Leveringen - 489341-2020

16/10/2020    S202

Česko-Praha: Balík programů pro zdravotnictví

2020/S 202-489341

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2020/S 174-419849)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Nemocnice Na Homolce
Národní identifikační číslo: 00023884
Poštovní adresa: Roentgenova 37/2
Obec: Praha 5
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 150 30
Země: Česko
Kontaktní osoba: JUDr. Libor Pikna, advokát
E-mail: pikna@akegv.cz
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.homolka.cz/
Adresa profilu zadavatele: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilHomolka

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Software a hardware pro PACS

II.1.2)Hlavní kód CPV
48180000 Balík programů pro zdravotnictví
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je modernizace modulu PACS spočívající v dodávce nového software a nového hardware, jejich začlenění do nemocničního informačního systému a ukládání a práce s obrazovými daty popisování snímků a zařazení do zdravotnické dokumentace. Tato veřejná zakázka na dodávky softwaru a hardwaru pro PACS je zadavatelem rozdělena a zadávána po částech.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
12/10/2020
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2020/S 174-419849

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 09/11/2020
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 23/11/2020
Místní čas: 10:00
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 09/11/2020
Místní čas: 10:05
Má být:
Datum: 23/11/2020
Místní čas: 10:05
VII.2)Další dodatečné informace: