Leveringen - 489392-2020

16/10/2020    S202

Magyarország-Budapest: Szállítófelszerelések és kiegészítő szállítási cikkek

2020/S 202-489392

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Országos Horgász Szövetség
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_82491707
Postai cím: Korompai út 17.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1124
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ladányi Károly beszerzési és üzemeltetési osztályvezető
E-mail: karoly.ladanyi@mohosz.hu
Telefon: +36 302641138
Fax: +36 12482592
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mohosz.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Szolgálati járművek és kiegészítő eszközök

Hivatkozási szám: EKR000311702020
II.1.2)Fő CPV-kód
34000000 Szállítófelszerelések és kiegészítő szállítási cikkek
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Járműfelépítmény

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34210000 Jármű-karosszériák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

Nyertes ajánlattevő által megadott Magyarországon belüli beszerelő műhely

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Szolgálati járművek és kiegészítő eszközök beszerzése az alábbiak szerint:

1. rész: Járműfelépítmény (SMM V2 Full Prémium acél felépítmény, vagy azzal egyenértékű, Toyota Hilux 2017-2019 évjáratú gépjárműre) 18 darab

Megkövetelt minimum műszaki követelmények:

A hordozó gépjármű gyártmánya: Toyota Hilux, évjárata: 2017-2019

Felépítmény anyaga: hengerelt lemez

Gyári színkód szerint színre fényezve, gyári színkód: 6S3 (Toyota zöld)

Sötétített hátsó szélvédő fűtőszállal

Jobb és bal oldalon felnyitható teli lemez ablak (nem üvegezett) teleszkóppal

Keretes hátsó ajtó ablakkal, amely felfelé nyitható és teleszkópos

Hosszanti kétoldali tetősín

Pót féklámpa

Belső világítás

Hátsó ajtó központi zár

3 év garancia (zárra és teleszkópra is)

Az ár tartalmazza a felépítmény felszerelését

Amennyiben a megajánlott termék a fentiekben ismertetett minimum követelményeknek (akár egy feltételnek is) nem felel meg, az a benyújtott ajánlat érvénytelenségét eredményezi.

A további műszaki előírásokat dokumentáció IV. Műszaki leírás fejezete tartalmazza.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 110
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 121-295202

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1.
Rész száma: 1
Elnevezés:

Járműfelépítmény

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
15/06/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: NS Autóház Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_13262907
Postai cím: Sajó utca 4-8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1076
Ország: Magyarország
E-mail: laszlo.fenyvesi@nsautohaz.hu
Telefon: +36 704304124
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 11 160 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Eladó egyetért a tájékoztatóban foglaltakkal.

A szerződésmódosítás dátuma 2020.10.2.

A szerződés módosítás jogalapja a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontja.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
12/10/2020

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
34000000 Szállítófelszerelések és kiegészítő szállítási cikkek
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
34210000 Jármű-karosszériák
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

Nyertes ajánlattevő által megadott Magyarországon belüli beszerelő műhely

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Szolgálati járművek és kiegészítő eszközök beszerzése az alábbiak szerint:

1. rész: Járműfelépítmény (SMM V2 Full Prémium acél felépítmény, vagy azzal egyenértékű, Toyota Hilux 2017-2019 évjáratú gépjárműre) 18 darab

Megkövetelt minimum műszaki követelmények:

A hordozó gépjármű gyártmánya: Toyota Hilux, évjárata: 2017-2019

Felépítmény anyaga: hengerelt lemez

Gyári színkód szerint színre fényezve, gyári színkód: 6S3 (Toyota zöld)

Sötétített hátsó szélvédő fűtőszállal

Jobb és bal oldalon felnyitható teli lemez ablak (nem üvegezett) teleszkóppal

Keretes hátsó ajtó ablakkal, amely felfelé nyitható és teleszkópos

Hosszanti kétoldali tetősín

Pót féklámpa

Belső világítás

Hátsó ajtó központi zár

3 év garancia (zárra és teleszkópra is)

Az ár tartalmazza a felépítmény felszerelését

Amennyiben a megajánlott termék a fentiekben ismertetett minimum követelményeknek (akár egy feltételnek is) nem felel meg, az a benyújtott ajánlat érvénytelenségét eredményezi.

A további műszaki előírásokat dokumentáció IV. Műszaki leírás fejezete tartalmazza.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 170
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 11 160 000.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: NS Autóház Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_13262907
Postai cím: Sajó utca 4–8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1076
Ország: Magyarország
E-mail: laszlo.fenyvesi@nsautohaz.hu
Telefon: +36 704304124
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

Eladó 2020.09.28-án akadályközlést jelentett be Vevő irányába, hogy a koronavírussal összefüggő egészségügyi veszélyhelyzet miatt a megrendelt járműfelépítmények gyártója több hónapos leállásra kényszerült, emiatt Eladó nem tudja az eszközöket az előírt határidőben szállítani, és kéri az Alapszerződésben rögzített szállítási határidő 60 munkanappal történő meghosszabbítását.

Figyelemmel a kellő gondossággal előre nem látható helyzetre, a gyártás és a szállítás akadályoztatása miatt a Szerződő Felek az Alapszerződés 5.1. pontjában meghatározott, szerződéskötéstől számított 110 napos teljesítési határidőt közös megegyezéssel meghosszabbítják további 60 munkanappal, amely alapján a szállítási határidő 2020. október 3. dátumhoz képest 2020. december 29-re módosul.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

Eladó 2020.09.28-án akadályközlést jelentett be Vevő irányába, hogy a koronavírussal összefüggő egészségügyi veszélyhelyzet miatt a megrendelt járműfelépítmények gyártója több hónapos leállásra kényszerült, emiatt Eladó nem tudja az eszközöket az előírt határidőben szállítani, és kéri az Alapszerződésben rögzített szállítási határidő 60 munkanappal történő meghosszabbítását.

Figyelemmel a kellő gondossággal előre nem látható helyzetre, a gyártás és a szállítás akadályoztatása miatt a Szerződő Felek az Alapszerződés 5.1. pontjában meghatározott, szerződéskötéstől számított 110 napos teljesítési határidőt közös megegyezéssel meghosszabbítják további 60 munkanappal, amely alapján a szállítási határidő 2020. október 3. dátumhoz képest 2020. december 29-re módosul.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 11 160 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 11 160 000.00 HUF