Leveringen - 489359-2020

16/10/2020    S202

Česko-Ústí nad Labem: Operační stoly

2020/S 202-489359

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2020/S 182-437233)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Krajská zdravotní, a.s.
Národní identifikační číslo: 25488627
Poštovní adresa: Sociální péče 3316/12A
Obec: Ústí nad Labem
Kód NUTS: CZ042 Ústecký kraj
PSČ: 401 13
Země: Česko
Kontaktní osoba: Monika Ondová
E-mail: monika.ondova@kzcr.eu
Tel.: +420 477117959
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.kzcr.eu/
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kzcr.eu/

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. - Operační stoly II.

II.1.2)Hlavní kód CPV
33192230 Operační stoly
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem této veřejné zakázky, která je rozdělena na části v souladu s § 101 ZZVZ, je dodání 4 ks operačních stolů pro Centrální operační sály Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z., 1 ks operačního stolu pro Centrální operační sály a 1 ks operačního stolu pro Urologické oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z., a 1 ks operačního stolu pro Chirurgické oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
13/10/2020
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2020/S 182-437233

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2
Část č.: 3
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 21/10/2020
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 18/11/2020
Místní čas: 10:00
Číslo oddílu: IV.2.7
Část č.: 3
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 21/10/2020
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 18/11/2020
Místní čas: 10:00
Číslo oddílu: IV.2.2
Část č.: 4
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 21/10/2020
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 23/11/2020
Místní čas: 10:00
Číslo oddílu: IV.2.7
Část č.: 4
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 21/10/2020
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 23/11/2020
Místní čas: 10:00
Číslo oddílu: IV.2.2
Část č.: 1
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 30/10/2020
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 23/11/2020
Místní čas: 10:00
Číslo oddílu: IV.2.7
Část č.: 1
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 30/10/2020
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 23/11/2020
Místní čas: 10:00
VII.2)Další dodatečné informace:

Změna se týká:

Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. - Operační stoly II. - část 3: Mobilní operační stůl pro Nemocnici Most, o.z.

IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast původně 21.10.2020 10:00 - nově 18.11.2020 10:00,

IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek původně 21.10.2020 10:00 - nově 18.11.2020 10:00.

Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. - Operační stoly II. - část 4: Operační stůl pro Nemocnici

Děčín, o.z.

IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast původně 21.10.2020 10:00 - nově 23.11.2020 10:00

IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek původně 21.10.2020 10:00 - nově 23.11.2020 10:00

Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. - Operační stoly II. - část 1: Operační stoly pro Nemocnici

Chomutov, o.z.

IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast původně 30.10.2020 10:00 - nově 23.11.2020 10:00

IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek původně 30.10.2020 10:00 - nově 23.11.2020 10:00