Lieferungen - 488597-2020

16/10/2020    S202

Suomi-Espoo: Sähkö

2020/S 202-488597

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Hankintamenettelyn tulokset

Tavarahankinnat

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0920632-0
Postiosoite: PL 405
Postitoimipaikka: Espoo
NUTS-koodi: FI SUOMI / FINLAND
Postinumero: FI-02101
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: kilpailutus@venienergia.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://www.csc.fi/
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: Valtion ja korkeakoulujen osakeyhtiö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: Atk-laitteisto- ja ohjelmistokonsultointi

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Sähköenergian hankinta

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
09310000 Sähkö
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n sähköenergian hankinta, jonka yksityiskohdat ilmenivät tarjouspyyntöasiakirjoista.

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7)Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä)
Arvo ilman alv:tä: 18 144 820.00 EUR
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
09310000 Sähkö
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI SUOMI / FINLAND
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n sähkönhankintasopimuksen kilpailutus, jonka tuloksena tehtiin sopimus sähkönmyyjän marginaalista. Lopullinen sähköenergian laskutushinta määräytyy sopimusjaksolle tehtävien hinnankiinnitysten perusteella tässä tarjouspyynnössä määriteltyjen ehtojen mukaisesti.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite:

The European High Performance Computing Joint Undertaking - EuroHPC

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2020/S 046-108234
IV.2.8)Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä
IV.2.9)Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:

Sähköenergian hankinta

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
17/09/2020
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 7
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä: 0
Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 0
Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä: 7
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: Vattenfall Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 1842073-2
Postiosoite: Fredriksberg B 4. krs, Konepajankuja 3B
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI SUOMI / FINLAND
Postinumero: FI-00510
Maa: Suomi
Puhelin: +358 504651001
Internetosoite: https://www.vattenfall.fi/
Urakoitsija on pk-yritys: ei
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 18 144 820.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:

— Jälki-ilmoituksessa annetut hankinnan arvot ovat hankinnan luonteesta ja arvioidusta kulutusmuutoksesta johtuen arvioita.

— Sopimus on tehty uusiutuvilla energialähteillä tuotetusta sähköstä.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: FI-00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
13/10/2020