Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 489020-2021

28/09/2021    S188

Czechia-Plzeň: Diagnostic agents

2021/S 188-489020

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 139-369147)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Fakultní nemocnice Plzeň
National registration number: 00669806
Postal address: Edvarda Beneše 1128/13
Town: Plzeň
NUTS code: CZ032 Plzeňský kraj
Postal code: 305 99
Country: Czechia
Contact person: Mgr. Matěj Novák
E-mail: kozak@fnplzen.cz
Telephone: +420 377103533
Internet address(es):
Main address: www.fnplzen.cz
Address of the buyer profile: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=FNPlzen

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Diagnostika pro imunohematologická vyšetření krve - TO - 2021

Reference number: 36/21-3
II.1.2)Main CPV code
33694000 Diagnostic agents
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka spotřebního materiálu pro přístrojovou a manuální analýzu imunohematologických vyšetření krve v rozsahu a specifikaci dle bodu 2.4.. Spotřebním materiálem se pro účely této veřejné zakázky rozumí veškeré diagnostické sety, reagencie, systémové roztoky a jiné přípravky sloužící k analýze vzorků, kontrole, čištění a nezbytné údržbě přístroje. Součástí plnění zakázky je rovněž bezplatné zapůjčení 3 ks analyzátorů včetně veškerého potřebného příslušenství (jeden analyzátor pro část 1, dva analyzátory pro část 2 - krevní sklady) a přístrojového vybavení pro manuální zpracování vzorků (pro část 2 - laboratoř speciální imunohematologie).

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
23/09/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 139-369147

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2)
Place of text to be modified: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Instead of:
Date: 25/08/2021
Read:
Date: 02/11/2021
Section number: IV.2.7)
Place of text to be modified: Podmínky pro otevírání nabídek
Instead of:
Date: 25/08/2021
Read:
Date: 02/11/2021
VII.2)Other additional information: