Vi har nöjet att meddela att en ny version av TED-portalen kommer att släppas den 29 januari 2024 (preliminärt datum)! Vill du veta mer om de nya funktionerna och vilka förbättringar vi har gjort? Du hittar svaren i vår artikel om den nya versionen av TED.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

En bugg påverkar just nu hur webbadresser visas i eForms-meddelanden. Vi jobbar med att lösa problemet. Under tiden föreslår vi att du tar bort kommatecknet (eller eventuella andra specialtecken) i slutet av webbadressen. Vi ber om ursäkt för det inträffade.

Tjänster - 488909-2022

09/09/2022    S174

Belgien-Bryssel: HADEA/2022/OP/0011 – Multipla ramavtal i kaskadform avseende stödåtgärder inom området tobakskontroll

2022/S 174-488909

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2022/S 163-462548)

Rättslig grund:
Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska genomförandeorganet för hälsofrågor och digitala frågor (HaDEA), HADEA.A.2.001 – EU4Health III
Postadress: COV2, Place Charles Rogier 16
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1210
Land: Belgien
E-post: hadea-procell@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://hadea.ec.europa.eu

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

HADEA/2022/OP/0011 – Multipla ramavtal i kaskadform avseende stödåtgärder inom området tobakskontroll

Referensnummer: HADEA/2022/OP/0011
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
73000000 FoU-tjänster samt tillhörande konsulttjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Huvudsyftet med de multipla ramavtalen i kaskadform är att tillhandahålla tjänster till stöd för de olika åtgärderna inom området tobakskontroll på EU-nivå.

Målen är att stödja genomförandet och vidareutvecklingen av EU:s tobakskontrollpolitik och lagstiftning och åtgärder som närmare beskrivs i EU:s plan för att bekämpa cancer.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
06/09/2022
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2022/S 163-462548

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Tidsfrist för mottagande av anbud eller ansökningar om att delta
I stället för:
Datum: 30/09/2022
Lokal tid: 16:00
Ska det stå:
Datum: 14/10/2022
Lokal tid: 16:00
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Villkor för anbudsöppning
I stället för:
Datum: 04/10/2022
Lokal tid: 10:00
Ska det stå:
Datum: 17/10/2022
Lokal tid: 14:00
VII.2)Övriga upplysningar: