Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 489524-2021

28/09/2021    S188

Netherlands-Tiel: Aerial photography services

2021/S 188-489524

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Regio Rivierenland
National registration number: 161676310
Postal address: Burg. van Lidth de Jeudelaan 3
Town: Tiel
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 4001 VK
Country: Netherlands
Contact person: Ilse Visée
E-mail: inkoopbureau@regiorivierenland.nl
Telephone: +31 344638575
Internet address(es):
Main address: http://www.regiorivierenland.nl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/00745733f32a5cbeec3445bd150a4eca
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/00745733f32a5cbeec3445bd150a4eca
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Verticale Luchtfotografie 2022 (2023/2024)

Reference number: 329825
II.1.2)Main CPV code
79961200 Aerial photography services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Het doel van deze aanbesteding is het sluiten van individuele overeenkomsten (één overeenkomst per opdrachtgever) met één volgens de wettelijke richtlijnen werkende opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht voor het vervaardigen en leveren van Verticale Luchtfotografie conform de eisen, wensen, voorwaarden en bepalingen zoals gesteld in het aanbestedingsdocument en de overeenkomst.

De opdrachtgevers zijn voornemens een opdracht voor het vervaardigen en leveren van digitale stereofoto’s en orthofoto’s conform de eisen, voorwaarden en bepalingen zoals gesteld in het aanbestedingsdocument en de overeenkomst.

Op de aanbesteding zijn de VNG model algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten (bijlage 6) van toepassing.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
Main site or place of performance:

Zie bijlage 5 - Gebied fotovlucht

II.2.4)Description of the procurement:

Voor de hoeveelheid en omvang verwijzen wij naar de inschrijvingsleidraad en bijlagen.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteit / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Aanbestedende dienst heeft het recht deze basisduur van de overeenkomst (tegen gelijkblijvende condities) 2 maal te verlengen met een periode van 1 jaar. De totale duur van de overeenkomst zal niet meer dan 3 jaar bedragen en eindigt aan het einde van de looptijd van rechtswege, dus nadat alle beelden zijn gevlogen en geleverd conform voorjaarsvlucht 2024.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

De opdracht wordt vastgelegd in een, door opdrachtgever en opdrachtnemer te ondertekenen, schriftelijke overeenkomst conform bijlage 4). De looptijd van

deze opdracht betreft de vlucht 2022, oplevering en eisen zijn opgenomen in het

programma van eisen.

Aanbestedende dienst heeft het recht deze basisduur van de overeenkomst (tegen gelijkblijvende condities) 2 maal te verlengen met een periode van 1 jaar. De totale duur van de overeenkomst zal niet meer dan 3 jaar bedragen en eindigt aan het einde van de looptijd van rechtswege, dus nadat alle beelden zijn gevlogen en geleverd conform voorjaarsvlucht 2024.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

- Uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/11/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 08/11/2021
Local time: 10:01

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Gelderland
Postal address: Walburgstraat 2-4
Town: Arnhem
Postal code: 6811 CD
Country: Netherlands
E-mail: info@jure.nl
Internet address: https://www.rechtspraak.nl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Rechtbank Gelderland
Postal address: Walburgstraat 2-4
Town: Arnhem
Postal code: 6811 CD
Country: Netherlands
E-mail: info@jure.nl
Internet address: https://www.rechtspraak.nl
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Rechtbank Gelderland
Postal address: Walburgstraat 2-4
Town: Arnhem
Postal code: 6811 CD
Country: Netherlands
E-mail: info@jure.nl
Internet address: https://www.rechtspraak.nl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
23/09/2021