Lieferungen - 489276-2020

16/10/2020    S202

România-Măgurele: Microscoape electronice cu scanare

2020/S 202-489276

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Produse

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2020/S 178-429340)

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”
Număr naţional de înregistrare: RO 3321234
Adresă: Str. Reactorului nr. 30
Localitate: Măgurele
Cod NUTS: RO322 Ilfov
Cod poștal: 077125
Țară: România
Persoană de contact: Gabriela Ionita, Cristea Aurelian
E-mail: corina.lungu@eli-np.ro
Telefon: +40 374676320
Fax: +40 311038873
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.nipne.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Microscop electronic cu baleiaj (SEM) de înaltă rezoluție echipat cu detector de raze X cu dispersie energetică (EDX) și incintă de izolare nucleară, pentru Laboratorul de criminalistică nucleară

Număr de referinţă: 52/2019
II.1.2)Cod CPV principal
38511100 Microscoape electronice cu scanare
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Scopul acestei proceduri de atribuire este achiziția unui microscop electronic cu baleiaj (SEM) de înaltă rezoluție echipat cu detector de raze X cu dispersie energetică (EDX) și incintă de izolare nucleară, necesar pentru constituirea primului laborator de criminalistică nucleară în România.

În temeiul prevederilor art. 160 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, operatorii economici interesați vor solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire cu până la 20 de zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor.

Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informații suplimentare adresate de către operatorii economici, în a 14-a zi înainte de termenul-limită de depunere a ofertelor, conform art. 161 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 27 alin. (3) din HG nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
13/10/2020
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2020/S 178-429340

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
În loc de:
Data: 14/10/2020
A se citi:
Data: 22/10/2020
Numărul secţiunii: IV.2.7)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Condiții de deschidere a ofertelor
În loc de:
Data: 14/10/2020
A se citi:
Data: 22/10/2020
VII.2)Alte informații suplimentare: