Lieferungen - 488748-2020

16/10/2020    S202

Sverige-Norrköping: Varuautomater

2020/S 202-488748

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut
Nationellt registreringsnummer: 202100-0696
Ort: Norrköping
Nuts-kod: SE SVERIGE
Postnummer: 601 76
Land: Sverige
Kontaktperson: Niklas Andersson
E-post: niklas.andersson@smhi.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.smhi.se
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Dryckesautomater med tillhörande varor och tjänster

Referensnummer: 2020/1435/2.3
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
42933000 Varuautomater
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Denna upphandling ersätter tidigare avbruten upphandling med diarienummer 2020/905/2.3.

SMHI genomför upphandling av dryckesautomater med tillhörande varor och tjänster till kontoren i Norrköping, Göteborg och Uppsala. Målsättningen med upphandlingen är att SMHI ska kunna erbjuda välsmakande varm och kall dryck till medarbetare och besökare.

Upphandlingen omfattar dryckesautomater (kaffeautomater och vattenautomater) och service av dessa samt tillhörande varor såsom råvaror (kaffe, te, choklad, engångsmaterial).

Anbudsgivaren erbjuds lämna ett eller två pris i enlighet med nedanstående alternativ:

— köp av automater

— hyra av automater

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 2 200 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
15511700 Mjölkpulver
15831000 Socker
15842210 Chokladdryck
15860000 Kaffe, te och liknande produkter
15981200 Kolsyrat mineralvatten
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE SVERIGE
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Information om upphandlingen

SMHI välkomnar er att lämna anbud i upphandlingen av Dryckesautomater med tillhörande varor och tjänster med diarienummer 2020/1435/2.3.

Denna upphandling ersätter tidigare avbruten upphandling med diarienummer 2020/905/2.3.

Bakgrund och mål med upphandlingen

SMHI genomför upphandling av dryckesautomater med tillhörande varor och tjänster till kontoren i Norrköping, Göteborg och Uppsala. Målsättningen med upphandlingen är att SMHI ska kunna erbjuda välsmakande varm och kall dryck till medarbetare och besökare.

I Norrköping genomförs en renovering av SMHIs lokaler och samtliga placeringar är inte fastställda i dagsläget. SMHI beräknar att ha behov av cirka 26 kaffeautomater och cirka 17 vattenautomater. På grund av ombyggnation kan dryckesautomater beställas vid olika tillfällen, dock kommer avtalets slutdatum att vara samma för samtliga automater.

För SMHIs kontor i Göteborg beräknar SMHI behovet till en (1) kaffeautomat och en (1) vattenautomat.

SMHIs kontor i Uppsala har i dagsläget behov av en (1) kaffeautomat och en (1) vattenautomat.

Upphandlingen omfattar dryckesautomater (kaffeautomater och vattenautomater) och service av dessa samt tillhörande varor såsom råvaror (kaffe, te, choklad, socker).

Anbudsgivaren erbjuds lämna ett eller två pris i enlighet med nedanstående alternativ:- köp av automater- hyra av automater

Avsnitt som endast omfattar respektive alternativ är märkt med [Köp] respektive [Hyra]. I annat fall är de övergripande.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2020/S 127-309968
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
19/08/2020
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Jobmeal AB
Nationellt registreringsnummer: 556576-5954
Postadress: Vretenvägen 9
Ort: Solna
Nuts-kod: SE SVERIGE
Postnummer: 171 54
Land: Sverige
E-post: monika.morling@jobmeal.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 2 200 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltingsrätten i Linköping
Ort: Linköping
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
12/10/2020