 w Miastku, gabinet Prezesa Spółki – za pośrednictwem platformy zakupowej.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcia ofert w jawnej sesji dokona komisja przetargowa powołana przez przez kierownika Zamawiającego. Sesja otwarcia zostanie przeprowadzona zgodnie z art. 86 Pzp, a informacje określone w ust. 5 przywołanego artykułu zostaną niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, w tym z państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz art. 24 ust. 1 pkt 1 Pzp.

2. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca złoży wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert wstępne oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ).

3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

4. Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

3) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

4) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

5. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia dokumentów pozwalających na ocenę zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ:

wymaganym dokumentem jest opis przedmiotu dostawy sporządzony przez Wykonawcę odnoszący się do każdej części zamówienia, którą Wykonawca wskazał w ofercie.

Opis musi odzwierciedlać (wskazywać zgodność) treść minimalnych wszystkich wymogów opisanych w SIWZ dla poszczególnych części.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@up.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 5 i 6. SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo w elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

14. W sprawach nieuregulowanych w cz. 17 SIWZ zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179 – 198 g ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@up.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/10/2020