Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 489516-2021

28/09/2021    S188

Netherlands-Bleskensgraaf: Weed-killing services

2021/S 188-489516

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Molenlanden
Postal address: Postbus 5
Town: Bleskensgraaf
NUTS code: NL33 Zuid-Holland
Postal code: 2970 AA
Country: Netherlands
Contact person: Kenniscentrum Inkoop Bureau Midden Nederland
E-mail: kenniscentrum@ibmn.eu
Internet address(es):
Main address: https://www.molenlanden.nl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Gemeente Molenlanden - Onkruidbeheersing op verharding 2022-2025

II.1.2)Main CPV code
77312100 Weed-killing services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Aanbesteder wenst een overeenkomst af te sluiten met één (1) professionele en betrouwbare Ondernemer ten behoeve van de uitvoering van het Bestek ‘Onkruidbeheersing op verhardingen Molenlanden 2022-2025’.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

Onkruidbeheersing goten langs asfaltwegen;

Onkruidbeheersing elementenverhardingen (klinkers en tegels);

Onkruidbeheersing ongebonden verhardingen.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL33 Zuid-Holland
Main site or place of performance:

Gemeente Molenlanden

II.2.4)Description of the procurement:

Aanbesteder wenst een overeenkomst af te sluiten met één (1) professionele en betrouwbare Ondernemer ten behoeve van de uitvoering van het Bestek ‘Onkruidbeheersing op verhardingen Molenlanden 2022-2025’.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

Onkruidbeheersing goten langs asfaltwegen;

Onkruidbeheersing elementenverhardingen (klinkers en tegels);

Onkruidbeheersing ongebonden verhardingen.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2025
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Om in aanmerking te (kunnen) komen voor gunning van de opdracht dient een Inschrijver te beschikken over:

a. Aantoonbare ervaring met de uitvoering én oplevering (Kerncompetenties 1 en 2) van tenminste één (1) ‘opdracht’ in de afgelopen drie (3) jaar (voorafgaande aan datum inschrijving) die betrekking heeft (had) op:

Kerncompetentie 1:

Het thermische (branden, heet water of warme lucht) onkruidbestrijding op verhardingen met een minimaal omvang van 7.145 are per onderhoudsjaar.

Kerncompetentie 2:

Onkruidbeheersing op verhardingen op openbare wegen binnen de bebouwde kom op basis van beeldkwaliteit.

De twee (2) hierboven genoemde kerncompetenties kunnen ook door middel van één referentieopdracht worden aangetoond. Een en ander zal in dat geval (door middel van een nadere specificatie) wel duidelijk moeten worden gemaakt door de Inschrijver

b. Een geldig VCA* certificaat of gelijkwaardig.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 05/11/2021
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 05/11/2021
Local time: 11:00
Place:

Vianen

Information about authorised persons and opening procedure:

Zo spoedig mogelijk na het uiterste tijdstip voor de ontvangst van de inschrijvingen zal de opening van de inschrijvingen (c.q. van de digitale kluis) plaatsvinden. Een en ander geschiedt NIET in het openbaar. Er worden derhalve geen inschrijvers toegelaten bij de opening.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Midden-Nederland
Postal address: Postbus 16005
Town: Utrecht
Postal code: 3500 DA
Country: Netherlands
Telephone: +31 302233000
Internet address: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Midden-Nederland/Contact/Pages/default.aspx
VI.5)Date of dispatch of this notice:
23/09/2021