Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Bauleistung - 48923-2023

25/01/2023    S18

Tschechien-Liberec: Bauarbeiten für Straßenbahnlinien

2023/S 018-048923

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 47311975
Postanschrift: Mrštíkova 3
Ort: Liberec
NUTS-Code: CZ051 Liberecký kraj
Postleitzahl: 46171
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Lavička Ludvík
E-Mail: lavicka@dpmlj.cz
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.dpmlj.cz
Adresse des Beschafferprofils: https://zakazky.liberec.cz/profile_dispaly_482.html

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Čtyři úseky stavby:"Tramvajová trať Liberec - Jablonec nad Nisou - rekonstrukce

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45234126 Bauarbeiten für Straßenbahnlinien
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

2. Část: úsek Proseč nad Nisou, škola - Proseč nad Nisou, výhybna

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45234126 Bauarbeiten für Straßenbahnlinien
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ051 Liberecký kraj
Hauptort der Ausführung:

Místem plnění je tramvajová trať Liberec - Jablonec nad Nisou, v úseku Proseč nad Nisou, škola - Proseč nad Nisou, výhybna

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

V rámci stavby bude provedena úprava směrových poměrů a přeuspořádání uličního profilu tak, aby stav odpovídal v současné době platným předpisům. V prostoru současné výhybny Proseč, pošta bude trasa upravena tak, aby bylo možné zřídit přestupní bod mezi tramvajovou a železniční dopravou v jedné rovině. Budou provedeny úpravy na stávajících inženýrských sítích a inženýrských objektech.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 13
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Operační program Doprava 2014-2020

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 098-272193

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 001
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

2. Část: úsek Proseč nad Nisou, škola - Proseč nad Nisou, výhybna

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
22/04/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 25253361
Postanschrift: K Vápence 2677
Ort: Pardubice
NUTS-Code: CZ053 Pardubický kraj
Postleitzahl: 53002
Land: Tschechien
E-Mail: info@cht-pce.cz
Telefon: +420 466791111
Internet-Adresse: www.cht-pce.cz
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Metrostav DIZ s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 25021915
Postanschrift: Koželužská 2450/4
Ort: Praha
NUTS-Code: CZ01 Praha
Postleitzahl: 18000
Land: Tschechien
E-Mail: info@metrostavdiz.cz
Telefon: +420 266019200
Internet-Adresse: www.metrostavdiz.cz
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 202 841 636.92 CZK

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/01/2023

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
45234126 Bauarbeiten für Straßenbahnlinien
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45234126 Bauarbeiten für Straßenbahnlinien
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ051 Liberecký kraj
Hauptort der Ausführung:

Místem plnění je tramvajová trať Liberec - Jablonec nad Nisou, v úseku Proseč nad Nisou, škola - Proseč nad Nisou, výhybna

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

V rámci stavby bude provedena úprava směrových poměrů a přeuspořádání uličního profilu tak, aby stav odpovídal v současné době platným předpisům. V prostoru současné výhybny Proseč, pošta bude trasa upravena tak, aby bylo možné zřídit přestupní bod mezi tramvajovou a železniční dopravou v jedné rovině. Budou provedeny úpravy na stávajících inženýrských sítích a inženýrských objektech.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 13
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 219 951 779.81 CZK
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 25253361
Postanschrift: K Vápence 2677
Ort: Pardubice
NUTS-Code: CZ053 Pardubický kraj
Postleitzahl: 53002
Land: Tschechien
E-Mail: info@cht-pce.cz
Telefon: +420 466791111
Internet-Adresse: www.cht-pce.cz
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Metrostav DIZ s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 25021915
Postanschrift: Koželužská 2450/4
Ort: Praha
NUTS-Code: CZ01 Praha
Postleitzahl: 18000
Land: Tschechien
E-Mail: info@metrostavdiz.cz
Telefon: +420 266019200
Internet-Adresse: www.metrostavdiz.cz
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Navýšení cen některých položek dle položkového rozpočtu.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

Plnění Smlouvy se dotýká razantní navyšování cen materiálových vstupů doprovázené zásadními výpadky v dostupnosti některých komodit a to i s ohledem na současnou mezinárodní situaci. V období mezi naceněním položek ke Smlouvě o dílo a uzavřením Smlouvy o dílo došlo k nárůstu cen mnoha komodit a výraznému nárůstu cen energií. V souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ v celkovém součtu požadovaná částka navýšení ceny nepřevyšuje 15% původní hodnoty závazku Smlouvy.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 202 841 636.92 CZK
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 219 951 779.81 CZK