Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Szolgáltatások - 489574-2018

07/11/2018    S214

Belgium-Brussels: Koncessziós szerződések 2 újságbolt működtetésére az Európai Unió Tanácsa épületeiben

2018/S 214-489574

Koncessziós hirdetmény

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/23/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Az Európai Unió Tanácsa, secrétariat général
Postai cím: Rue de la Loi 175
Város: Brussels
NUTS-kód: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postai irányítószám: 1048
Ország: Belgium
Kapcsolattartó személy: Procurement Coordination Unit
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 22818062
Fax: +32 22800262
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/public-procurement/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4142
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
A részvételi jelentkezés, illetve adott esetben ajánlat benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Koncessziós szerződések 2 újságbolt működtetésére az Európai Unió Tanácsa épületeiben

Hivatkozási szám: UCA 18/056
II.1.2)Fő CPV-kód
22200000 Újságok, folyóiratok, időszakos kiadványok és magazinok
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

2 koncesszió megkötése újságboltok működtetésére az Európai Unió Tanácsa 2 épületében (Justus Lipsius és Lex).

Az Európai Unió Tanácsának Főtitkársága (a továbbiakban: Titkárság) újságboltok működtetésére szolgáló 2 helyiséggel rendelkezik a Justus Lipsius és a Lex épületekben.

Jelenleg érvényben van egy, a 2 helyiség működtetésére vonatkozó koncessziós szerződés, amely a 31.12.2018 dátumú napon lejár. A jövőbeni szerződés(ek) az 1.1.2019 dátumtól vagy az új szerződések aláírásának napjától lép(nek) hatályba.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A koncesszió részekre oszlik: igen
Ajánlatok valamennyi részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 2
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Koncesszió megkötése újságbolt működtetésére az Európai Unió Tanácsa Justus Lipsius épületében

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
22200000 Újságok, folyóiratok, időszakos kiadványok és magazinok
22300000 Levelezőlap, üdvözlőkártya és más nyomtatott anyag
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
A teljesítés fő helyszíne:

Brüsszel

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Titkárság a koncessziós jogosult tevékenységének biztosításához a Justus Lipsius épületben az alábbiakat bocsátja annak rendelkezésére:

— kb. 59 m2 nagyságú elárusító helyiség a földszinten,

— kb. 17 m2 nagyságú raktárhelyiség a földszinten.

A Justus Lipsius épületben naponta kb. 4 000 személy fordul meg, akik közül 2 200 tisztviselő vagy egyéb állandóan ott tartózkodó személy.

A Justus Lipsius épületben rendelkezésre álló helyiség az épület központi részén található, a főbejárattal egy szinten, egy félig nyilvános helyen (bejáráskor biztonsági ellenőrzést végeznek), a recepció és akkreditációs pult közvetlen közelében, ahol az állandóan ott tartózkodó személyeknek és az épület látogatóinak igen jelentős része halad át naponta. Ugyanakkor elsősorban itt lehet elhaladni a Titkárság épületének 2 legfontosabb étkezőhelye, egy kávézó és egy étterem felé is.

Az igényelt szolgáltatások főként az alábbiak:

— újságok, folyóiratok és könyvek árusítása,

— postai szolgáltatási pont („postapont“) fenntartása,

— postabélyegek és üdvözlőlapok árusítása.

II.2.5)Értékelési szempontok
Koncesszió odaítélésnek alapja a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott kritériumok
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 36
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Koncesszió megkötése újságbolt működtetésére az Európai Unió Tanácsa Lex épületében

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
22200000 Újságok, folyóiratok, időszakos kiadványok és magazinok
22300000 Levelezőlap, üdvözlőkártya és más nyomtatott anyag
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
A teljesítés fő helyszíne:

Brüsszel

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Titkárság a koncessziós jogosult tevékenységének biztosításához a Lex épületben az alábbiakat bocsátja annak rendelkezésére:

— kb. 68 m2 nagyságú elárusító helyiség a földszinten

— kb. 10 m2 nagyságú raktárhelyiség a földszinten

A Lex épületben átlagban kb. 1 300 személy fordul meg, akik közül 1 100 állandóan ott tartózkodó személy.

A Lex épületben rendelkezésre álló helyiség az épület központi részén található, a főbejárattal egy szinten, egy félig nyilvános helyen (bejáráskor biztonsági ellenőrzést végeznek), a recepció és akkreditációs pult közvetlen közelében, ahol az állandóan ott tartózkodó személyeknek és az épület látogatóinak igen jelentős része halad át naponta. Ugyanakkor elsősorban itt lehet elhaladni a Titkárság épületének 2 legfontosabb étkezőhelye, egy kávézó és egy étterem felé is.

Az igényelt szolgáltatások főként az alábbiak:

— újságok, folyóiratok és könyvek árusítása,

— postai szolgáltatási pont („postapont“) fenntartása,

— postabélyegek és üdvözlőlapok árusítása.

II.2.5)Értékelési szempontok
Koncesszió odaítélésnek alapja a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott kritériumok
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 36
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése, az igényelt információk és dokumentumok megjelölése:

A szakmai- vagy cégnyilvántartásba történt bejegyzésük igazolása vagy eskü alatt tett nyilatkozat, illetve igazolás a székhelyük szerinti tagállam feltételei szerint.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok/jelentkezések benyújtási határideje vagy pályázatbeérkezési határidő
Dátum: 04/12/2018
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Angol, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Fax: +352 43032100
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A vesztes fél értesítésének dátumától számított 2 hónapon belül, vagy értesítés hiányában a hivatkozott ügy ismertté válásának napjától számított 2 hónapon belül. Az európai ombudsmanhoz benyújtott panasz nem eredményezi sem ezen időszak felfüggesztését, sem új fellebbezési időszak megnyílását.

Az eljárási határidőket a távolság miatt egyszeri 10 napos időtartammal meghosszabbítják, az érintett fél szokásos lakó- vagy tartózkodási helyétől függetlenül.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Az Európai Unió Tanácsa
Postai cím: Rue de la Loi 175
Város: Brussels
Postai irányítószám: 1048
Ország: Belgium
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 22818062
Fax: +32 22800262
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
26/10/2018