Dienstleistungen - 489434-2020

16/10/2020    S202

Suomi-Kiljava: Sopimuksen perusteella tai palkkiota vastaan suoritettavat kiinteistönhoitopalvelut

2020/S 202-489434

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Kiljavan Sairaala Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2841999-7
Postiosoite: Kiljavantie 539 A
Postitoimipaikka: Kiljava
NUTS-koodi: FI SUOMI / FINLAND
Postinumero: FI-05250
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Päivi Flinkman
Sähköpostiosoite: paivi.flinkman@kiljavansairaala.fi
Puhelin: +358 503807952
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://permalink.mercell.com/137413667.aspx
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://permalink.mercell.com/137413667.aspx
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://permalink.mercell.com/137413667.aspx
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: Julkisen sektorin omistama osakeyhtiö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: Kiinteistöomistus ja toimitilojen vuokraus

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Kiljavan Sairaalan kiinteistöhuollon palvelujen kokonaisulkoistus

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
70330000 Sopimuksen perusteella tai palkkiota vastaan suoritettavat kiinteistönhoitopalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on Kiljavan Sairaalaan palveluna hankittava kiinteistönhoidon kokonaisuus, joka koostuu useasta eri osioista. Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteissä 1A—1F. Kiinteistöhuollon palvelukokonaisuuden kilpailuttamiseen sisältyy henkilöstön liikkeenluovutus.

Osatarjoukset eivät ole mahdollisia. Kiinteistöhuollon palvelut ovat tilaajalle yksi (1) toiminto, jossa usean eri tarjoajan muodostaman kokonaisuuden rajapintojen hallinta olisi tilaajalle mahdotonta. Tarjoaja voi kuitenkin käyttää alihankkijoita kokonaisuuden tuottamisessa.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
70332000 Muiden kuin asuinkiinteistöjen hoitopalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B Helsinki-Uusimaa
Pääasiallinen suorituspaikka:

Kiljavan Sairaala

Kiljavantie 539

FI-05250 Kiljava

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tilaaja järjestää mahdollisuuden tutustua kiinteistöön ja ulkoalueisiin 23.10.2020 klo 9.00—10.30. Tutustuminen on tarjoajalle vapaaehtoista, eikä tutustumiseen osallistuminen ole edellytys hankintaan osallistumiselle. Tilaisuuteen on ilmoittauduttava 21.10.2020 klo 14.00 mennessä Mercell-järjestelmän Viestintä-osion kautta.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 36
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Tilaaja varaa oikeuden yhteen (1) kahden (2) vuoden mittaiseen optiokauteen. Tilaaja ilmoittaa optiokauden käytöstä kuitenkin viimeistään kolme (3) kuukautta ennen meneillään olevan sopimuskauden päättymistä.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 13/11/2020
Paikallinen aika: 14:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 13/11/2020
Paikallinen aika: 15:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Käytetään sähköistä tilausta
Sähköinen laskutus hyväksytään
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: FI-00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643314
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
12/10/2020