Lieferungen - 489071-2020

16/10/2020    S202

Tschechien-Prag: Technischer Simulator für Forschung, Prüfungen und Wissenschaft

2020/S 202-489071

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní
Nationale Identifikationsnummer: 68407700
Postanschrift: Jugoslávských partyzánů 1580/3
Ort: Praha 6
NUTS-Code: CZ01 Praha
Postleitzahl: 160 00
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): JUDr. Vladimír Tögel, advokát
E-Mail: togel.advokat@verzak.cz
Telefon: +420 257214317
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.fd.cvut.cz
Adresse des Beschafferprofils: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilCVUT
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

LTE simulation solution for Faculty of Transportation Sciences, CTU

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
38970000 Technischer Simulator für Forschung, Prüfungen und Wissenschaft
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části. Předmětem první části veřejné zakázky je dodání pevného LTE simulátoru včetně SW a příslušenství. Účelem je vybavení telekomunikační laboratoře kooperativních systémů LTE technologií pro účely výzkumu a výuky. Předmětem druhé části veřejné zakázky je dodání přenosného LTE simulátoru včetně SW a příslušenství. Účelem je vybavení telekomunikační laboratoře kooperativních systémů LTE technologií pro účely výzkumu a výuky. Detailní specifikace a základní technické parametry, které musí být splněny, jsou stanoveny v příloze č. 2 zadávací dokumentace. Další požadavky týkající se předmětu plnění veřejné zakázky jsou stanoveny ve vzorové kupní smlouvě (příloha č.1 zadávací dokumentace).

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 663 643.10 CZK
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Stationary LTE simulator

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38970000 Technischer Simulator für Forschung, Prüfungen und Wissenschaft
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ01 Praha
Hauptort der Ausführung:

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, Konviktská 20, 110 00 Praha 1, ČESKÁ REPUBLIKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem první části veřejné zakázky je dodání pevného LTE simulátoru včetně SW a příslušenství. Účelem veřejné zakázky je vybavení telekomunikační laboratoře kooperativních systémů LTE technologií pro účely výzkumu a výuky.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Veřejná zakázka je financována z prostředků Evropské unie v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Projekt: Infrastrukturní a laboratorní vybavení FD ČVUT Registrační číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002482 Překlad názvu veřejné zakázky do českého jazyka: LTE simulační řešení pro Fakultu dopravní, ČVUT Překlad 1. části veřejné zakázky do českého jazyka: Stabilní LTE simulátor

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Portable LTE simulator

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38970000 Technischer Simulator für Forschung, Prüfungen und Wissenschaft
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ01 Praha
Hauptort der Ausführung:

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, Konviktská 20, 110 00 Praha 1, ČESKÁ REPUBLIKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem druhé části veřejné zakázky je dodání přenosného LTE simulátoru včetně SW a příslušenství. Účelem veřejné zakázky je vybavení telekomunikační laboratoře kooperativních systémů LTE technologií pro účely výzkumu a výuky.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Veřejná zakázka je financována z prostředků Evropské unie v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Projekt: Infrastrukturní a laboratorní vybavení FD ČVUT Registrační číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002482 Překlad názvu veřejné zakázky do českého jazyka: LTE simulační řešení pro Fakultu dopravní, ČVUT Překlad 2. části veřejné zakázky do českého jazyka: Přenosný LTE simulátor.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 098-233319
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Portable LTE simulator

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
12/10/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: BluEmi s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 07011890
Postanschrift: Starokolínská 306
Ort: Praha 9
NUTS-Code: CZ01 Praha
Postleitzahl: 190 16
Land: Tschechien
E-Mail: info@bluemi.cz
Telefon: +420 602319807
Internet-Adresse: http://www.bluemi.cz/
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 752 942.00 CZK
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 864 300.00 CZK
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Stationary LTE simulator

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
12/10/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Valid8.com, Inc.
Nationale Identifikationsnummer: 830337981
Postanschrift: 599 North Ave., Suite 8-8, Wakefield, MA 01880-1622
Ort: Wakefield
NUTS-Code: 00 Not specified
Postleitzahl: 018801622
Land: Vereinigte Staaten
E-Mail: n.muzumdar@valid8.com
Internet-Adresse: https://www.valid8.com/
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 741 256.00 CZK
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 799 343.10 CZK
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/10/2020