Leveringen - 489393-2020

16/10/2020    S202

Magyarország-Budapest: Hálózatok

2020/S 202-489393

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK26976
Postai cím: Váci út 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Günther Balázs
E-mail: gunther.balazs@dkuzrt.hu
Telefon: +36 305636369
Fax: +36 305636003
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.dkuzrt.hu
A felhasználói oldal címe: https://dkuzrt.hu/

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Hálózati aktív eszközök beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése

II.1.2)Fő CPV-kód
32400000 Hálózatok
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Hálózati aktív eszközök beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
32400000 Hálózatok
72700000 Számítógépes hálózati szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-kód: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, az Intézmények székhelyei, telephelyei illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Keretmegállapodás kötése a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, illetve a központosított közbeszerzési eljáráshoz önként csatlakozó intézmények részére hálózati aktív eszközök beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítésére.

Árubeszerzés, 31 481 db árlista soron a műszaki leírásban előírtak és a közbeszerzési dokumentum mellékletét képező xlsx-fájl szerint.

A rész keretszáma: 9

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 48
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A keretmegállapodásos eljárás 2. részében lefolytatott eljárások esetében az intézmény köteles az eljárást megindító felhívásban megjelölni az uniós projektre vagy programra vonatkozó adatokat

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 144-329317

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1-9
Rész száma: 1
Elnevezés:

Hálózati aktív eszközök beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
16/07/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: 99999 Informatika Kft.-M&S Informatikai Zrt.-TIGRA Computer Kft.-USER RENDSZERHÁZ Kft.-ProfesszionálInformatikai Zrt.-Etiam Kft.-M&M Computer Kft.-Euroway Networking Kft.-Quadron Kibervédelmi Kft.-PiK-SYS Kft.-LANeX Tanácsadó Kft.-Officium Szolgáltató Kft.-Valkyr Informatikai Kft.
Postai cím: Alkotás u. 55-61.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
Telefon: +36 19996900
Fax: +36 19996901
Internetcím: http://www.99999.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Delta Systems Kft.-Geomant-Algotech Zrt.-KVENTA Kft.-LicensePort Zrt.-madeIT.Kft.
Postai cím: Róbert Károly körút 70-74.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Telefon: +36 14366642
Fax: +36 14375299
Internetcím: http://www.delta.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: EURO ONE Számítástechnikai Zrt.-BRAVONET Kft.-Duna Elektronika Kft.-FLAXCOM HOLDING Zrt.-Kermann Műszaki Fejlesztő és Tanácsadó Kft.-PANOR Informatika Zrt.-RacioNet Zrt.-RUN-IT Informatikai és Befektetési Kft.-Szinva Net Zrt.-Telvice Kft.-WSH Számítástechnikai Kft.
Postai cím: Újvilág u. 50-52.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
Telefon: +36 13586357
Fax: +36 13586390
Internetcím: http://www.euroone.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Invitech ICT Services Kft. (volt Invitech Megoldások Zrt).-Dimension Data Magyarország Kft.- FORNAX SI Kft.-Nádor Rendszerház Kft.- XcopyKereskedelmi és Szolgáltató Kft.- SYS IT Services Kft.
Postai cím: Edison u. 4.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18011500
Fax: +36 23885830
Internetcím: http://www.invitech.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: S&T Consulting Hungary Kft.- S&T Services Kft.- ALOHA Informatika Kft.- Areus Infokommunikációs Zrt.-PORION-DIGITAL Kft.- Rufusz Computer Informatika Zrt.- IMG Solution Kft.- Symmetria Magyarország Zrt.
Postai cím: Puskás Tivadar út 14.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Telefon: +36 13718000
Fax: +36 13718001
Internetcím: http://www.snt.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: T-Systems Magyarország Zrt.-TRACO Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Postai cím: Könyves Kálmán krt. 36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
Telefon: +36 14706546
Fax: +36 14521297
Internetcím: http://www.t-systems.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: R+R Periféria Kft.-ARLITECH Informatikai Kft.-Gloster Infokommunikációs Kft.- HOSTLINE Kft.- SERCOInformatika Kft.- TMSI Kft.
Postai cím: Fehér út 10. 12. épület
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
Telefon: +36 13213588
Fax: +36 13225997
Internetcím: http://www.periferia.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: SCI-Hálózat zRt.-DIGITAL Számítástechnikai Kft.-DIGITRAN Hungária Zrt.-Enterprise Communications Kft.-4iG Nyrt. (volt HUMANsoft Kft.)-Innomatrix Services Kft.-MWMS Szolgáltató Kft.-Secops Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-Spacenet Zrt.-SzámHEAD Kft.
Postai cím: Szihalom u. 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1142
Ország: Magyarország
Telefon: +36 14706080
Fax: +36 14677049
Internetcím: http://www.scinetwork.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Sysman Informatikai Zrt.-NETvisor Zrt.-QZRT Kft.
Postai cím: Montevideo u. 10. I. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Telefon: +361 8833471
Fax: +361 8833472
Internetcím: http://www.sysman.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 27 500 000 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A keretmegállapodás módosításának időpontja: 2020.09.21.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
12/10/2020

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
32400000 Hálózatok
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
72700000 Számítógépes hálózati szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-kód: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, az Intézmények székhelyei, telephelyei illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Keretmegállapodás kötése a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, illetve a központosított közbeszerzési eljáráshoz önként csatlakozó intézmények részére hálózati aktív eszközök beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítésére.

Árubeszerzés, 31 481 db árlista soron a műszaki leírásban előírtak és a közbeszerzési dokumentum mellékletét képező xlsx-fájl szerint.

A rész keretszáma: 9

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 48
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 41 000 000 000.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: 99999 Informatika Kft.-M&S Informatikai Zrt.-TIGRA Computer Kft.-USER RENDSZERHÁZ Kft.-ProfesszionálInformatikai Zrt.-Etiam Kft.-M&M Computer Kft.-Euroway Networking Kft.-Quadron KibervédelmiKft.-PiK-SYSKft.-LANeX Tanácsadó Kft.-Officium Szolgáltató Kft.-Valkyr Informatikai Kft.
Postai cím: Alkotás u. 55-61.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
Telefon: +36 19996900
Fax: +36 19996901
Internetcím: http://www.99999.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Delta Systems Kft.-Geomant-Algotech Zrt.-KVENTA Kft.-LicensePort Zrt.-madeIT.Kft.
Postai cím: Róbert Károly krt. 70-74.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Telefon: +36 14366642
Fax: +36 14375299
Internetcím: http://www.delta.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: EURO ONE Számítástechnikai Zrt.-BRAVONET Kft.-Duna Elektronika Kft.-FLAXCOM HOLDING Zrt.-KermannMűszaki Fejlesztő és Tanácsadó Kft.-PANOR Informatika Zrt.-RacioNet Zrt.-RUN-IT Informatikai és Befektetési Kft.-Szinva Net Zrt.-Telvice Kft.-WSH Számítástechnikai Kft.
Postai cím: Újvilág utca 50-52.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
Telefon: +36 13586357
Fax: +36 13586390
Internetcím: http://www.euroone.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Invitech ICT Service Kft. (volt Invitech Megoldások Zrt).- NTT Kereskedelmi és Szolgáltató Magyarország Kft.(volt Dimension Data Magyarország Kft).- FORNAX SI Kft.-Nádor Rendszerház Kft.- XcopyKereskedelmi és Szolgáltató Kft.- SYS IT Services Kft.
Postai cím: Edison u. 4.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18011500
Fax: +36 23885830
Internetcím: http://www.invitech.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: S&T Consulting Hungary Kft.- S&T Services Kft.- ALOHA Informatika Kft.- Areus Infokommunikációs Zrt.-PORION-DIGITAL Kft.- Rufusz Computer Informatika Zrt.- IMG Solution Kft.- Symmetria Magyarország Zrt.
Postai cím: Puskás Tivadar út 14.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Telefon: +36 13718000
Fax: +36 13718001
Internetcím: http://www.snt.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: T-Systems Magyarország Zrt.-TRACO Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Postai cím: Könyves Kálmán krt. 36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
Telefon: +36 14706546
Fax: +36 14521297
Internetcím: http://www.t-systems.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: R+R Periféria Kft.-ARLITECH Informatikai Kft.-Gloster Infokommunikációs Kft.- HOSTLINE Kft.-SERCOInformatika Kft.- TMSI Kft.
Postai cím: Fehér út 10. 12. épület
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
Telefon: +36 13213588
Fax: +36 13225997
Internetcím: http://www.periferia.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: SCI-Hálózat zRt.-DIGITAL Számítástechnikai Kft.-DIGITRAN Hungária Zrt.-Enterprise Communications Kft.-4iG Nyrt. (volt HUMANsoft Kft.)-Innomatrix Services Kft.-MWMS Szolgáltató Kft.-Secops Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-Spacenet Zrt.-SzámHEAD Kft.
Postai cím: Szihalom utca 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1142
Ország: Magyarország
Telefon: +36 14706080
Fax: +36 14677049
Internetcím: http://www.scinetwork.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Sysman Informatikai Zrt.-NETvisor Zrt.-QZRT Kft.
Postai cím: Montevideo u. 10. I. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Telefon: +361 8833471
Fax: +361 8833472
Internetcím: http://www.sysman.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

Jelen 2. számú módosítással a Keretmegállapodás II.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. A rendelkezésre álló keretösszeg: nettó 41 000 000 000 Ft, azaz Negyvenegy-milliárd forint.

Korábbi módosítás (2019.10.1.):

"A keretmegállapodás V.3.1. pontja az alábbiak szerint módosul: „A közbeszerzési díj számítása, megfizetése a Kr. 12. §-ában meghatározottak szerint történik, kivéve azon megrendelések megvalósítására és egyedi szerződések megkötésére irányuló eljárások esetén, melyet az Intézmény helyett a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: DKÜ) folytat le a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.)Korm. rendelet (a továbbiakban: DKÜ Kr.) 13. § (1) bekezdésének a) pontja alapján.”

A keretmegállapodás az alábbi V.3.5. új ponttal egészül ki: „Az Intézmény a KEF Portálon, a megrendelésadatlapján a „Megjegyzés (csak az intézmény látja)” rovatban köteles megjelölni, hogy a közbeszerzési díjmegfizetése az Eladón keresztül a KEF részére vagy a DKÜ részére történik az alábbi szövegek megadásával:

„A közbeszerzési díj a DKÜ részére kerül megfizetésre.”

„A közbeszerzési díj a KEF részére kerül megfizetésre; DKÜ Portál által generált tájékoztatás száma:.....”.

Továbbá a fenti hivatkozott adatlapon az Egyéb megrendelés, dokumentum „új fájl” feltöltése funkcióhasználatával köteles az Intézmény a DKÜ Portál által generált tájékoztatást feltölteni.”

A keretmegállapodás IV.6. pontja az alábbi rendelkezéssel egészül ki:

Amennyiben a DKÜ a beszerzés tárgya szerinti keretmegállapodást köt, akkor a DKÜ által a KEF részére küldött értesítés kézhezvételét követő ötödik munkanaptól „passzív időszak” veszi kezdetét, melynek időtartama a 48 hónapos határozott időtartam végéig tart. A passzív időszakban új egyedi szerződés megkötése már nem lehetséges, kivéve, ha az Intézmény a keretmegállapodás aktív időszakában az eljárását a központosított közbeszerzési Portálon megindította, figyelemmel a jelen keretmegállapodás VI.1.12 pontjában előírtakra."

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A központosított közbeszerzésre kötelezett intézményi kör a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendeletben foglaltakra figyelemmel történt 25 %-os növekedésével az Ajánlatkérő a keretmegállapodás megkötésekor, illetve azt megelőzően nem számolhatott, ezzel összefüggésben a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet megszűnését követően a 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelettel elrendelt járványügyi készültség következményeként olyan rendkívüli mértékben és értékben megnövekedett intézményi beszerzési igények keletkeztek, amelyeket Ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre és amelyek a keretösszeg emelése nélkül nem teljesíthetőek. Jelen 2. számú Módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, a Módosítás eredményeként a keretösszeg növekedés nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50 %-át, a Módosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltaknak.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 27 500 000 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 41 000 000 000.00 HUF