Leveringen - 489392-2020

16/10/2020    S202

Hongarije-Boedapest: Vervoersmaterieel en bijbehorende producten

2020/S 202-489392

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Magyar Országos Horgász Szövetség
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_82491707
Postadres: Korompai út 17.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1124
Land: Hongarije
Contactpersoon: Ladányi Károly beszerzési és üzemeltetési osztályvezető
E-mail: karoly.ladanyi@mohosz.hu
Telefoon: +36 302641138
Fax: +36 12482592
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.mohosz.hu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Szolgálati járművek és kiegészítő eszközök

Referentienummer: EKR000311702020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34000000 Vervoersmaterieel en bijbehorende producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Járműfelépítmény

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34210000 Voertuigcarrosserieën
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU MAGYARORSZÁG
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in dagen: 110

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 121-295202

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 1.
Perceel nr.: 1
Benaming:

Járműfelépítmény

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
34000000 Vervoersmaterieel en bijbehorende producten
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU MAGYARORSZÁG
VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Szolgálati járművek és kiegészítő eszközök beszerzése az alábbiak szerint:

1. rész: Járműfelépítmény (SMM V2 Full Prémium acél felépítmény, vagy azzal egyenértékű, Toyota Hilux 2017-2019 évjáratú gépjárműre) 18 darab

Megkövetelt minimum műszaki követelmények:

A hordozó gépjármű gyártmánya: Toyota Hilux, évjárata: 2017-2019

Felépítmény anyaga: hengerelt lemez

Gyári színkód szerint színre fényezve, gyári színkód: 6S3 (Toyota zöld)

Sötétített hátsó szélvédő fűtőszállal

Jobb és bal oldalon felnyitható teli lemez ablak (nem üvegezett) teleszkóppal

Keretes hátsó ajtó ablakkal, amely felfelé nyitható és teleszkópos

Hosszanti kétoldali tetősín

Pót féklámpa

Belső világítás

Hátsó ajtó központi zár

3 év garancia (zárra és teleszkópra is)

Az ár tartalmazza a felépítmény felszerelését

Amennyiben a megajánlott termék a fentiekben ismertetett minimum követelményeknek (akár egy feltételnek is) nem felel meg, az a benyújtott ajánlat érvénytelenségét eredményezi.

A további műszaki előírásokat dokumentáció IV. Műszaki leírás fejezete tartalmazza.

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in dagen: 170
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 11 160 000.00 HUF
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: NS Autóház Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_13262907
Postadres: Sajó utca 4–8.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1076
Land: Hongarije
E-mail: laszlo.fenyvesi@nsautohaz.hu
Telefoon: +36 704304124
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.2)Redenen voor de wijziging
De wijziging is noodzakelijk door omstandigheden die een zorgvuldige aanbestedende dienst/instantie niet kon voorzien (artikel 43, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/25/EU
Beschrijving van de omstandigheden die de wijziging noodzakelijk maken en verklaring betreffende de onvoorziene aard van deze omstandigheden:

Eladó 2020.09.28-án akadályközlést jelentett be Vevő irányába, hogy a koronavírussal összefüggő egészségügyi veszélyhelyzet miatt a megrendelt járműfelépítmények gyártója több hónapos leállásra kényszerült, emiatt Eladó nem tudja az eszközöket az előírt határidőben szállítani, és kéri az Alapszerződésben rögzített szállítási határidő 60 munkanappal történő meghosszabbítását.

Figyelemmel a kellő gondossággal előre nem látható helyzetre, a gyártás és a szállítás akadályoztatása miatt a Szerződő Felek az Alapszerződés 5.1. pontjában meghatározott, szerződéskötéstől számított 110 napos teljesítési határidőt közös megegyezéssel meghosszabbítják további 60 munkanappal, amely alapján a szállítási határidő 2020. október 3. dátumhoz képest 2020. december 29-re módosul.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 11 160 000.00 HUF
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 11 160 000.00 HUF