Palvelut - 488983-2017

08/12/2017    S236

Luxemburg-Luxemburg: EIP - johtajuusohjelmat ja johdon mestariluokkaohjelmat

2017/S 236-488983

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Hankintamenettelyn tulokset

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan investointipankki
Postiosoite: 98–100, boulevard Konrad Adenauer
Postitoimipaikka: Luxembourg
NUTS-koodi: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Postinumero: 2950
Maa: Luxemburg
Yhteyshenkilö: Georgi Grancharov
Sähköpostiosoite: cs-procurement@eib.org
Puhelin: +352 43791
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.eib.org
Hankkijaprofiilin osoite: http://www.eib.org/about/procurement/index.htm
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Johtajuusohjelmat ja johdon mestariluokkaohjelmat

Viitenumero: VP-1387.
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
80532000 Johtamiskoulutus
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Euroopan investointipankki (EIP) käynnistää tarjouskilpailun, jonka tavoitteena on valita palveluntarjoajia toimittamaan johtajuuden kehittämisohjelmia. Kyseiset ohjelmat koostuvat yhteisistä muodollisista koulutustilaisuuksista, räätälöidyistä tapahtumista ja yksilöllisestä tuesta.

EIP etsii palveluntarjoajia, joilla on laaja ja pitkäkestoinen kokemus räätälöityjen johtajuuden kehittämisohjelmien ja työpajojen kehittämisestä ja toimittamisesta kansainvälisessä ympäristössä (yksityiset yritykset ja julkiset organisaatiot).

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
II.1.7)Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä)
Arvo ilman alv:tä: 5 100 000.00 EUR
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Kehittyvää johtajuutta koskeva ohjelma (ELP)

Osa nro: 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
80532000 Johtamiskoulutus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tämän erän yhteydessä toimitettaviin palveluihin kuuluu koulutus, jonka tarkoituksena on tietoisuutta, viestintää ja ryhmätyöskentelyä koskevien valmiuksien kehittäminen.

Kohdeyleisö koostuu vanhemmista ammattilaisista, joilla on mahdollisuudet siirtyä johtotehtäviin lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä (1–3 vuoden aikana). Vanhemmilla ammattilaisilla, joilla on mahdollisuudet siirtyä johtotehtäviin, on yliopistotutkinto ja tavallisesti yli 10 vuoden kokemus erityiseltä asiantuntemusalaltaan. He ovat toimineet useissa vaatimuksiltaan ja tehtäviltään riittävän erilaisissa asemissa, niin että he voivat omaksua erilaiset taitojen ja tietämyksen kokonaisuudet, jotka ovat tarpeen työryhmän sekä sen toiminnallisten ja henkilöstöön liittyvien haasteiden hallitsemiseksi.

Kunkin ohjelmaan liittyvän koulutustilaisuuden vaadittu kesto on 3 päivää. Se voidaan toteuttaa joko peräkkäisinä päivinä tai muina kuin peräkkäisinä päivinä 3 kuukauden ajanjakson aikana.

EIP:n on tarkoitus järjestää 2–4 ohjelmaan liittyvää koulutustilaisuutta vuodessa.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Laatuperuste - Nimi: ehdotetut menetelmät kyseisen johtajuusohjelman ja mahdollisen alumnipäivän suunnittelemiseksi, kehittämiseksi ja toteuttamiseksi / Painotus: 15
Laatuperuste - Nimi: ehdotettujen kurssisuunnitelmien laatu, mukaan luettuna kuvaus ehdotetusta sisällöstä ja siitä, miten kunkin ehdotetun ohjelman tavoitteet vastaavat asiaan liittyvien palvelujen kuvausta / Painotus: 15
Laatuperuste - Nimi: ehdotetut menetelmät tyytyväisyyden ja ohjelman vaikutusten arvioimiseksi sekä puutteiden ja suositusten käsittelemiseksi / Painotus: 15
Laatuperuste - Nimi: ehdotettujen työryhmän jäsenten sekä heidän sijaistensa organisointi ja työnkuvat kohdassa 6 kuvatun mukaisesti / Painotus: 20
Laatuperuste - Nimi: ehdotetut menetelmät ehdotettujen työnkuvien saatavuuden varmistamiseksi niinä ajanjaksoina, joina koulutustilaisuuksia on pyydetty järjestettävän, sekä liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi koko viiteajanjakson keston ajan / Painotus: 5
Hinta - Painotus: 30
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Johtajuuden perustaa koskeva ohjelma (FLP)

Osa nro: 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
80532000 Johtamiskoulutus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tämän erän yhteydessä toimitettaviin palveluihin kuuluu koulutus, jonka tarkoituksena on muiden henkilöiden johtamiseen sekä asiantuntija-asemasta työryhmän johtajan asemaan siirtymiseen liittyvien valmiuksien kehittäminen seuraavasti:

kohdeyleisö koostuu vastanimitetyistä tai -palkatuista yksikön päälliköistä, jotka muodostavat ensimmäisen johtotason EIP:n henkilöstöhierarkian mukaisesti,

kunkin ohjelmaan liittyvän koulutustilaisuuden vaadittu kesto on 4 päivää, 2 kertaa 2 peräkkäistä päivää (2 x 2 päivää) 3 kuukauden ajanjakson aikana,

EIP:n on tarkoitus järjestää 2–4 ohjelmaan liittyvää koulutustilaisuutta vuodessa.

Lisäksi voidaan järjestää vapaaehtoinen alumnipäivä (seurantatilaisuus) 1 kerran vuodessa EIP:n pyynnöstä kaikille kyseisen ohjelman aikaisemmille osallistujille.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Laatuperuste - Nimi: ehdotetut menetelmät kyseisen johtajuusohjelman ja mahdollisen alumnipäivän suunnittelemiseksi, kehittämiseksi ja toteuttamiseksi / Painotus: 15
Laatuperuste - Nimi: ehdotettujen kurssisuunnitelmien laatu, mukaan luettuna kuvaus ehdotetusta sisällöstä ja siitä, miten kunkin ehdotetun ohjelman tavoitteet vastaavat asiaan liittyvien palvelujen kuvausta / Painotus: 15
Laatuperuste - Nimi: ehdotetut menetelmät tyytyväisyyden ja ohjelman vaikutusten arvioimiseksi sekä puutteiden ja suositusten käsittelemiseksi / Painotus: 15
Laatuperuste - Nimi: ehdotettujen työryhmän jäsenten sekä heidän sijaistensa organisointi ja työnkuvat kohdassa 6 kuvatun mukaisesti / Painotus: 20
Laatuperuste - Nimi: ehdotetut menetelmät ehdotettujen työnkuvien saatavuuden varmistamiseksi niinä ajanjaksoina, joina koulutustilaisuuksia on pyydetty järjestettävän, sekä liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi koko viiteajanjakson keston ajan / Painotus: 5
Hinta - Painotus: 30
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Johtajuuden kehittämisohjelma (LDP)

Osa nro: 3
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
80532000 Johtamiskoulutus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tämän erän yhteydessä toimitettaviin palveluihin kuuluu koulutus, jonka avulla autetaan päälliköitä tulemaan johtajiksi. Kehitettäviä valmiuksia ovat seuraavat:

kohdeyleisö koostuu vastanimitetyistä tai -palkatuista jaostopäälliköistä, jotka muodostavat toisen johtotason EIP:n henkilöstöhierarkian mukaisesti (keskitason johto),

kunkin koulutustilaisuuden vaadittu kesto on 6 päivää, 2 kertaa 3 peräkkäistä päivää (2 x 3 päivää) 3 kuukauden ajanjakson aikana.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Laatuperuste - Nimi: ehdotetut menetelmät kyseisen johtajuusohjelman ja mahdollisen alumnipäivän suunnittelemiseksi, kehittämiseksi ja toteuttamiseksi / Painotus: 15
Laatuperuste - Nimi: ehdotettujen kurssisuunnitelmien laatu, mukaan luettuna kuvaus ehdotetusta sisällöstä ja siitä, miten kunkin ehdotetun ohjelman tavoitteet vastaavat asiaan liittyvien palvelujen kuvausta / Painotus: 15
Laatuperuste - Nimi: ehdotetut menetelmät tyytyväisyyden ja ohjelman vaikutusten arvioimiseksi sekä puutteiden ja suositusten käsittelemiseksi / Painotus: 15
Laatuperuste - Nimi: ehdotettujen työryhmän jäsenten sekä heidän sijaistensa organisointi ja työnkuvat kohdassa 6 kuvatun mukaisesti / Painotus: 20
Laatuperuste - Nimi: ehdotetut menetelmät ehdotettujen työnkuvien saatavuuden varmistamiseksi niinä ajanjaksoina, joina koulutustilaisuuksia on pyydetty järjestettävän, sekä liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi koko viiteajanjakson keston ajan / Painotus: 5
Hinta - Painotus: 30
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Edistynyt johtajuuden kehittämisohjelma (ALDP)

Osa nro: 4
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
80532000 Johtamiskoulutus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tämän erän yhteydessä toimitettaviin palveluihin kuuluu koulutus, jonka tavoitteena on johtamisen järjestelmiä ja moninaisuutta, strategiaa ja näkemystä sekä johtajuuden siirtoa koskevien valmiuksien kehittäminen.

Kohdeyleisö koostuu vastanimitetyistä tai -palkatuista osastopäälliköistä ja osaston päälliköistä (heitä kutsutaan myös johtajiksi), jotka muodostavat kolmannen ja neljännen johtotason EIP:n henkilöstöhierarkian mukaisesti (ylin toimiva johto).

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Laatuperuste - Nimi: ehdotetut menetelmät kyseisen johtajuusohjelman ja mahdollisen alumnipäivän suunnittelemiseksi, kehittämiseksi ja toteuttamiseksi / Painotus: 15
Laatuperuste - Nimi: ehdotettujen kurssisuunnitelmien laatu, mukaan luettuna kuvaus ehdotetusta sisällöstä ja siitä, miten kunkin ehdotetun ohjelman tavoitteet vastaavat asiaan liittyvien palvelujen kuvausta / Painotus: 15
Laatuperuste - Nimi: ehdotetut menetelmät tyytyväisyyden ja ohjelman vaikutusten arvioimiseksi sekä puutteiden ja suositusten käsittelemiseksi / Painotus: 15
Laatuperuste - Nimi: ehdotettujen työryhmän jäsenten sekä heidän sijaistensa organisointi ja työnkuvat kohdassa 6 kuvatun mukaisesti / Painotus: 20
Laatuperuste - Nimi: ehdotetut menetelmät ehdotettujen työnkuvien saatavuuden varmistamiseksi niinä ajanjaksoina, joina koulutustilaisuuksia on pyydetty järjestettävän, sekä liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi koko viiteajanjakson keston ajan / Painotus: 5
Hinta - Painotus: 30
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Ylimmän johdon johtajuutta koskeva ohjelma (SELP)

Osa nro: 5
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
80532000 Johtamiskoulutus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tämä ohjelma vastaa suurten yliopistojen ja liiketoimintaoppilaitosten tarjoamia johdon koulutusohjelmia, jotka liittyvät EIP:n ylimmälle johdolle merkityksellisiin johtajuutta koskeviin aiheisiin. Ohjelmaa ehdotetaan täydentämään erään 4 kuuluvaa edistynyttä johtajuuden kehittämisohjelmaa (advanced leadership development programme – ALDP).

EIP:n tavoitteena on allekirjoittaa rinnakkainen puitesopimus määrältään vähintään 3:n ja enintään 5 palveluntarjoajan kanssa, jotta se voi valita useiden ylimmän johdon johtajuutta koskevien ohjelmien (senior executive leadership programme – SELP) välillä ottamalla huomioon yksilöiden erityiset koulutustavoitteet, heidän aikataulunsa sekä kursseja varten saatavilla olevat päivämäärät.

Kohdeyleisö koostuu osastopäälliköistä ja osaston päälliköistä (heitä kutsutaan myös johtajiksi), jotka muodostavat kolmannen ja neljännen johtotason EIP:n henkilöstöhierarkian mukaisesti (ylin toimiva johto).

Kunkin koulutustilaisuuden vaadittu kesto on vähintään 3 ja enintään 10 joko peräkkäistä tai muuta kuin peräkkäistä päivää.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Laatuperuste - Nimi: erää 5 varten ehdotetun kurssin laatu, mukaan luettuna ehdotettu kurssisuunnitelma, mukaan luettuna kuvaus ehdotetusta sisällöstä / Painotus: 30
Laatuperuste - Nimi: ehdotetut menetelmät tyytyväisyyden ja ohjelman vaikutusten arvioimiseksi sekä puutteiden ja suositusten käsittelemiseksi / Painotus: 15
Laatuperuste - Nimi: ehdotettujen työryhmän jäsenten sekä heidän sijaistensa organisointi ja työnkuvat kohdassa 6 kuvatun mukaisesti / Painotus: 20
Laatuperuste - Nimi: ehdotetut menetelmät ehdotettujen työnkuvien saatavuuden varmistamiseksi niinä ajanjaksoina, joina koulutustilaisuuksia on pyydetty järjestettävän, sekä liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi koko viiteajanjakson keston ajan / Painotus: 5
Hinta - Painotus: 30
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Johdon mestariluokkaohjelma (EMP)

Osa nro: 6
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
80532000 Johtamiskoulutus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tämän ohjelman yhteydessä ehdotetaan useita aiheita, joilla täydennetään kehittyvää johtajuutta koskevaa ohjelmaa (emerging leadership programme – ELP), johtajuuden perustaa koskevaa ohjelmaa (foundation of leadership programme – FLP), johtajuuden kehittämisohjelmaa (leadership development programme – LDP) sekä edistynyttä johtajuuden kehittämisohjelmaa (ALDP). Mestariluokat suunnitellaan siten, että osallistujat saavat niiden avulla mahdollisuuden käsitellä uusimpia johtajuutta koskevia kysymyksiä sekä syventää omia käytäntöjään, jotka koskevat kestävän oppimisen lähestymistapaa ja kehittämistä.

EIP:n tavoitteena on allekirjoittaa rinnakkainen puitesopimus määrältään vähintään 3:n ja enintään 5 palveluntarjoajan kanssa, jotta sillä on laajempi valinnanvara sellaisten erilaisten mestariluokkamenetelmien ja -sisältöjen välillä, jotka sopivat paremmin erilaisille kohdeyleisöille ja erilaisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Aina kun EIP tarvitsee johdon mestariluokkaohjelmaa (executive masterclass programme – EMP), se lähettää palveluja koskevan toimeksiantopyynnön kaikille palveluntarjoajille ja valitsee toimeksiantoa varten ainoastaan 1 palveluntarjoajan puitesopimuksen kohdan 4 mukaisesti.

Kohdeyleisö on sama kuin ELP-, FLP-, LDP- ja ALDP-ohjelmien kohdeyleisö. Koulutustilaisuuksien vaadittu kesto on vähintään puoli päivää ja enintään 1 päivä EIP:n toimitiloissa Luxemburgissa.

Vuosittain järjestetään 2–4 koulutustilaisuutta.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Laatuperuste - Nimi: ehdotetut menetelmät kyseisen johtajuusohjelman ja mahdollisen alumnipäivän suunnittelemiseksi, kehittämiseksi ja toteuttamiseksi / Painotus: 15
Laatuperuste - Nimi: ehdotettujen kurssisuunnitelmien laatu, mukaan luettuna kuvaus ehdotetusta sisällöstä ja siitä, miten kunkin ehdotetun ohjelman tavoitteet vastaavat asiaan liittyvien palvelujen kuvausta / Painotus: 15
Laatuperuste - Nimi: ehdotetut menetelmät tyytyväisyyden ja ohjelman vaikutusten arvioimiseksi sekä puutteiden ja suositusten käsittelemiseksi / Painotus: 15
Laatuperuste - Nimi: ehdotettujen työryhmän jäsenten sekä heidän sijaistensa organisointi ja työnkuvat kohdassa 6 kuvatun mukaisesti / Painotus: 20
Laatuperuste - Nimi: ehdotetut menetelmät ehdotettujen työnkuvien saatavuuden varmistamiseksi niinä ajanjaksoina, joina koulutustilaisuuksia on pyydetty järjestettävän, sekä liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi koko viiteajanjakson keston ajan / Painotus: 5
Hinta - Painotus: 30
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2017/S 084-162453
IV.2.8)Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä
IV.2.9)Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro: 1
Osa nro: 1
Nimi:

Kehittyvää johtajuutta koskeva ohjelma (ELP)

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
16/11/2017
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 17
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: PricewaterhouseCoopers Academy S.à.r.l.
Postitoimipaikka: Luxembourg
NUTS-koodi: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Maa: Luxemburg
Urakoitsija on pk-yritys: ei
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo: 650 000.00 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 650 000.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro: 2
Osa nro: 2
Nimi:

Johtajuuden perustaa koskeva ohjelma (FLP)

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
16/11/2017
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 16
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: PricewaterhouseCoopers Academy S.à.r.l.
Postitoimipaikka: Luxembourg
NUTS-koodi: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Maa: Luxemburg
Urakoitsija on pk-yritys: ei
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo: 750 000.00 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 750 000.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro: 3
Osa nro: 3
Nimi:

Johtajuuden kehittämisohjelma (LDP)

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
28/11/2017
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 20
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: EG Sheppard Moscow LLP
Postitoimipaikka: London
NUTS-koodi: UKI LONDON
Maa: Yhdistynyt kuningaskunta
Urakoitsija on pk-yritys: ei
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo: 1 250 000.00 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 1 250 000.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro: 4
Osa nro: 4
Nimi:

Edistynyt johtajuuden kehittämisohjelma (ALDP)

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
16/11/2017
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 19
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: IMD – International Institute for Management Development
Postitoimipaikka: Lausanne
NUTS-koodi: CH0 SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA
Maa: Sveitsi
Urakoitsija on pk-yritys: ei
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo: 1 250 000.00 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 1 250 000.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro: 5
Osa nro: 5
Nimi:

Ylimmän johdon johtajuutta koskeva ohjelma (SELP)

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
16/11/2017
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 8
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: IMD – International Institute for Management Development
Postitoimipaikka: Lausanne
NUTS-koodi: CH SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA
Maa: Sveitsi
Urakoitsija on pk-yritys: ei
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo: 450 000.00 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 450 000.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro: 6
Osa nro: 5
Nimi:

Ylimmän johdon johtajuutta koskeva ohjelma (SELP)

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
16/11/2017
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 8
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: ESMT European School of Management and Technology GmbH
Postitoimipaikka: Berlin
NUTS-koodi: DE3 BERLIN
Maa: Saksa
Urakoitsija on pk-yritys: ei
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo: 450 000.00 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 450 000.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro: 7
Osa nro: 5
Nimi:

Ylimmän johdon johtajuutta koskeva ohjelma (SELP)

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
16/11/2017
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 8
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: Ashridge Executive & Organisation Development Ltd
Postitoimipaikka: Berkhamsted, Hertfordshire
NUTS-koodi: UK UNITED KINGDOM
Maa: Yhdistynyt kuningaskunta
Urakoitsija on pk-yritys: ei
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo: 450 000.00 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 450 000.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro: 8
Osa nro: 6
Nimi:

Johdon mestariluokkaohjelma (EMP)

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
16/11/2017
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 9
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: Ashridge Executive & Organisation Development Ltd
Postitoimipaikka: Berkhamsted, Hertfordshire
NUTS-koodi: UK UNITED KINGDOM
Maa: Yhdistynyt kuningaskunta
Urakoitsija on pk-yritys: ei
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo: 750 000.00 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 750 000.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro: 9
Osa nro: 6
Nimi:

Johdon mestariluokkaohjelma (EMP)

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
16/11/2017
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 9
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: ESMT European School of Management and Technology GmbH
Postitoimipaikka: Berlin
NUTS-koodi: DE3 BERLIN
Maa: Saksa
Urakoitsija on pk-yritys: ei
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo: 750 000.00 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 750 000.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro: 10
Osa nro: 6
Nimi:

Johdon mestariluokkaohjelma (EMP)

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
16/11/2017
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 9
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: Irish Management Institute
Postitoimipaikka: Dublin
NUTS-koodi: IE IRELAND
Maa: Irlanti
Urakoitsija on pk-yritys: ei
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo: 750 000.00 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 750 000.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro: 11
Osa nro: 6
Nimi:

Johdon mestariluokkaohjelma (EMP)

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
16/11/2017
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 9
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: IMD – International Institute for Management Development
Postitoimipaikka: Lausanne
NUTS-koodi: CH SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA
Maa: Sveitsi
Urakoitsija on pk-yritys: ei
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo: 750 000.00 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 750 000.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Euroopan unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: 2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 43031
Faksi: +352 43032100
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Puitesopimukset 1 palveluntarjoajan kanssa erien 1–4 osalta.

Rinnakkainen puitesopimus samanaikaisesti määrältään vähintään 3:n ja enintään 5 palveluntarjoajan kanssa erien 5 ja 6 osalta.

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
28/11/2017