Servicios - 489207-2019

17/10/2019    S201

Eslovenia-Kočevje: Servicios de limpieza y eliminación de nieve

2019/S 201-489207

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje d.o.o.
Número de identificación fiscal: 5067804000
Dirección postal: Tesarska ulica 10
Localidad: Kočevje
Código NUTS: SI037 Jugovzhodna Slovenija
Código postal: 1330
País: Eslovenia
Persona de contacto: Saša Adlešič
Correo electrónico: sasa.adlesic@komunala-kocevje.si
Teléfono: +386 51418464
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.komunala-kocevje.si/
Dirección del perfil de comprador: http://www.komunala-kocevje.si/
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Medio ambiente

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Izvajanje pluženja cest in drugih vzdrževalnih del na cesti

Número de referencia: JN 02/2019
II.1.2)Código CPV principal
90620000 Servicios de limpieza y eliminación de nieve
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Predmet javnega naročila je:

— Pluženje cest,

— Strojno pometanje cestišč,

— Obsekovanje cestišč,

— Košnja obcestnega sveta,

— Urejanje bankin.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 70 000.00 EUR
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Sklop 1 - pluženje

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
50230000 Servicios de reparación, mantenimiento y servicios asociados relacionados con carreteras y otros equipos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SI037 Jugovzhodna Slovenija
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Območje občine Kočevje - KS Stara Cerkev

II.2.4)Descripción del contrato:

Območje 1/1:

1. Stara Cerkev Gorenje (tudi od križišča pri O.Š. do bistroja Kravs)

2. Gorenje Klinja vas - Željne

3. Čez železniško progo do Trata XIV 19, 21 in 23

4. Podgorska ulica - CGP

5. Trata XIV (od križišča do tovarne Nolik križišče z R1 214)

Območje 1/2:

1. Tri zvezde Mahovnik Breg pri Kočevju (Kužnik)

2. Mahovnik komplet

3. Breg pri Kočevju komplet (tudi čez GII 106)

4. Breg do Jazbec

5. Mlaka komplet

Območje 1/3:

1. Slovenska vas - komplet od križišča z magistralno cesto čez vas in vsi odcepi (tudi do ribnikov Škufca makadam)

2. GII-106 - Nove Ložine

3. GII-106 - Gornje Ložine

4. GII-106 - Dolnje Ložine

5. Stara Cerkev - Konca vas - priključek na lokalno cesto Stara Cerkev - Gorenje, z odcepom Hribar

6. Stranske ceste v Stari cerkvi

7. GII-106 - Koblarji krožno z odcepi (Cimprič, Furlan)

8. Koblarji - Mrtvice z odcepom Filipidis

Območje 1/4:

1. Odcepi v vasi Smuka

2. Odcepi v vasi Stari Log

3. Seč Mladica

6. Mala gora Polom (z odcepi) - Seč

7. Mala gora

8. Obrtna cona LIK I in II

Območje 1/5:

1. Mala gora Stari Breg s posipom

2. M. gora Vrbovec

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Sklop 2 - pluženje

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90620000 Servicios de limpieza y eliminación de nieve
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SI037 Jugovzhodna Slovenija
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Območje občine Kočevje - proti Poljanski dolini

II.2.4)Descripción del contrato:

Območje 2/1:

1. Mozelj (cesta R344 mimo stanovanjske hiše Kavran - Gozdni obrat - cesta R344,

2. Cesta R344 mimo stanovanjske hiše Senekovič - cesta R344)

3. Mozelj Kočarji

4. Livold (do mostu Pintar, do mostu pri cerkvi)

5. Livold pri KS in Gasilskem domu

6. Livold pri Veselič, do zadnje hiše

7. Livold 67 do farme (rampa)

8. Črni Potok (komplet) GII 106 s posipom

Območje 2/2:

1. Knežja Lipa - Spodnji Log (z posipom)

2. Rimsko

3. Kočarji-Kačji Potok

4. Kočarji-Suhi Potok (do križišča)

5. Rajndol skozi vas do Podlesja

6. Turn

7. Pokopališče Videm

Območje 2/3:

1. Poljanska dolina (od Vidma do Dola ceste v vaseh z odcepi)

2. Nemška Loka

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Sklop 3 - pluženje

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90620000 Servicios de limpieza y eliminación de nieve
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SI037 Jugovzhodna Slovenija
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Območje Občine Kočevje - KS Kočevska Reka

II.2.4)Descripción del contrato:

Območje 3/1:

1. Morava komplet

2. Štalcerji komplet

3. Rogati Hrib

4. Novi Lazi

5. Iskrba

6. Kočevska Reka stranske

7. Koče

8. Primoži

9. Mlaka

10. Borovec stranske

11. Briga stranske

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Sklop 4 - pluženje

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90620000 Servicios de limpieza y eliminación de nieve
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SI037 Jugovzhodna Slovenija
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Območje občine Kočevje - relacijske

II.2.4)Descripción del contrato:

Območje 4/1:

1. Kočevje Koprivnik

2. Kočevska Reka Mlaka

3. Borovec Briga

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Sklop 5 - pluženje

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90620000 Servicios de limpieza y eliminación de nieve
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SI037 Jugovzhodna Slovenija
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Območje občine Kočevje - okolica Kočevja proti Koprivniku

II.2.4)Descripción del contrato:

Območje 5/1:

1. Rudnik krožno ter proti jezeru

2. Roška do h.š. 64

3. Roška do h.š. 70

4. Travniška in Rozmanova ulica

5. Rudarsko naselje komplet

6. Cesta - nova kolonija (Roška cesta - odcep pri Recinko)

7. Štajger kolonija

8. Cesta čez staro kolonijo

9. Roška cesta - do separacije (Gramat Grill)

10. Cesta Šalka vas pri cerkvi do Lang

11. L3602 - Babič - Jolič - vezna cesta

12. Jolič - Osvald

13. Jolič - Hrovat

14. Turk - Šlajmer kolonija

15. Hribar - Kobola

16. Križišče Jalovec do Papež Ivan

17. Črnomeljska za lekarno

Območje 5/2:

1. Gorenje stranske

2. Klinja vas stranske

3. Željne - Rauh - krožna - Prijatelj

4. Željne okoli osnovne šole

5. Naselje Rupnik - Stošič z odcepi

6. Željne čez vas do romskega naselja - krožno makadam

7. Željne do bifeja Valerija

8. Željne - naselje Griček

Območje 5/3:

1. Zgornji Cvišlerji

2. Spodnji Cvišlerji (komplet z odcepi pred in za pokopališčem)

3. Onek

4. Mačkovec

5. Rajhenav s posipom

6. Lovski vrh

7. Koprivnik z odcepi

8. Koprivnik Vražji Kamen

9. Staro Brezje

10. Tanči Vrh (do kmetije Stanič)

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Sklop 6 - pluženje

Lote nº: 6
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90620000 Servicios de limpieza y eliminación de nieve
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SI037 Jugovzhodna Slovenija
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Območje občine Kočevje - območje mesta Kočevje

II.2.4)Descripción del contrato:

Območje 6/1:

1. TZO (KS proti NAMI, trgovina TC Briški - telovadnica; TC Briški - bazen, pešpot)

2. Podgorska ulica (ob blokih Podgorska mimo blokov 11a in 11b in »Titanik« tudi do kegljišča)

3. Podgorska ulica - do Kotar, Žagar Komac (makadam)

4. Grajska pot

Območje 6/2:

1. Turjaško naselje komplet

2. Union komplet razen glavne ceste

3. Od ob mahovniški cesti 41 do Mahovnik 27 in 17

4. Kajuhovo naselje brez ozkih odcepov

5. Šeškova ulica komplet

6. Kidričeva ulica

7. Tesarska ulica - do Fotivec

8. Bračičeva komplet

9. Opekarska ulica

Območje 6/3:

1. Od GII 106 mimo OŠ ob Rinži do križišča

2. Odcep Cilenšek/Gruden

3. Odcep za Mostovno

4. Cesta v Mestni Log Remihova ulica (do GII 106 v D. vasi)

5. Omerzova ulica

6. Prečna ulica

7. Cesta v Log

8. Gozdna pot

9. Pot ob obrežju

10. Ulica slovenskih teritorialcev

11. Ulica veteranov osamosvojitve

12. Ulica brigade Moris

Območje 6/4:

1. Prešernova ulica

2. Mestni Log komplet stranske

3. Nabrežje

4. Strelišče (celo naselje)

5. GII 106 do starega strelišča (makadam)

6. GII 106 do Brunarice ter kmetija

Območje 6/5-Ožje ulice:

1. Do Ribiške zveze

2. TZO od NLB do Butala

3. Ceste v območju starega dela mesta

4. Prešernova ulica (cesta krožno pri Šeškovem domu)

5. Cesta do Doma upokojencev in plinarne

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Sklop 7 - pluženje

Lote nº: 7
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90620000 Servicios de limpieza y eliminación de nieve
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SI037 Jugovzhodna Slovenija
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Območje občine Kočevje - parkirišča in pločniki

II.2.4)Descripción del contrato:

Območje 7/1-Parkirišča:

1. Parkirni prostor za stolpnicami v Kidričevi ulici (ob Rinži)

2. Kidričeva ulica krožno okrog bloka št. 8 14, ter parkirišče pred Železnino in Mavrico

3. Parkirišče pri Avto Kočevje (bivši NAJK)

4. Parkirišče za NLB

5. Parkirni prostor pri KNjižnici

6. Parkirni prostor pri Domu telesne kulture

7. Parkirni prostor pri KINU

8. Parkirni prostor pri mesariji MOVRIN

9. Parkirišče Šeškov dom

10. Parkirišče Občina

11. Parkirišče Turjaško naselje

12. Parkirni prostor pri športni dvorani Kočevje (in intervencijske poti)

13. Parkirni prostor Ulica heroja Marinclja (pri Zdravstvenemu domu - del ki meji na Črnomeljsko cesto)

14. Parkirišče pokopališče Dolga vas

15. CČN

Območje 7/2-Pločniki in peš poti:

1. Štalcerji

2. Kočevska Reka

3. Ljubljanska cesta komplet

4. Kolodvorska ulica komplet

5. Cankarjeva ulica (obojestransko)

6. RUFAC proti Mahovniku (obojestransko)

7. Komplet okoli Name

8. NAMA - most v Gaju, pešpot telovadnica Osnovna šola)

9. Pešpot športna dvorana Kočevje

10. Turjaško naselje komplet

11. TZO komplet

12. NAMA - most v Gaju, pešpot telovadnica Osnovna šola

13. Kidričeva ulica komplet

14. Trata komplet

15. Tomšičeva cesta komplet

16. Pešpot do pokopališča

17. Roška cesta, od trgovine Železnina - most obojestransko, mimo Zdravstvenega doma do Šalke vasi

18. Dimnikarska pot

19. Podgorska ulica do nekdanjega DINOS-a (obojestransko)

20. Reška cesta komplet do križišča v Livoldu

21. Ulica heroja Marinclja (obojestransko)

22. Mestni Log Remihova ulica (do Beljana)

23. Ulica slovenskih teritorialcev

24. Ulica veteranov osamosvojitve

25. Ulica brigade Moris

26. Skozi naselje Stara Cerkev (komplet)

27. Breg (ob cesti GII 106) in v naselju Breg

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Sklop 8 - košnja obcestnega sveta

Lote nº: 8
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90610000 Servicios de limpieza y barrido de calles
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SI037 Jugovzhodna Slovenija
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Območje občine Kočevje - lokalne ceste

II.2.4)Descripción del contrato:

Košnja obcestnega sveta.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Sklop 9 - obsekovanje cestnega sveta

Lote nº: 9
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90610000 Servicios de limpieza y barrido de calles
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SI037 Jugovzhodna Slovenija
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Območje občine Kočevje - lokalne ceste

II.2.4)Descripción del contrato:

Obsekovanje obcestnega sveta.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Sklop 10 - strojno pometanje cestišč, pločnikov, parkirišč in ostalih površin

Lote nº: 10
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90612000 Servicios de barrido de calles
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SI037 Jugovzhodna Slovenija
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Območje občine Kočevje - lokalne ceste

II.2.4)Descripción del contrato:

Strojno pometanje cestišč, pločnikov, parkirišč in ostalih površin.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Sklop 11 - urejanje bankin

Lote nº: 11
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90610000 Servicios de limpieza y barrido de calles
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SI037 Jugovzhodna Slovenija
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Območje občine Kočevje - lokalne ceste

II.2.4)Descripción del contrato:

Urejanje bankin vključno z dovozom materiala, strojnim in ročnim utrjevanjem bankin.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 060-139304
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 1
Denominación:

Sklop 1 - pluženje

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 2
Denominación:

Sklop 2 - pluženje

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
28/08/2019
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de PYME: 3
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 3
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Bojan goršič - nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji
Número de identificación fiscal: 2484382000
Dirección postal: Knežja Lipa 1A
Localidad: Kočevje
Código NUTS: SI SLOVENIJA
Código postal: 1330
País: Eslovenia
El contratista es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Kmetijska in gozdarska dela Milan Hliš s.p.
Número de identificación fiscal: 3092623000
Dirección postal: Spodnji Log 2
Localidad: Kočevje
Código NUTS: SI SLOVENIJA
Código postal: 1330
País: Eslovenia
El contratista es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Oštrman Tours Prevoz potnikov in stvari Pavel Šterk s.p.
Número de identificación fiscal: 5168221000
Dirección postal: Kovača vas 6
Localidad: Stari trg ob Kolpi
Código NUTS: SI SLOVENIJA
Código postal: 8342
País: Eslovenia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 70 000.00 EUR
Valor total del contrato/lote: 30 000.00 EUR
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 3
Denominación:

Sklop 3 - pluženje

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
01/09/2019
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Storitve s težko gradbeno mehanizacijo in pluženje snega Merkelj Zdenko s.p.
Número de identificación fiscal: 5428940000
Dirección postal: Dolščaki 1
Localidad: Rob
Código NUTS: SI SLOVENIJA
Código postal: 1314
País: Eslovenia
El contratista es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Iztok Bauer - Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji
Número de identificación fiscal: 2529157000
Dirección postal: Morava 30A
Localidad: Kočevska Reka
Código NUTS: SI SLOVENIJA
Código postal: 1338
País: Eslovenia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 70 000.00 EUR
Valor total del contrato/lote: 40 000.00 EUR
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 4
Denominación:

Sklop 4 - pluženje

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 5
Denominación:

Sklop 5 - pluženje

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 6
Denominación:

Sklop 6 - pluženje

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 7
Denominación:

Sklop 7 - pluženje

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 8
Denominación:

Sklop 8 - košnja obcestnega sveta

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 9
Denominación:

Sklop 9 - obsekovanje cestnega sveta

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 10
Denominación:

Sklop 10 - strojno pometanje cestišč, pločnikov, parkirišč in ostalih površin

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 11
Denominación:

Sklop 11 - urejanje bankin

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Dirección postal: Slovenska cesta 54
Localidad: Ljubljana
Código postal: 1000
País: Eslovenia
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje d.o.o.
Dirección postal: Tesarska ulica 10
Localidad: Kočevje
Código postal: 1330
País: Eslovenia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
14/10/2019