Leveringen - 488791-2020

16/10/2020    S202

România-Bucureşti: Echipamente medicale

2020/S 202-488791

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală
Număr naţional de înregistrare: 4316171
Adresă: Str. Dr. Staicovici nr. 63
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 050557
Țară: România
Persoană de contact: Adrian Candea
E-mail: office@idah.ro
Telefon: +40 374322000 / 374322015
Fax: +40 214113394
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.idah.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.5)Activitate principală
Altă activitate: Activități veterinare

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Echipamente de laborator

Număr de referinţă: 4165
II.1.2)Cod CPV principal
33100000 Echipamente medicale
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Achizitia de echipamente de laborator dupa cum urmeaza:

Lot nr. 1: Hota microbiologica clasa II cu lampa UV - 1 bucata

Lot nr. 2: Pipete Eppendorf monocanal - 5 seturi

Lot nr. 3: Thermal Cycler (2 x 48) - 1 buc

Lot nr. 4: Thermal Cycler (96) - 1 buc

Lot nr. 5: Sistem de automatizare instalatie ventilatie - 1 bucata

Lot nr. 6: Sistem complet in vederea secventierii de noua generatie a intregului genom (WGS) - 1 bucata

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 1 696 056.00 RON
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Thermal Cycler (96)

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Strada Dr. Staicovici nr. 63, sector 5 Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Thermal Cycler (96) - 1 bucata

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Thermal Cycler (2x48)

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Strada Dr. Staicovici nr. 63, sector 5 Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Thermal Cycler (2x48) - 1 bucata

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Pipete Eppendorf monocanal

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Strada Dr. Staicovici nr. 63, sector 5 Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Pipete Eppendorf monocanal - 5 seturi

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Hota microbiologica clasa II cu lampa UV

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Strada Dr. Staicovici nr. 63, sector 5 Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Hota microbiologica clasa II cu lampa UV - 1 bucata

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Sistem complet in vederea secventierii de noua generatie a intregului genom (WGS)

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Strada Dr. Staicovici nr. 63, sector 5 Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Sistem complet in vederea secventierii de noua generatie a intregului genom (WGS) - 1 bucata

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Sistem de automatizare instalatie ventilatie

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
48921000 Sisteme de automatizare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Strada Dr. Staicovici nr. 63, sector 5 Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Sistem de automatizare instalatie ventilatie - 1 bucata

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
S-a organizat o licitație electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2020/S 127-310091
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 6568
Lot nr.: 6
Titlu:

Sistem complet in vederea secventierii de noua generatie a intregului genom (WGS)

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
25/09/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: NOVA GROUP INVESTMENT
Număr naţional de înregistrare: RO 13986464
Adresă: Strada Oituz, Nr. 47c
Localitate: Otopeni
Cod NUTS: RO322 Ilfov
Țară: România
E-mail: info@novagroup.ro
Telefon: +40 314253515
Fax: +40 314253516
Adresă internet: www.ngilab.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 500 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 499 500.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 6565 si 6566
Lot nr.: 3
Titlu:

Thermal Cycler (2x48)

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
25/09/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: DIALAB SOLUTIONS
Număr naţional de înregistrare: RO 23818271
Adresă: Strada Albac, Nr. 11, Sector: 1
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 011607
Țară: România
E-mail: liliana.celmare@aadialab.ro
Telefon: +40 213322534
Fax: +40 213322292
Adresă internet: http://www.dialab.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 60 504.20 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 57 650.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 6563
Lot nr.: 2
Titlu:

Pipete Eppendorf monocanal

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
25/09/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: NITECH
Număr naţional de înregistrare: RO 13890865
Adresă: Strada Bucureştii Noi, Nr. 212A, Sector: 1
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 012369
Țară: România
E-mail: secretariat@nitech.ro
Telefon: +40 216686819
Fax: +40 216686930
Adresă internet: www.nitech.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 12 605.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 12 500.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 6564
Lot nr.: 1
Titlu:

Hota microbiologica clasa II cu lampa UV

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
25/09/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: S.C. APEL LASER S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: 15595373
Adresă: Strada: Mihăilescu Vintilă, nr. 15, Sector: 6, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 060394
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 060394
Țară: România
E-mail: office@apellaser.ro
Telefon: +40 213170910
Fax: +40 213170910
Adresă internet: www.apellaser.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 47 899.16 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 26 428.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 6567
Lot nr.: 5
Titlu:

Sistem de automatizare instalatie ventilatie

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
25/09/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: S.C. CONECT INSTAL SERVICE S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: 27512916
Adresă: Strada: Cetatea Veche, nr. 2a, Sector: -, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 041025
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO32 Bucureşti-Ilfov
Cod poștal: 041025
Țară: România
E-mail: office@conectinstal.ro
Telefon: +40 314050638
Fax: +40 314050638
Adresă internet: www.conectinstal.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 100 840.33 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 99 978.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucureşti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Compartiment juridic – IDSA
Adresă: Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5
Localitate: Bucureşti
Cod poștal: 050557
Țară: România
E-mail: office@idah.ro
Telefon: +4 0374322000
Fax: +4 0214113394
Adresă internet: www.idah.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
13/10/2020