Leveringen - 488358-2020

16/10/2020    S202

Duitsland-Regensburg: Werkplaatsuitrusting

2020/S 202-488358

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz
Postadres: Ditthornstrasse 10
Plaats: Regensburg
NUTS-code: DE232 Regensburg, Kreisfreie Stadt
Postcode: 93055
Land: Duitsland
Contactpersoon: Fidorra, Oliver
E-mail: oliver.fidorra@hwkno.de
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://hwkno.de
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Handwerkskammer

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

1539 – Ergänzungsausstattung für das Bildungszentrum Landshut

Referentienummer: 2020003919
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
43800000 Werkplaatsuitrusting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 277 446.60 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Luftreiniger

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39811200 Luchtzuiveraars
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE227 Landshut, Landkreis
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Spezialsäge

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42640000 Gereedschapswerktuigen voor het bewerken van harde materialen, met uitzondering van metalen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE227 Landshut, Landkreis
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Akku-Schrauber-Set

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
43800000 Werkplaatsuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE227 Landshut, Landkreis
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Drehhocker

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39113500 Krukjes
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE227 Landshut, Landkreis
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Drehmaschine

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42621000 Draaibanken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE227 Landshut, Landkreis
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Rohrbandschleifer

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42630000 Gereedschapswerktuigen voor de metaalbewerking
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE227 Landshut, Landkreis
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Rundlaufprüfgerät

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
43800000 Werkplaatsuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE227 Landshut, Landkreis
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Säulenbohrmaschine

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
43132100 Boormachines
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE227 Landshut, Landkreis
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Umbau vorhandener Dieselmotor

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
43800000 Werkplaatsuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE227 Landshut, Landkreis
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kommunikationsmodul

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
43800000 Werkplaatsuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE227 Landshut, Landkreis
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Reifen-Wuchtmaschine

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
43800000 Werkplaatsuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE227 Landshut, Landkreis
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Scheinwerfereinstellgerät

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
43800000 Werkplaatsuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE227 Landshut, Landkreis
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Stühle

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39112000 Rechte stoelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE227 Landshut, Landkreis
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Absaugmobil

Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42999100 Stofzuigers, niet voor huishoudelijk gebruik
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE227 Landshut, Landkreis
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Akku-Bohrschrauber

Perceel nr.: 15
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
43132100 Boormachines
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE227 Landshut, Landkreis
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Propan-Umfüllstation

Perceel nr.: 16
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
43800000 Werkplaatsuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE227 Landshut, Landkreis
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

LAN-Verkabelungsmessgerät

Perceel nr.: 17
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38552000 Elektronische meters
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE227 Landshut, Landkreis
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

LWL LAN Messgerät

Perceel nr.: 18
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38552000 Elektronische meters
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE227 Landshut, Landkreis
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Schutzmaßnahmen-Prüfgerät

Perceel nr.: 19
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38552000 Elektronische meters
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE227 Landshut, Landkreis
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Maschinenschraubstock

Perceel nr.: 20
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
43800000 Werkplaatsuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE227 Landshut, Landkreis
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Netzwerkswitch

Perceel nr.: 21
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32413100 Netwerkrouters
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE227 Landshut, Landkreis
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Accesspoints

Perceel nr.: 22
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32413100 Netwerkrouters
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE227 Landshut, Landkreis
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Monitor

Perceel nr.: 23
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32323100 Kleurenmonitoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE227 Landshut, Landkreis
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Notebook

Perceel nr.: 24
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213100 Draagbare computers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE227 Landshut, Landkreis
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Personal-Computer

Perceel nr.: 25
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213000 Personal computers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE227 Landshut, Landkreis
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Videoprojektor

Perceel nr.: 26
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38652120 Videoprojectietoestellen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE227 Landshut, Landkreis
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Druckluft-Gipssäge

Perceel nr.: 27
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42611000 Gereedschapswerktuigen voor speciale doeleinden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE227 Landshut, Landkreis
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Gießharzgerät

Perceel nr.: 28
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
43800000 Werkplaatsuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE227 Landshut, Landkreis
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Gipsabfallbehälter

Perceel nr.: 29
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44613700 Vuilnisbakken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE227 Landshut, Landkreis
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

M.A.S. Werkzeug-Set

Perceel nr.: 30
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141700 Orthopedische benodigdheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE227 Landshut, Landkreis
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Senkrecht-Schneidständer

Perceel nr.: 31
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
43800000 Werkplaatsuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE227 Landshut, Landkreis

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 152-370436

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Luftreiniger

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/09/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: G. Sachs Eisenwaren GmbH
Plaats: Kulmbach
NUTS-code: DE24B Kulmbach
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 7 620.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Spezialsäge

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/09/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Mohammad Hossein Rasouli
Plaats: Köln
NUTS-code: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 674.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Akku-Schrauber-Set

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/09/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: G. Sachs Eisenwaren GmbH
Plaats: Kulmbach
NUTS-code: DE24B Kulmbach
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 058.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Benaming:

Drehhocker

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/09/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Heinrich & Schleyer GmbH
Plaats: Kitzingen
NUTS-code: DE268 Kitzingen
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 172.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 5
Benaming:

Drehmaschine

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/09/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Harich Werkzeuge-Maschinen GmbH
Plaats: Feucht
NUTS-code: DE259 Nürnberger Land
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 89 310.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 6
Benaming:

Rohrbandschleifer

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/09/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: G. Sachs Eisenwaren GmbH
Plaats: Kulmbach
NUTS-code: DE24B Kulmbach
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 770.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 7
Benaming:

Rundlaufprüfgerät

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/09/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: G. Sachs Eisenwaren GmbH
Plaats: Kulmbach
NUTS-code: DE24B Kulmbach
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 011.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 8
Benaming:

Säulenbohrmaschine

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/09/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Harich Werkzeuge-Maschinen GmbH
Plaats: Feucht
NUTS-code: DE259 Nürnberger Land
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 20 971.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 9
Benaming:

Umbau vorhandener Dieselmotor

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/09/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ingenieurbüro H. Mayer
Plaats: Lendsiedel
NUTS-code: DE11A Schwäbisch Hall
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 19 500.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 10
Benaming:

Kommunikationsmodul

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/09/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Stahlgruber GmbH
Plaats: Poing
NUTS-code: DE218 Ebersberg
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 12 320.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 11
Benaming:

Reifen-Wuchtmaschine

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/09/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Josef Gottlieb Handel & Vertrieb
Plaats: Pocking
NUTS-code: DE228 Passau, Landkreis
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 130.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 12
Benaming:

Scheinwerfereinstellgerät

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/09/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Stahlgruber GmbH
Plaats: Regensburg
NUTS-code: DE232 Regensburg, Kreisfreie Stadt
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 385.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 13
Benaming:

Stühle

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/09/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken GmbH & Co. KG
Plaats: Tauberbischofsheim
NUTS-code: DE11B Main-Tauber-Kreis
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 825.12 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 14
Benaming:

Absaugmobil

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/09/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Mohammad Hossein Rasouli
Plaats: Köln
NUTS-code: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 792.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 15
Benaming:

Akku-Bohrschrauber

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/09/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Gebr. Berthold GmbH
Plaats: München
NUTS-code: DE212 München, Kreisfreie Stadt
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 920.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 16
Benaming:

Propan-Umfüllstation

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/09/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: G. Sachs Eisenwaren GmbH
Plaats: Kulmbach
NUTS-code: DE24B Kulmbach
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 533.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 17
Benaming:

LAN-Verkabelungsmessgerät

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/09/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Josef Gottlieb Handel & Vertrieb
Plaats: Pocking
NUTS-code: DE228 Passau, Landkreis
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 800.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 18
Benaming:

LWL LAN Messgerät

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/09/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Josef Gottlieb Handel & Vertrieb
Plaats: Pocking
NUTS-code: DE228 Passau, Landkreis
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 360.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 19
Benaming:

Schutzmaßnahmen-Prüfgerät

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/09/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Josef Gottlieb Handel & Vertrieb
Plaats: Pocking
NUTS-code: DE228 Passau, Landkreis
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 10 960.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 20
Benaming:

Maschinenschraubstock

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/09/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge
Plaats: München
NUTS-code: DE212 München, Kreisfreie Stadt
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 449.85 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 21
Benaming:

Netzwerkswitch

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/09/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Mohammad Hossein Rasouli
Plaats: Köln
NUTS-code: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 10 485.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 22
Benaming:

Accesspoints

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/09/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Mohammad Hossein Rasouli
Plaats: Köln
NUTS-code: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 978.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 23
Benaming:

Monitor

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/09/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ODAV AG
Plaats: Straubing
NUTS-code: DE223 Straubing, Kreisfreie Stadt
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 7 791.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 24
Benaming:

Notebook

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/09/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ODAV AG
Plaats: Straubing
NUTS-code: DE223 Straubing, Kreisfreie Stadt
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 219.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 25
Benaming:

Personal-Computer

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/09/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ODAV AG
Plaats: Straubing
NUTS-code: DE223 Straubing, Kreisfreie Stadt
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 43 585.50 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 26
Benaming:

Videoprojektor

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/09/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: AVF Audiovisuelle Technik Ferstl
Plaats: Oberviechtach
NUTS-code: DE239 Schwandorf
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 375.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 27
Benaming:

Druckluft-Gipssäge

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/09/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge
Plaats: München
NUTS-code: DE212 München, Kreisfreie Stadt
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 042.94 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 28
Benaming:

Gießharzgerät

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/09/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Streifeneder ortho.production GmbH
Plaats: Emmering
NUTS-code: DE21C Fürstenfeldbruck
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 943.70 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 29
Benaming:

Gipsabfallbehälter

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/09/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Streifeneder ortho.production GmbH
Plaats: Emmering
NUTS-code: DE21C Fürstenfeldbruck
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 722.49 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 30
Benaming:

M.A.S. Werkzeug-Set

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/09/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Streifeneder ortho.production GmbH
Plaats: Emmering
NUTS-code: DE21C Fürstenfeldbruck
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 316.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 31
Benaming:

Senkrecht-Schneidständer

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/09/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: G. Sachs Eisenwaren GmbH
Plaats: Kulmbach
NUTS-code: DE24B Kulmbach
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 427.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020