Lieferungen - 489369-2020

16/10/2020    S202

Ungarn-Budapest: Otolaryngologie-Implantate

2020/S 202-489369

Freiwillige Ex-ante-Transparenzbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_61179686
Postanschrift: Váci út 73/A.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU11 Budapest
Postleitzahl: 1139
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Beleznai Gábor
E-Mail: kozbeszerzes@neak.gov.hu
Telefon: +36 12982509
Fax: +36 12982403
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.neak.gov.hu
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Tételes elszámolás alá eső MED-EL processzorok

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000801982020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33185300 Otolaryngologie-Implantate
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

A közbeszerzési eljárás tárgya MED-EL processzorok beszerzése, melyek a korábban beültetett MED-EL belsőfül implantátumokhoz tartozó processzorok cseréjére alkalmas. OENO kód: 01050 Közép- és belsőfül hallásjavító implantátum és processzor.

A megajánlott processzornak (terméknek, eszköznek) kompatibilisnek kell lennie az összes digitális MED-EL implantatátummal, azaz a C40, C40+, Pulsar, Sonata, Concerto és Synchrony típusú implantátumokkal.

A megajánlott processzorral szemben támasztott további Ajánlatkérői követelményeket, azaz a beszédprocesszor, beszédkódolási stratégiát és a távmérési funkciókat, valamint a termékenként egy db – külső egység elvesztését megakadályozó – szilikon csipesz vagy azzal analóg rögzítő biztosítására vonatkozó előírásokat a Közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki-szakmai követelmények (Műszaki leírás) tartalmazza.;

A közbeszerzés mennyisége: 130 db.;

A 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés szerint, mely kimondja, hogy ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban a Kbt. 76. § (6) bekezdés e) pontjában foglaltak sérelme nélkül előírhatja árurabatt adásának kötelezettségét és annak mértékét, Ajánlatkérő biztosítja a keretmennyiségen felüli árurabatt adásának lehetőségét, de annak kötelező megajánlását nem kívánja előírni. Az ajánlattevő szabad választása szerint biztosítani kívánt árurabattal kapcsolatos adatokat a végleges ajánlattételhez készített közbeszerzési dokumentáció (továbbiakban: KD) 1. sz. nyilatkozat II. részében szükséges feltüntetni és a végleges ajánlathoz csatolni! Az árurabatt mennyiségét Ajánlatkérő db mértékegységben kéri megadni.;

A megajánlott terméknek/termékhez: – Amennyiben nem az ajánlattevő a megajánlott termék forgalomba hozatali jogosultja, a jogosulttól származó, MAGYARORSZÁGon hatályos forgalmazási jogosultságról szóló nyilatkozat benyújtása szükséges! (korábban csatolt nyilatkozat tartalmának változatlansága esetén nem szükséges újból benyújtani) (továbbiakban röviden: forgalomba hozatali jogosultság), – A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése alapján az ajánlattevő által megajánlott termék vonatkozásában csatolandó külső akkreditált szervezet által kiállított CE tanúsítvány, vagy azzal egyenértékű tanúsítvány, vagy azzal egyenértékű intézkedések bizonyítékai a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 9 §. (2) bekezdésében foglaltak szerint (gyártói megfelelőségi nyilatkozat és – ha az orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges – CE megfelelőség értékelési tanúsítvány) (korábban csatolt nyilatkozat tartalmának változatlansága esetén nem szükséges újból benyújtani) (továbbiakban röviden: megfelelőség értékelési tanúsítvány).; – Ajánlattevőnek az ajánlat részeként be kell nyújtania „A megajánlott eszközre (termékre) vonatkozó adatokat tartalmazó nyilatkozat és árurabatt nyilatkozat” (1. sz. nyilatkozatminta) nyilatkozatot, mely nyilatkozat szakmai ajánlatnak minősül, így az nem hiánypótolható, módosítható! (Szakmai ajánlattal kapcsolatos részletes szabályok: KD tartalmazza);

További követelmény, hogy a szerződés teljesítése alatt eladónak vállalnia kell, hogy amennyiben a MAGYARORSZÁGon hatályos forgalmazási jogosultságra vonatkozó jogosultsága megszűnik a szerződés hatálya alatt, annak tényét haladéktalanul bejelenti a NEAK kijelölt kapcsolattartója felé, Ajánlatkérő ez esetben jogosult és egyben köteles is felmondani a keretmegállapodást az Eladó kártalanítása nélkül.;

A megajánlott eszközzel szemben Ajánlatkérő által támasztott további követelményeket a KD tartalmazza teljeskörűen.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 310 960 000.00 HUF
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33185300 Otolaryngologie-Implantate
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU110 Budapest
NUTS-Code: HU231 Baranya
NUTS-Code: HU321 Hajdú-Bihar
NUTS-Code: HU333 Csongrád
Hauptort der Ausführung:

A 9/1993 (IV. 2.) NM rendelet 1. számú mellékletében a 01050 Közép- és belsőfül hallásjavító implantátum és processzor ponthoz tartozó elszámolásra jogosult intézményi kör közül a következő intézmények:

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ,

2912 Pécsi Tudományegyetem,

2915 Semmelweis Egyetem,

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

A közbeszerzés mennyisége: 130 db.;

A 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés szerint, mely kimondja, hogy ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban a Kbt. 76. § (6) bekezdés e) pontjában foglaltak sérelme nélkül előírhatja árurabatt adásának kötelezettségét és annak mértékét, Ajánlatkérő biztosítja a keretmennyiségen felüli árurabatt adásának lehetőségét, de annak kötelező megajánlását nem kívánja előírni. Az ajánlattevő szabad választása szerint biztosítani kívánt árurabattal kapcsolatos adatokat a végleges ajánlat megtételéhez készített közbeszerzési dokumentáció (továbbiakban: KD) 1. sz. nyilatkozat II. részében szükséges feltüntetni és a végleges ajánlatához csatolni! Az árurabatt mennyiségét Ajánlatkérő db mértékegységben kéri megadni.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Az ajánlattételi felhívás II.2.7) pontjában megjelölt időtartam tájékoztató jellegű. A keretmegállapodás (KM) annak mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba és a keretmennyiség (mely nem haladhatja meg a keretmennyiség és az esetlegesen biztosítani kívánt árurabatt mennyiség együttes mennyiségét) kimerüléséig, de legfeljebb az aláírás napjától számított 12. hó utolsó napjáig tartó aktív és 4. hó utolsó napjáig tartó passzív időszakra jön létre (határozott időtartam). A 4 hónap passzív időszak a 12 hónap aktív időszak lejártát követően kezdődik. (További részleteket a keretmegállapodás-tervezet tartalmazza.)

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung
  • Die Bauleistungen/Lieferungen/Dienstleistungen können aus folgenden Gründen nur von einem bestimmten Wirtschaftsteilnehmer ausgeführt werden:
    • aufgrund des Schutzes von ausschließlichen Rechten einschließlich Rechten des geistigen Eigentums
Erläuterung:

Jelen közbeszerzési eljárás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 105. § (1) bekezdés a) pontja szerinti keretmegállapodás megkötésére irányuló Kbt. 98. § (2) bekezdése c) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás.

Ajánlatkérő a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja és a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet) 15. § (2) bekezdés a) pontja szerint hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési eljárást alkalmazhat az egészségügyi szakmai kollégium állásfoglalása szerinti termék esetében, amennyiben a megkötendő szerződést a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint az adott orvostechnikai eszköz konkrét jellemzői vagy forgalmazási engedély, illetve kizárólagos jogok védelme miatt csak egy meghatározott szervezet képes teljesíteni. Továbbá Ajánlatkérő számára nem létezik reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére, tekintettel arra, hogy alternatíva esetleges alkalmazása a betegek egészségkárosodásának veszélyeztetése nélkül nem lehetséges.

A rendelkezésre álló dokumentumok alapján a MED-EL Elektromed. Gerate GmbH-t illetik meg a MED-EL Hallásjavító Implantátumok és azok Beszéd- vagy Hangprocesszorai kizárólagos szellemi és vagyoni joga.

A MED-EL eszközök esetében a MED-EL Elektromed. Gerate GmbH kizárólagos magyarországi forgalmazási jogot a Victofon Kft. (2112 Veresegyház, Állomás u. 17.) részére biztosított.

A már beültetett belsőfül implantátum típusa determinálja a külső processzor típusát. Így egy másik gyártótól származó processzor nem helyettesítheti/válthatja ki a korábbi típusú processzort, mert az eltérő gyártótól származó külső processzor a működési elvéből fakadóan nem lesz használható a már beültetett belsőfül implantátummal (kompatibilitás hiánya).

A teljes szett cseréjét - azaz annak részét képező belső implantátum beültetése - csak invazív (a testbe szúrás vagy vágás által behatoló) beavatkozás útján történhet. Az invazív beavatkozás miatt és a meglévő élettani rendszer megbontása miatt a belső implantátum cseréjére - a beteg reoperációja - csak orvos-szakmailag rendkívül indokolt esetben (pl. az implantátum meghibásodása vagy baleset következtében történő sérülése), a beteg egészségének megóvása (károsodás megelőzése) érdekében történhet, mivel az számos egészségügyi kockázatot is magával hordozhat.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
07/10/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: VICTOFON Hallásjavító Korlátolt Felelősségű Társaság
Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_62606444
Postanschrift: Állomás utca 17.
Ort: Veresegyház
NUTS-Code: HU12 Pest
Postleitzahl: 2112
Land: Ungarn
E-Mail: kozbeszerzes@victofon.hu
Telefon: +36 306872726
Fax: +36 13010647
Der Auftragnehmer/Konzessionär wird ein KMU sein: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/Loses/der Konzession: 279 240 000.00 HUF
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 310 960 000.00 HUF
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Kbt. 103. § (5) bekezdése és a 137. § (2) bekezdésének megfelelően kerül jelen hirdetmény közzétételre.

A közbeszerzési szerződés nem került még aláírásra a Felek által a fenti joghelyekre tekintettel.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/10/2020