Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

Figyelem: programozási hibák miatt az e-hirdetmények megjelenítése jelenleg nem tökéletes. Már dolgozunk a probléma megoldásán. További tudnivalókért és útmutatásért kérjük, látogasson el erre az oldalra.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Árubeszerzések - 489536-2023

11/08/2023    S154

Magyarország-Külterület: Állati takarmányok

2023/S 154-489536

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 18800489215
Postai cím: Külterület
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Postai irányítószám: 4431
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gajdos László Attila
E-mail: info@sostozoo.hu
Telefon: +36 42500535
Fax: +36 00000000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.sostozoo.hu
A felhasználói oldal címe: https://www.sostozoo.hu/
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Közhasznú szervezet
I.5)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

„Állati takarmányok beszerzése-2023”

Hivatkozási szám: EKR000567022023
II.1.2)Fő CPV-kód
15700000 Állati takarmányok
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Állati takarmányok beszerzése a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére, részajánlattétel biztosításával az alábbiak szerint:

- 1. rész: Fagyasztott termékek beszerzése,

- 2. rész: Marhahús beszerzése,

- 3. rész: Takarmányok beszerzése,

- 4. rész: Réti széna beszerzése

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 103 726.00 EUR
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Fagyasztott termékek beszerzése

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
15220000 Fagyasztott hal, halfilé és egyéb halhús
15700000 Állati takarmányok
15710000 Takarmánykészítmények haszon- és egyéb állatok számára
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország_4431_Nyíregyháza_15010/2.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére állatok etetéséhez fagyasztott termékek beszerzése a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint, 12 hónapra.

A beszerzésre kerülő fagyasztott termékek a következők (termék megnevezés, beszerzendő mennyiség, és mennyiségi egység):

Hering(Atlanti)-Clupea Herengus: 11500 kg

Makréla-Scomber Scombus: 4500 kg

Hering(Balti)-Clupea Herengus: 11500 kg

Capelin - mallotus-willosus: 2000 kg

Eperlan lazac-Osmerus Eperlanus: 2000 kg

Tőkehal(tengeri)-Haddock and witting blue: 1000 kg

Polip squid/Loligo opalescens2022 L.vulg./loligo duvauceli/ilex argentius: 800 kg

Paphia undulate mussel: 300 kg

Kagyló(Mytilus edulis): 200 kg

Ajánlatkérő a fenti mennyiségek tekintetében +30 % mennyiségre opciós jogot köt ki (Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:225. § (1) bekezdés). Ajánlatkérő az opciós jog gyakorlására a szerződés 12 hónapos időtartama alatt jogosult.

A nyertes ajánlattevő feladata a fagyasztott termékek teljesítési helyre történő leszállítása, a közbeszerzési dokumentumban foglalt rendszerességgel, csomagolással és feltételek szerint.

A beszerzendő termékek részletes feltételeit a közbeszerzési dokumentumok részét képező "Termék adatok" megnevezésű dokumentumok tartalmazzák. Ahol Ajánlatkérő több termék típust megjelöl, azon tételek esetében Ajánlatkérő bármelyik megajánlást elfogadja.

A fagyasztott termékek részletes műszaki paramétereit a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

Ajánlatot a közbeszerzési dokumentumban előírt valamennyi, vagy az azzal - a dokumentációban szereplő műszaki paraméterek tekintetében - egyenértékű termékre lehet tenni. A műszaki leírásban meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§(3) bekezdésében foglaltak alapján, a közbeszerzési dokumentumban a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit jellemzi, vagy típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozások a közbeszerzés tárgyának egyértelmű,pontos és közérthető meghatározását szolgálják. Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VII. fejezete szerint kell igazolnia az ajánlatban.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szerződés keretszerződés jellegére ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget a fenti termékeket érintő mennyiségek (meghosszabbított)szerződéses időszak alatti teljes megrendelésére.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a II.2.4) pont szerinti mennyiségek tekintetében +30 % mennyiségre opciós jogot köt ki (Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:225. § (1) bekezdés). Ajánlatkérő az opciós jog gyakorlására a szerződés 12 hónapos időtartama alatt jogosult.

Az opciós joggal összefüggésben az Ajánlatkérő nem kötelezhető az opciós mennyiség lehívására. Az opciós tétel teljesítési véghatárideje, valamint a szerződéses feltételek vonatkozásában a szerződés rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.Az opciós tételek egységára megegyezik az ajánlatban megajánlott azonos termék árával.

Amennyiben ajánlatkérő a II.2.7) pontban írtak szerint él a szerződés meghosszabbítási lehetőségével, úgy a meghosszabbított szerződéses időtartamra vonatkozó mennyiségek tekintetében Ajánlatkérő +30 % mennyiségre opciós jogot köt ki (Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:225. § (1) bekezdés). Ajánlatkérő az opciós jog gyakorlására a szerződés meghosszabbított időtartama alatt jogosult. Az opciós joggal összefüggésben az Ajánlatkérő nem kötelezhető az opciós mennyiség lehívására. Az opciós tétel teljesítési véghatárideje, valamint a szerződéses feltételek vonatkozásában a szerződés rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.Az opciós tételek egységára megegyezik az ajánlatban megajánlott azonos termék árával.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő az ajánlatokat a legalacsonyabb ár értékelési szempontja szerint értékeli tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő igényeinek a műszaki leírásban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Marhahús beszerzése

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
15111100 Marhahús
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország_4431_Nyíregyháza_15010/2.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére állatok etetéséhez, állati fogyasztásra szánt marhahús beszerzése a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint, 12 hónapra.

A beszerzésre kerülő marhahús termékek a következők (termék megnevezés, beszerzendő mennyiség, és mennyiségi egység):

- csontos marhahús (beef bone in): 2000 kg

- csont nélküli marhahús (beef without bone): 2000 kg

- marhaszív (beef heart): 300 kg

Ajánlatkérő a fenti mennyiségek tekintetében +30 % mennyiségre opciós jogot köt ki (Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:225. § (1) bekezdés). Ajánlatkérő az opciós jog gyakorlására a szerződés 12 hónapos időtartama alatt jogosult A nyertes ajánlattevő feladata a marhahús teljesítési helyre történő leszállítása, a közbeszerzési dokumentumban foglalt rendszerességgel, csomagolással és feltételek szerint.

A beszerzendő termékek részletes feltételeit a közbeszerzési dokumentumok részét képező "Termék adatok" megnevezésű dokumentumok tartalmazzák. Ahol Ajánlatkérő több termék típust megjelöl, azon tételek esetében Ajánlatkérő bármelyik megajánlást elfogadja.

A marhahús részletes műszaki paramétereit a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

Ajánlatot a közbeszerzési dokumentumban előírt valamennyi, vagy az azzal - a dokumentációban szereplő műszaki paraméterek tekintetében - egyenértékű termékre lehet tenni. A műszaki leírásban meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§(3) bekezdésében foglaltak alapján, a közbeszerzési dokumentumban a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit jellemzi, vagy típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozások a közbeszerzés tárgyának egyértelmű,pontos és közérthető meghatározását szolgálják. Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VII. fejezete szerint kell igazolnia az ajánlatban.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szerződés keretszerződés jellegére ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget a fenti termékeket érintő mennyiségek (meghosszabbított)szerződéses időszak alatti teljes megrendelésére.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a II.2.4) pont szerinti mennyiségek tekintetében +30 % mennyiségre opciós jogot köt ki (Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:225. § (1) bekezdés). Ajánlatkérő az opciós jog gyakorlására a szerződés 12 hónapos időtartama alatt jogosult.

Az opciós joggal összefüggésben az Ajánlatkérő nem kötelezhető az opciós mennyiség lehívására. Az opciós tétel teljesítési véghatárideje, valamint a szerződéses feltételek vonatkozásában a szerződés rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.Az opciós tételek egységára megegyezik az ajánlatban megajánlott azonos termék árával.

Amennyiben ajánlatkérő a II.2.7) pontban írtak szerint él a szerződés meghosszabbítási lehetőségével, úgy a meghosszabbított szerződéses időtartamra vonatkozó mennyiségek tekintetében Ajánlatkérő +30 % mennyiségre opciós jogot köt ki (Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:225. § (1) bekezdés). Ajánlatkérő az opciós jog gyakorlására a szerződés meghosszabbított időtartama alatt jogosult. Az opciós joggal összefüggésben az Ajánlatkérő nem kötelezhető az opciós mennyiség lehívására. Az opciós tétel teljesítési véghatárideje, valamint a szerződéses feltételek vonatkozásában a szerződés rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.Az opciós tételek egységára megegyezik az ajánlatban megajánlott azonos termék árával.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő az ajánlatokat a legalacsonyabb ár értékelési szempontja szerint értékeli,tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő igényeinek a műszaki leírásban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Takarmányok beszerzése

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
15700000 Állati takarmányok
15710000 Takarmánykészítmények haszon- és egyéb állatok számára
15712000 Száraztakarmány
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország_4431_Nyíregyháza_15010/2.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére állatok etetéséhez takarmányok beszerzése a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint, 12 hónapra.

A beszerzésre kerülő takarmány termékek a következők:

Acacia gum: 6 kg

Tamarin tápszer(Tamarin Cake): 80 kg

Lombevő majom takarmánykeverék(Leaf Eater Pellet): 150 kg

Magas rostartalmú főemlős takarmánykeverék(High Fiber): 150 kg

Takarmánykeverék fűevő patásoknak(Graazer): 1000 kg

Vitaminkészitmény halevő állatoknak(Fish Eater Tablet): 25000 tabs

Tápszer rovarevő állatoknak(Insectivore Powder): 125 kg

Flagmingó tenyész takarmánykeverék(Breed): 250 kg

Flamingó általános takarmánykeverék(Maintenance): 250 kg

Daru általános takarmánykeverék(Crane Breed): 80 kg

Daru tenyész takarmánykeverék(Crane Maintanence): 160 kg

Ajánlatkérő a fenti mennyiségek tekintetében +30 % mennyiségre opciós jogot köt ki (Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:225. § (1) bekezdés). Ajánlatkérő az opciós jog gyakorlására a szerződés 12 hónapos időtartama alatt jogosult A nyertes ajánlattevő feladata a takarmányok teljesítési helyre történő leszállítása, a közbeszerzési dokumentumban foglalt rendszerességgel, csomagolással és feltételek szerint.

A beszerzendő termékek részletes feltételeit a közbeszerzési dokumentumok részét képező "Termék adatok" megnevezésű dokumentumok tartalmazzák. Ahol Ajánlatkérő több termék típust megjelöl, azon tételek esetében Ajánlatkérő bármelyik megajánlást elfogadja.

A takarmányok részletes műszaki paramétereit a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

Ajánlatot a közbeszerzési dokumentumban előírt valamennyi, vagy az azzal - a dokumentációban szereplő műszaki paraméterek tekintetében - egyenértékű termékre lehet tenni. A műszaki leírásban meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§(3) bekezdésében foglaltak alapján, a közbeszerzési dokumentumban a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit jellemzi, vagy típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozások a közbeszerzés tárgyának egyértelmű,pontos és közérthető meghatározását szolgálják. Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.

Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VII. fejezete szerint kell igazolnia az ajánlatban.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szerződés keretszerződés jellegére ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget a fenti termékeket érintő mennyiségek (meghosszabbított)szerződéses időszak alatti teljes megrendelésére.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a II.2.4) pont szerinti mennyiségek tekintetében +30 % mennyiségre opciós jogot köt ki (Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:225. § (1) bekezdés). Ajánlatkérő az opciós jog gyakorlására a szerződés 12 hónapos időtartama alatt jogosult.

Az opciós joggal összefüggésben az Ajánlatkérő nem kötelezhető az opciós mennyiség lehívására. Az opciós tétel teljesítési véghatárideje, valamint a szerződéses feltételek vonatkozásában a szerződés rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.Az opciós tételek egységára megegyezik az ajánlatban megajánlott azonos termék árával.

Amennyiben ajánlatkérő a II.2.7) pontban írtak szerint él a szerződés meghosszabbítási lehetőségével, úgy a meghosszabbított szerződéses időtartamra vonatkozó mennyiségek tekintetében Ajánlatkérő +30 % mennyiségre opciós jogot köt ki (Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:225. § (1) bekezdés). Ajánlatkérő az opciós jog gyakorlására a szerződés meghosszabbított időtartama alatt jogosult. Az opciós joggal összefüggésben az Ajánlatkérő nem kötelezhető az opciós mennyiség lehívására. Az opciós tétel teljesítési véghatárideje, valamint a szerződéses feltételek vonatkozásában a szerződés rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.Az opciós tételek egységára megegyezik az ajánlatban megajánlott azonos termék árával.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő az ajánlatokat a legalacsonyabb ár értékelési szempontja szerint értékeli,tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő igényeinek a műszaki leírásban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Réti széna beszerzése

Rész száma: 4
II.2.2)További CPV-kód(ok)
15700000 Állati takarmányok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország_4431_Nyíregyháza_15010/2.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére réti széna szállítása a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint, 12 hónapra. 900 db körbála réti széna, valamint 3500 db kis kockabála réti széna.

Ajánlatkérő elvárásai a szállítandó réti széna tekintetében:

- kis kockabála 2023-ban kaszált, 2023-ban beszállított 3500 db

- körbála 2023-ban kaszált, 2023-ban, illetve tárolókapacitást figyelembe véve 2024- ben beszállított

A bálák tömörek, körbála esetén szabályos henger formájúak, beázástól, penésztől mentesek, legalább 2,5 sor háló legyen rajtuk, melyek szakadástól mentesek, a bálák nedvesség tartalma ne haladja meg a 15%-ot, a széna legyen zöldszáraz, mentes nádtól, gyomoktól, mérgező növényektől, fás szárú növényi anyagoktól, fém és műanyag szennyező anyagoktól, kisméretű bála esetén a bálák tömörek és beázástól, penésztől mentesek. A bálák nedvesség tartalma ne haladja meg a 15%-ot, a széna legyen zöldszáraz, mentes nádtól, gyomoktól, mérgező növényektől, fás szárú növényi anyagoktól, fém és műanyag szennyező anyagoktól.

Ajánlatkérő a fenti mennyiségek tekintetében +30 % mennyiségre opciós jogot köt ki (Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:225. § (1) bekezdés). Ajánlatkérő az opciós jog gyakorlására a szerződés 12 hónapos időtartama alatt jogosult A nyertes ajánlattevő feladata a réti széna teljesítési helyre történő leszállítása, a közbeszerzési dokumentumban foglalt rendszerességgel, csomagolással és feltételek szerint.

A beszerzendő termékek részletes feltételeit a közbeszerzési dokumentumok részét képező "Termék adatok" megnevezésű dokumentumok tartalmazzák. Ahol Ajánlatkérő több termék típust megjelöl, azon tételek esetében Ajánlatkérő bármelyik megajánlást elfogadja.

A takarmányok részletes műszaki paramétereit a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

Ajánlatot a közbeszerzési dokumentumban előírt valamennyi, vagy az azzal - a dokumentációban szereplő műszaki paraméterek tekintetében - egyenértékű termékre lehet tenni. A műszaki leírásban meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§(3) bekezdésében foglaltak alapján, a közbeszerzési dokumentumban a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit jellemzi, vagy típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozások a közbeszerzés tárgyának egyértelmű,pontos és közérthető meghatározását szolgálják. Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VII. fejezete szerint kell igazolnia az ajánlatban.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szerződés keretszerződés jellegére ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget a fenti termékeket érintő mennyiségek (meghosszabbított)szerződéses időszak alatti teljes megrendelésére.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a II.2.4) pont szerinti mennyiségek tekintetében +30 % mennyiségre opciós jogot köt ki (Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:225. § (1) bekezdés). Ajánlatkérő az opciós jog gyakorlására a szerződés 12 hónapos időtartama alatt jogosult.

Az opciós joggal összefüggésben az Ajánlatkérő nem kötelezhető az opciós mennyiség lehívására. Az opciós tétel teljesítési véghatárideje, valamint a szerződéses feltételek vonatkozásában a szerződés rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.Az opciós tételek egységára megegyezik az ajánlatban megajánlott azonos termék árával.

Amennyiben ajánlatkérő a II.2.7) pontban írtak szerint él a szerződés meghosszabbítási lehetőségével, úgy a meghosszabbított szerződéses időtartamra vonatkozó mennyiségek tekintetében Ajánlatkérő +30 % mennyiségre opciós jogot köt ki (Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:225. § (1) bekezdés). Ajánlatkérő az opciós jog gyakorlására a szerződés meghosszabbított időtartama alatt jogosult. Az opciós joggal összefüggésben az Ajánlatkérő nem kötelezhető az opciós mennyiség lehívására. Az opciós tétel teljesítési véghatárideje, valamint a szerződéses feltételek vonatkozásában a szerződés rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.Az opciós tételek egységára megegyezik az ajánlatban megajánlott azonos termék árával.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő az ajánlatokat a legalacsonyabb ár értékelési szempontja szerint értékeli,tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő igényeinek a műszaki leírásban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2023/S 089-274202
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Fagyasztott termékek beszerzése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
31/07/2023
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: TRHOŇ ZooFoods sro
Nemzeti azonosító szám: CZ09540946
Postai cím: Zahradní 224
Város: Rataje nad Sázavou
NUTS-kód: CZ080 Moravskoslezský kraj
Postai irányítószám: 285 07
Ország: Csehország
E-mail: trhonekr2019@gmail.com
Telefon: +420 773988446
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 74 450.00 EUR
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 2
Rész száma: 2
Elnevezés:

Marhahús beszerzése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
31/07/2023
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: TRHOŇ ZooFoods sro
Nemzeti azonosító szám: CZ09540946
Postai cím: Zahradní 224
Város: Rataje nad Sázavou
NUTS-kód: CZ080 Moravskoslezský kraj
Postai irányítószám: 285 07
Ország: Csehország
E-mail: trhonekr2019@gmail.com
Telefon: +420 773988446
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 17 670.00 EUR
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 3
Rész száma: 3
Elnevezés:

Takarmányok beszerzése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
31/07/2023
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: TRHOŇ ZooFoods sro
Nemzeti azonosító szám: CZ09540946
Postai cím: Zahradní 224
Város: Rataje nad Sázavou
NUTS-kód: CZ080 Moravskoslezský kraj
Postai irányítószám: 285 07
Ország: Csehország
E-mail: trhonekr2019@gmail.com
Telefon: +420 773988446
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 11 605.50 EUR
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Rész száma: 4
Elnevezés:

Réti széna beszerzése

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1.)

4 - Réti széna beszerzése számú és elnevezésű részben a következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:

● a Kbt. 75. § (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható, rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel [Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pont].;

Ajánlatkérő tárgyi eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés b.) pontját, mely szerint Ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha - b) a - (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható - rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.

2.)

Tárgyi eljárás vonatkozásában valamennyi ajánlattevő neve, címe és adószáma részenkénti bontásban:

1. rész - Fagyasztott termékek beszerzése:

1.)

Ajánlattevő neve: TRHOŇ ZooFoods sro

Ajánlattevő székhelye: 285 07 Rataje nad Sázavou Zahradní 224

Ajánlattevő adószáma: CZ09540946

2. rész - Marhahús beszerzése:

1.)

Ajánlattevő neve: TRHOŇ ZooFoods sro

Ajánlattevő székhelye: 285 07 Rataje nad Sázavou Zahradní 224

Ajánlattevő adószáma: CZ09540946

3. rész - Takarmányok beszerzése:

1.)

Ajánlattevő neve: TRHOŇ ZooFoods sro

Ajánlattevő székhelye: 285 07 Rataje nad Sázavou Zahradní 224

Ajánlattevő adószáma: CZ09540946

4. rész - Réti széna beszerzése:

1.)

Ajánlattevő neve: Kolozsi László Zoltán

Ajánlattevő székhelye: 4474 Tiszabercel, Szabadság utca 52.

Ajánlattevő adószáma: 62562577-2-35

3.)

A "II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)" pontban az EKR sajátosságaiból adódóan csak egész szám beírása lehetséges, melyre tekintettel az összérték 103 725,5 EUR kerekítve került rögzítésre az alábbiak szerint: 103 726,00 EUR.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
07/08/2023