Dienstleistungen - 489470-2020

16/10/2020    S202

Dänemark-Brabrand: Reparatur, Wartung und zugehörige Dienste in Verbindung mit Straßen und anderen Einrichtungen

2020/S 202-489470

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Aarhus Kommune, Teknik og Miljø
Nationale Identifikationsnummer: 55133018
Postanschrift: Karen Blixens Boulevard 7
Ort: Brabrand
NUTS-Code: DK04 Midtjylland
Postleitzahl: 8220
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Mette-Sasja Elkjær Krogsdal
E-Mail: kmee@aarhus.dk
Telefon: +45 41855396
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.aarhus.dk
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/7d68110b-31d4-4427-b409-7af9e81fa5d1/publicMaterial
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/7d68110b-31d4-4427-b409-7af9e81fa5d1/homepage
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/7d68110b-31d4-4427-b409-7af9e81fa5d1/homepage
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Levering af udførelse af skiltearbejder og kørebaneafmærkning mv.

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50230000 Reparatur, Wartung und zugehörige Dienste in Verbindung mit Straßen und anderen Einrichtungen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Udbuddet vedrører driftsopgaver på skiltearbejder samt kørebaneafmærkning mv.

Driftsopgaven gennemføres for hele Aarhus Kommunes vejnet, pladser, torve og stier, ekskl. nymarkering på veje omfattet af kommunens funktionskontrakt.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 38 000 000.00 DKK
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Levering af eftersyn, vedligeholdelse og reparation mv. i forbindelse med skiltearbejder

Los-Nr.: Levering af eftersyn, vedligeholdelse og reparation mv. i forbindelse med skiltearbejder.
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34922100 Straßenmarkierungen
34923000 Ausrüstung für die Straßenverkehrssteuerung
34922000 Straßenmarkierungsausrüstung
34921000 Ausrüstung für die Instandhaltung von Straßen
34920000 Straßenausrüstung
50000000 Reparatur- und Wartungsdienste
50200000 Reparatur, Wartung und zugehörige Dienste in Verbindung mit Luftfahrzeugen, Eisenbahnen, Straßen und Schifffahrt
50230000 Reparatur, Wartung und zugehörige Dienste in Verbindung mit Straßen und anderen Einrichtungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK04 Midtjylland
Hauptort der Ausführung:

Aarhus Kommune

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Rammeaftale om levering af skiltearbejder mv. omfattende:

— Eftersyn og vedligehold af skilte

— Renhold, udskiftning og opretning af skilte og kantpæle

— Reparation og nyopsætning af tavler og standere mv.

— Reparation og maling af buslæskærme

— Maling af beton autoværn

— Eftersyn og vedligehold af trafikafgrænsning (bomme, hegn og steler)

— Udskiftning og reparation af cykelstativer og affaldsspande.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 20 000 000.00 DKK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/02/2021
Ende: 31/01/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Aarhus Kommune kan forlænge aftalen i op til 2 x 12 måneder på uændrede vilkår. Meddelelse herom skal gives til leverandøren senest 3 måneder før aftaleudløb, i modsat fald ophører aftalen uden særskilt opsigelse.

Aarhus Kommune kan udnytte optionen helt eller delvist og ad en eller flere omgange. Såfremt optionen udnyttes, ophører aftalen uden særskilt opsigelse ved optionens udløb.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Levering af kørebaneafmærkning

Los-Nr.: Levering af kørebaneafmærkning
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34922100 Straßenmarkierungen
34923000 Ausrüstung für die Straßenverkehrssteuerung
34922000 Straßenmarkierungsausrüstung
34921000 Ausrüstung für die Instandhaltung von Straßen
34920000 Straßenausrüstung
50000000 Reparatur- und Wartungsdienste
50200000 Reparatur, Wartung und zugehörige Dienste in Verbindung mit Luftfahrzeugen, Eisenbahnen, Straßen und Schifffahrt
50230000 Reparatur, Wartung und zugehörige Dienste in Verbindung mit Straßen und anderen Einrichtungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK04 Midtjylland
Hauptort der Ausführung:

Aarhus Kommune

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Rammeaftale om levering af kørebaneafmærkning mv. omfattende:

+ Kørebaneafmærkning; nymarkering og genmarkering på kørebaner, stier, pladser m.v.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 18 000 000.00 DKK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/02/2021
Ende: 31/01/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Aarhus Kommune kan forlænge aftalen i op til 2 x 12 måneder på uændrede vilkår. Meddelelse herom skal gives til leverandøren senest 3 måneder før aftaleudløb, i modsat fald ophører aftalen uden særskilt opsigelse.

Aarhus Kommune kan udnytte optionen helt eller delvist og ad en eller flere omgange. Såfremt optionen udnyttes, ophører aftalen uden særskilt opsigelse ved optionens udløb.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Aarhus Kommune accepterer kun tilbud fra tilbudsgivere, som:

- Har en omsætning inden for udbudte område på minimum 1 x den årlige kontraktsum i DKK ekskl. moms for hver delaftale, der afgives tilbud på.

- Har en positiv egenkapital.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Aarhus Kommune accepterer kun tilbud fra tilbudsgivere, som:

- Har en omsætning inden for udbudte område på minimum 1 x den årlige kontraktsum i DKK ekskl. moms for hver delaftale, der afgives tilbud på.

• Har en positiv egenkapital.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Aarhus Kommune accepterer kun tilbud fra tilbudsgivere, som:

- I ESPD angiver referencer for de betydeligste lignende leveringer, der er udført inden for de seneste 3 år forud for tilbudsfristen. Med udført menes referencer, der er afsluttet eller under udførelse. Der skal angives minimum 1 reference og maksimalt 3 referencer.

For så vidt angår rammeaftaler gøres opmærksom på, at kun aftaleforhold under rammeaftalen, hvor der er realiseret en omsætning vil blive godkendt som referencer.

Referencerne bør indeholde en kort beskrivelse af opgaven, inklusiv angivelse af kontraktperiode, kontraktsum, kunde samt kontaktperson og kontaktoplysninger hos den pågældende kunde. Med lignende leveringer menes der, at tilbudsgiver kan dokumentere erfaring med de typer opgaver, der er nævnt i afsnit 3.1. Aarhus Kommune forbeholder sig ret til at kontakte de oplyste referencer.

-Afleverer CV på arbejdslederen, hvoraf det fremgår at denne har mindst 5 års erfaring med lignende arbejde, samt i løbet af hele rammeaftalens løbetid have gyldigt certifikat ”Vejen som arbejdsplads II”. Al markpersonale skal have gyldigt certifikat ”Vejen som arbejdsplads I” eller ”Vejen som arbejdsplads”, AMU kursus.

- I forbindelse med tilbudsafgivelsen vedlægger en beskrivelse af sit kvalitetssikringssystem. Såfremt tilbudsgiver har et ISO 9001 certifikat vedlægges dette blot uden beskrivelse.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

- Mindst 1 reference fra lignende opgave indenfor de sidste 3 år.

- CV på arbejdslederen, hvoraf det fremgår at denne har mindst 5 års erfaring med lignende arbejde, samt i løbet af hele rammeaftalens løbetid have gyldigt certifikat ”Vejen som arbejdsplads II”.

- Al markpersonale skal have gyldigt certifikat ”Vejen som arbejdsplads I” eller ”Vejen som arbejdsplads”, AMU kursus.

- I forbindelse med tilbudsafgivelsen vedlægges en beskrivelse af sit kvalitetssikringssystem. Såfremt tilbudsgiver har et ISO 9001 certifikat vedlægges dette blot uden beskrivelse.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Rammeaftalen indeholder et CSR-bilag som bl.a. indeholder en klausul og etik og socialt ansvar.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 09/11/2020
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Dänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 3 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 09/11/2020
Ortszeit: 12:00
Ort:

Aarhus

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Alle rettidigt modtagne tilbud vil blive registreret efterhånden, som de modtages.

Tilbuddene vil blive åbnet efter tilbudsfristens udløb. Der vil ikke være adgang til at overvære tilbudsåbningen.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Aarhus Kommune er forpligtet til at udelukke en tilbudsgiver, der er omfattet af en eller flere af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 136, hvis ikke tilbudsgiveren kan dokumentere sin pålidelighed i henhold til udbudslovens § 138. Tilbudsgiver skal i ESPD’et i Ethics angive, hvorvidt tilbudsgiver er omfattet af en obligatorisk udelukkelsesgrund.

Desuden gælder i dette udbud følgende frivillige udelukkelsesgrund. Aarhus Kommune er således forpligtet til at udelukke en tilbudsgiver, der er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrund (medmindre tilbudsgiveren kan dokumentere sin pålidelighed i henhold til udbudslovens § 138):

- Tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende jf. udbudsloven § 137, nr. 2.

- Aarhus Kommune kan påvise, at tilbudsgiver væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, jf. udbudslovens § 137, nr. 5.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud
Postanschrift: Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internet-Adresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postanschrift: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postleitzahl: 2500
Land: Dänemark
E-Mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internet-Adresse: www.kfst.dk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/10/2020