Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 488560-2021

28/09/2021    S188

Poland-Wrocław: Medical equipments

2021/S 188-488560

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Uniwersytet Medyczny im Piastów Śląskich we Wrocławiu
National registration number: PL8960005779
Postal address: Wybrzeże L. Pasteura 1
Town: Wrocław
NUTS code: PL514 Miasto Wrocław
Postal code: 50-367
Country: Poland
Contact person: Monika Komorowska
E-mail: monika.komorowska@umw.edu.pl
Telephone: +48 717841174
Fax: +48 717840045
Internet address(es):
Main address: www.umw.edu.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://umed-wroc.logintrade.net
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa wyposażenia w ramach tworzenia Ośrodka Faz Wczesnych na terenie Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Reference number: AZP-260-PN-36/21
II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wyposażenia w ramach tworzenia Ośrodka Faz Wczesnych na terenie Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.Przedmiot zamówienia podzielono na 7 części osobno ocenianych, tj.:

Część 1 Dostawa aparatury monitorującej;Część 2 Dostawa pomp infuzyjnych;Część 3 Dostawa aparatury ratunkowej; Część 4 Dostawa analizatorów;Część 5 Dostawa sprzętu do resuscytacji;Część 6 Dostawa systemu do ciągłego nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego;

Część 7 Dostawa sprzętu laboratoryjnego; Zamówienie dla części 1-7 realizowane jest w ramach realizacji projektu pn.: „Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych we Wrocławiu na bazie szpitala klinicznego - kompleksowe wsparcie w planowaniu, zarządzaniu i realizacji badań klinicznych” (nr projektu ABM.Z514.21.001)”.Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Arkuszu informacji technicznej (załącznik nr 2 do SWZ Część 1-7).

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa aparatury monitorującej

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL514 Miasto Wrocław
Main site or place of performance:

Miejsce dostawy: Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu ul. Borowska 211 A, 50-556 Wrocław.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wyposażenia w ramach tworzenia Ośrodka Faz Wczesnych na terenie Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Część 1 Dostawa aparatury monitorującej;

Zamówienie dla części 1 realizowane jest w ramach realizacji projektu pn.:

„Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych we Wrocławiu na bazie szpitala klinicznego - kompleksowe wsparcie w planowaniu, zarządzaniu i realizacji badań klinicznych” (nr projektu ABM.Z514.21.001)”.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Arkuszu informacji technicznej (załącznik nr 2 do SWZ Część 1. Zamawiający wymaga, by oferowane produkty spełniały wymogi zawarte w tym załączniku.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji przedmiotu zamówienia / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin gwarancji przedmiotu zamówienia / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 84
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Termin realizacji przedmiotu zamówienia stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiający ustalił maksymalny termin

realizacji przedmiotu zamówienia na 12 tygodni.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa pomp infuzyjnych

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL514 Miasto Wrocław
Main site or place of performance:

Miejsce dostawy: Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu ul. Borowska 211 A, 50-556 Wrocław.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wyposażenia w ramach tworzenia Ośrodka Faz Wczesnych na terenie Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Część 2 Dostawa pomp infuzyjnych

Zamówienie dla części 2 realizowane jest w ramach realizacji projektu pn.:

„Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych we Wrocławiu na bazie szpitala klinicznego - kompleksowe wsparcie w planowaniu, zarządzaniu i realizacji badań klinicznych” (nr projektu ABM.Z514.21.001)”.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Arkuszu informacji technicznej (załącznik nr 2 do SWZ Część 2. Zamawiający wymaga, by oferowane produkty spełniały wymogi zawarte w tym załączniku.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji przedmiotu zamówienia / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin gwarancji przedmiotu zamówienia / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 70
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Termin realizacji przedmiotu zamówienia stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiający ustalił maksymalny termin

realizacji przedmiotu zamówienia na 10 tygodni.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa aparatury ratunkowej

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33157400 Medical breathing devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL514 Miasto Wrocław
Main site or place of performance:

Miejsce dostawy: Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu ul. Borowska 211 A, 50-556 Wrocław.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wyposażenia w ramach tworzenia Ośrodka Faz Wczesnych na terenie Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Część 3 Dostawa aparatury ratunkowej

Zamówienie dla części 3 realizowane jest w ramach realizacji projektu pn.:

„Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych we Wrocławiu na bazie szpitala klinicznego - kompleksowe wsparcie w planowaniu, zarządzaniu i realizacji badań klinicznych” (nr projektu ABM.Z514.21.001)”.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Arkuszu informacji technicznej (załącznik nr 2 do SWZ Część 3. Zamawiający wymaga, by oferowane produkty spełniały wymogi zawarte w tym załączniku.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji przedmiotu zamówienia / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin gwarancji przedmiotu zamówienia / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 42
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Termin realizacji przedmiotu zamówienia stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiający ustalił maksymalny termin

realizacji przedmiotu zamówienia na 6 tygodni.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa analizatorów

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33195000 Patient-monitoring system
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL514 Miasto Wrocław
Main site or place of performance:

Miejsce dostawy: Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu ul. Borowska 211 A, 50-556 Wrocław.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wyposażenia w ramach tworzenia Ośrodka Faz Wczesnych na terenie Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Część 4 Dostawa analizatorów

Zamówienie dla części 4 zrealizowane jest w ramach realizacji projektu pn.:

„Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych we Wrocławiu na bazie szpitala klinicznego - kompleksowe wsparcie w planowaniu, zarządzaniu i realizacji badań klinicznych” (nr projektu ABM.Z514.21.001)”.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Arkuszu informacji technicznej (załącznik nr 2 do SWZ Część 4. Zamawiający wymaga, by oferowane produkty spełniały wymogi zawarte w tym załączniku.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji przedmiotu zamówienia / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin gwarancji przedmiotu zamówienia / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Termin realizacji przedmiotu zamówienia stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiający ustalił maksymalny termin

realizacji przedmiotu zamówienia na 4 tygodnie

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa sprzętu do resuscytacji

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33172200 Resuscitation devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL514 Miasto Wrocław
Main site or place of performance:

Miejsce dostawy: Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu ul. Borowska 211 A, 50-556 Wrocław.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wyposażenia w ramach tworzenia Ośrodka Faz Wczesnych na terenie Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Część 5 Dostawa sprzętu do resuscytacji

Zamówienie dla części 5 zrealizowane jest w ramach realizacji projektu pn.:

„Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych we Wrocławiu na bazie szpitala klinicznego - kompleksowe wsparcie w planowaniu, zarządzaniu i realizacji badań klinicznych” (nr projektu ABM.Z514.21.001)”.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Arkuszu informacji technicznej (załącznik nr 2 do SWZ Część 5. Zamawiający wymaga, by oferowane produkty spełniały wymogi zawarte w tym załączniku.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji przedmiotu zamówienia / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin gwarancji przedmiotu zamówienia / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 70
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Termin realizacji przedmiotu zamówienia stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiający ustalił maksymalny termin

realizacji przedmiotu zamówienia na 10 tygodni.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa systemu do ciągłego nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33120000 Recording systems and exploration devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL514 Miasto Wrocław
Main site or place of performance:

Miejsce dostawy: Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu ul. Borowska 211 A, 50-556 Wrocław.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wyposażenia w ramach tworzenia Ośrodka Faz Wczesnych na terenie Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Część 6 Dostawa systemu do ciągłego nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego

Zamówienie dla części 6 zrealizowane jest w ramach realizacji projektu pn.:

„Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych we Wrocławiu na bazie szpitala klinicznego - kompleksowe wsparcie w planowaniu, zarządzaniu i realizacji badań klinicznych” (nr projektu ABM.Z514.21.001)”.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Arkuszu informacji technicznej (załącznik nr 2 do SWZ Część 6. Zamawiający wymaga, by oferowane produkty spełniały wymogi zawarte w tym załączniku.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji przedmiotu zamówienia / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin gwarancji przedmiotu zamówienia / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 42
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Termin realizacji przedmiotu zamówienia stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiający ustalił maksymalny termin

realizacji przedmiotu zamówienia na 6 tygodni.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa sprzętu laboratoryjnego;

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
38000000 Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL514 Miasto Wrocław
Main site or place of performance:

Miejsce dostawy: Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu ul. Borowska 211 A, 50-556 Wrocław.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wyposażenia w ramach tworzenia Ośrodka Faz Wczesnych na terenie Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Część 7 Dostawa sprzętu laboratoryjnego;

Zamówienie dla części 7 zrealizowane jest w ramach realizacji projektu pn.:

„Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych we Wrocławiu na bazie szpitala klinicznego - kompleksowe wsparcie w planowaniu, zarządzaniu i realizacji badań klinicznych” (nr projektu ABM.Z514.21.001)”.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Arkuszu informacji technicznej (załącznik nr 2 do SWZ Część 7. Zamawiający wymaga, by oferowane produkty spełniały wymogi zawarte w tym załączniku.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji przedmiotu zamówienia / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin gwarancji przedmiotu zamówienia / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 70
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Termin realizacji przedmiotu zamówienia stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiający ustalił maksymalny termin

realizacji przedmiotu zamówienia na 10 tygodni.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że:

wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych wykonuje, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat co najmniej 1 (jedną) dostawę polegającą na dostawie sprzętu medycznego i/lub naukowo-badawczego i/lub laboratoryjnego:

dla części 1: na kwotę brutto co najmniej 480 000,00 zł

(słownie: czterysta osiemdziesiąt tysięcy 00/00 zł),

dla części 2: na kwotę brutto co najmniej 32 000,00 zł

(słownie: trzydzieści dwa tysiące 00/00 zł),

dla części 3: na kwotę brutto co najmniej 5 000,00 zł

(słownie: pięć tysięcy 00/00 zł),

dla części 4: na kwotę brutto co najmniej 38 000,00 zł

(słownie: trzydzieści osiem tysięcy 00/00 zł),

dla części 5: na kwotę brutto co najmniej 54 000,00 zł

(słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące 00/00 zł),

dla części 6: na kwotę brutto co najmniej 67 000,00 zł

(słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy 00/00 zł),

dla części 7: na kwotę brutto co najmniej 60 000,00 zł

(słownie: sześćdziesiąt tysięcy 00/00 zł).

Dla wartości wskazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP z dnia wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli średni kurs nie będzie w tym dniu publikowany, to Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni:

do złożenia wykazu dostaw wykonanych, a w wypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; wzór wykazu będzie stanowić załącznik do wezwania;

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści

umowy, określone zostały w załączniku nr 3 do SWZ.

Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której

zostanie dokonany wybór wykonawcy, zgodnie ze wzorem umowy stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.

Umowa zostanie zawarta na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 26/10/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 23/01/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 26/10/2021
Local time: 10:00
Place:

Otwarcie ofert nastąpi w Dziale Zamówień Publicznych UMW, 50-368 Wrocław, ul. Marcinkowskiego 2–6,

POLSKA, w pokoju nr 3A 110.1 za pośrednictwem platformy pod adresem https://umed-wroc.logintrade.net

poprzez ich odszyfrowanie przez Zamawiającego.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

1. Wykonawca składa wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe, wskazane i opisane w Załączniku nr 2 do SWZ w części 1 -7. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w

wyznaczonym terminie.

2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej

oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni:

1) oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, składanego

na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem

standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia

2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.U. UE L

3 z 6.1.2016, str. 16), zwanego dalej „JEDZ”; wzór JEDZ będzie stanowić załącznik do wezwania;

informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp oraz art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp,

dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, sporządzonej nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, aktualnej na dzień złożenia;

2) aktualnego na dzień złożenia, oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku

przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie

konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,

albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami

potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy

kapitałowej; wzór będzie stanowić załącznik do wezwania.

3)Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w ppkt. 1; wzór oświadczenia będzie stanowić załącznik do wezwania.

Okresy wyrażone w latach lub miesiącach liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

4) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast

dokumentu, o którym mowa w ppkt 2.2, składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy,

albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub

administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w zakresie, o którym mowa

w ppkt 2.2.

5) Dokument, o którym mowa w pkt4 , powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego

złożeniem.

6) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o

których mowa w pkt 4, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa

w pkt 4, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio

oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub

oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą,

złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub

gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Zapisy pkt 5

stosuje się.

3. Zam. przewiduje możliwość skorzystania z dyspozycji art.139 Pzp.

4. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

5. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia, przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców

3. Terminy wnoszenia odwołania:

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w inny sposób;

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;

3) Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ppkt. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia

o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się w terminie:

- 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

- 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

4. Terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

5. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

7. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

8. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym, że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

9. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca,

a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy Pzp nie stanowią inaczej.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
23/09/2021