Lieferungen - 489145-2020

16/10/2020    S202

Danmark-Hjørring: Inventar (inkl. kontorinventar), boligudstyr, husholdningsapparater (ekskl. belysning) og rengøringsmidler

2020/S 202-489145

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Varer

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2020/S 187-449127)

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
CVR-nummer: 16287180
Postadresse: Arsenalvej 55
By: Hjørring
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 9800
Land: Danmark
Kontaktperson: Fuldmægtig, cand. jur Emilie Clara Jensen
E-mail: fes-ues08@mil.dk
Telefon: +45 72813190
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ejendomsstyrelsen.dk

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af rammeaftale vedrørende indkøb af inventar (skabe til indkvarteringsbrug, metalskabe, køjesenge, madrasser og madrasovertræk samt pudseborde)

II.1.2)Hoved-CPV-kode
39000000 Inventar (inkl. kontorinventar), boligudstyr, husholdningsapparater (ekskl. belysning) og rengøringsmidler
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Ejendomsstyrelsen er ansvarlig for opførelse af bygninger samt renovering og vedligeholdelse af en stor og omfangsrig bygningsmasse, hvortil der jævnligt er behov for at indkøbe specielfremstillet inventar, herunder skabe til indkvartering, metalskabe, køjesenge, madrasser, madrasovertræk og pudseborde.

Ejendomsstyrelsen udbyder som følge heraf en rammeaftale vedrørende indkøb af inventar, som har til formål at dække Ejendomsstyrelsens løbende behov for indkøb af specialfremstillede skabe til indkvartering, metalskabe, køjesenge, madrasser, madrasovertræk og pudseborde til Forsvarsministeriets og underliggende myndigheders bygninger. Leverancerne vil både vedrøre levering af et stort antal produkter samt levering af et mindre antal eller enkeltstående produkter. Udførelse af service, herunder levering, ind- og opbæring og montering er tillige omfattet af rammeaftalen.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/10/2020
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 187-449127

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: IV.2.2)
Delkontraktnr.: 1, 2, 3 og 4
I stedet for:
Dato: 23/10/2020
Tidspunkt: 12:00
Læses:
Dato: 04/11/2020
Tidspunkt: 12:00
VII.2)Yderligere supplerende oplysninger:

Tilbudsfristen forlænges fra fredag den 23. oktober 2020 kl. 12.00 til onsdag den 4. november 2020 kl. 12.00.