Lieferungen - 489298-2020

16/10/2020    S202

Slovensko-Lipany: Rôzne špeciálne strojové zariadenia

2020/S 202-489298

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Tovary

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2020/S 168-406690)

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Kaščák Miroslav s. r. o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 45270759
Poštová adresa: Moyzesova
Mesto/obec: Lipany
Kód NUTS: SK041 Prešovský kraj
PSČ: 082 71
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Miroslav Kaščák
E-mail: miroslavkascaksro@gmail.com
Telefón: +421 51907954169
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.finstat.sk/45270759

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Vybavenie autodielne pre projekt: Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Kaščák Miroslav s.r.o. prostredníctvom rozvoja spolupráce so SOŠ

II.1.2)Hlavný kód CPV
42990000 Rôzne špeciálne strojové zariadenia
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je vybavenie autodielne pre zabezpečenie vzdelávacieho procesu pre žiakov strednej odbornej školy v rámci duálneho vzdelávania.

Zákazka sa delí na dve časti:

1. časť: Vybavenie autodielne

2. časť: Diagnostika

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
12/10/2020
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2020/S 168-406690

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2)
Namiesto:
Dátum: 15/10/2020
Miestny čas: 23:59
má byť:
Dátum: 26/10/2020
Miestny čas: 23:59
Číslo oddielu: IV.2.7)
Namiesto:
Dátum: 16/10/2020
Miestny čas: 10:00
má byť:
Dátum: 27/10/2020
Miestny čas: 10:00
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: