Leveringen - 488871-2020

16/10/2020    S202

România-Tulcea: Servere

2020/S 202-488871

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Regia Națională a Pădurilor Romsilva Administrația Parcului Național Munții Măcinului R.A.
Număr naţional de înregistrare: RO 25543282
Adresă: Str. 9 Mai nr. 4 bis
Localitate: Tulcea
Cod NUTS: RO225 Tulcea
Cod poștal: 820026
Țară: România
Persoană de contact: Viorel Roșca
E-mail: parcmacin@gmail.com
Telefon: +40 240517718
Fax: +40 240517718
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.parcmacin.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Instituție publică
I.5)Activitate principală
Mediu

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizarea dotărilor și echipamentelor necesare funcționării administrației Parcului Național Munții Măcinului

Număr de referinţă: CF-01
II.1.2)Cod CPV principal
48820000 Servere
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectul contractului constă în furnizarea dotărilor și echipamentelor necesare funcționarii administrației Parcului Național Munții Măcinului, în vederea implementării unor activități/subactivități din cadrul proiectului „Implementarea de măsuri active de conservare pe teritoriul Parcului Național Munții Măcinului pentru îmbunătățirea stării de conservare a habitatelor forestiere de cvercinee și a habitatelor de pajiște stepică și îmbunătățirea infrastructurii de management și informare a vizitatorilor”.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 1

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34100000 Autovehicule
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO225 Tulcea
Locul principal de executare:

Tulcea, Str. 9 Mai, nr. 4 bis.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lot 1. Denumire produs/cantitate:

— autovehicul: 1;

— bicicletă MTB: 10;

— motocoasa: 1;

— pubela deseuri: 50;

— container metalic: 1;

— fiset metalic: 6.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Se punctează valoarea ofertată suplimentar faţă de perioada minimă solicitată/acceptată prin caietul de sarcini pentru produsele corespunzătoare lotului nr. 1: 1.2. Bicicleta MTB 3.1. Motocoasa Durata perioadei de garanţieşi suport tehnic: Perioada minimă solicitată/acceptata pentru produsele aferente lotului nr. 1 este de 24 luni;Perioada de garantare pentru care se acorda punctaj maxim este de 60 luni sau mai mare. Dacă se ofertează o valoare mai mare sau egală cu valoarea maximă, punctajul nu va creşte peste nivelul maxim acordat. Pentru garanție și suport tehnic de 24 luni se vor acorda 0 puncte. / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Proiect cofinanțat din Fondul european de dezvoltare regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, SMIS 124512.

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 2

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
48820000 Servere
30213200 Tablet PC
30231100 Terminale informatice
30232110 Imprimante laser
32546100 Centrale telefonice interne digitale
32552110 Telefoane fără fir
38112100 Sisteme de navigare şi de poziţionare globală (GPS sau echivalente)
38636000 Instrumente optice specializate
38652120 Videoproiectoare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO225 Tulcea
Locul principal de executare:

Tulcea, Str. 9 Mai nr.4 bis

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lot 2:

— cameră video: 1;

— binoclu: 12;

— teleobiectiv pt. aparat foto DSLR: 1;

— aparat foto cu GPS: 10;

— aparat foto DSLR – 1 kit: 1;

— obiectiv pt. Aparat foto DSLR: 1;

— detector de lilieci: 1;

— trusă de prim ajutor: 12;

— extractor venin: 12;

— dispozitiv portabil câini agresivi: 12;

— dronă: 1;

— infochiosc electronic informatii PNMM: 2;

— aparat de pirogravat: 1;

— computerportabil (laptop): 6;

— pachete softwarepentru computerportabil (laptop): 6;

— HDD extern: 6;

— videoproiector: 1;

— multifunctionalalaser color A3: 2;

— telefon mobil: 6;

— centrala telefonica: 1;

— telefon fix: 4;

— statie GPS: 3.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Se punctează valoarea ofertată suplimentar faţă de perioada minimă solicitată/acceptată prin caietul de sarcini pentru produsele corespunzătoare lotului nr. 2: 1.3. Camera video 1.6. Aparat foto cu GPS 1.19. Drona 2.3. Infochiosc electronic informatii PNMM 4.1. Computer portabil (laptop) 4.5. Multifuncționala laser color A3 4.6. Telefon mobil 4.9. Stație GPS Durata perioadei de garanţie şi suport tehnic: Perioada minimă solicitată/acceptata pentru produsele aferente lotului nr. 2 este de 24 luni; Perioada de garantare pentru care se acorda punctaj maxim este de 60 luni sau mai mare. Dacă se ofertează o valoare mai mare sau egală cu valoarea maximă, punctajul nu va creşte peste nivelul maxim acordat. Pentru garanție și suport tehnic de 24 luni se vor acorda 0 puncte. / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Proiect cofinanțat din Fondul european de dezvoltare regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, SMIS 124512.

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 3

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
35811300 Uniforme militare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO225 Tulcea
Locul principal de executare:

Tulcea, Str. 9 Mai nr. 4 bis.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lot 3:

— perechi bocanici: 17;

— jachetă 4 sezoane: 17;

— pantalon PV: 17;

— suprapantalon TI: 17;

— veste: 17;

— cămașă: 17;

— pavilion tematic pt. evenimente de promovare: 1;

— rolete imprimate pentru ferestre: 100 m2.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Termen de livrare: Perioada minimă = 30 zile, Perioada maximă= 60 zile. Dacă se ofertează o valoare mai mare sau egală cu valoarea maximă, punctajul nu va creşte peste nivelul maxim acordat. / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Proiect cofinanțat din Fondul european de dezvoltare regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, SMIS 124512.

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2020/S 140-344270
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Lot nr.: 2
Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Lot nr.: 1
Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Lot nr.: 3
Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
13/10/2020