Építési beruházás - 48993-2021

01/02/2021    S21

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2021/S 021-048993

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

37.sz.út bővítése és körforgalmú csomópont építése

Hivatkozási szám: EKR000371692020
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés a 37. sz. főút 8+444 - 27+182 km szelvények közötti szakaszának 2x2 forgalmi sávra való kapacitásbővítésének és 11,5 tonnás burkolat megerősítésének kivitelezésére, valamint körforgalmú csomópont építésére és tengelysúlymérő állomás létesítésére a 37. és 38. sz. főutak csatlakozásában

I. rész: Vállalkozási szerződés a 37. sz. főút 8+444 - 27+182 km szelvények közötti szakaszának 2x2 forgalmi sávra való kapacitásbővítésének és 11,5 tonnás burkolat megerősítésének kivitelezésére.

II. rész: Vállalkozási szerződés körforgalmú csomópont építésére és tengelysúlymérő állomás létesítésére a 37. és 38. sz. főutak csatlakozásában.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 21 738 228 148.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

37. sz. főút kapacitásbővítése

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45221110 Hidak építési munkái
45232450 Vízelvezető rendszer építése
45233120 Közút építése
65000000 Közművek, közhasznú szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, 37. sz. főút 8+444 - 27+182 km szelvények közötti szakasza

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási szerződés a 37. sz. főút 8+444 - 27+182 km szelvények közötti szakaszának 2x2 forgalmi sávra való kapacitásbővítésének és 11,5 tonnás burkolat megerősítésének kivitelezésére:

A 8+444 km szelvény és a 25+788 km szelvény között a meglévő útpálya jobb oldala kerül szélesítésre, míg a 25+788 km szelvénytől a szélesítés a főút mindkét oldalára épül.

Csomópontok:

1 db meglévő egysávos körforgalmú csomópont átépítése turbó típusú körforgalommá

3 db meglévő útkereszteződés kiépítése egyszerű körforgalmú csomóponttá

Műtárgyak:

6 db meglévő kishíd elbontása és új kishidak építése

Érintett közművek: új közvilágítási hálózat építése az új körforgalmú csomópontokban, meglévő közvilágítás átépítése, 20 kV vezeték átépítése, hírközlő vezetékek kiváltása, víz és csatorna vezetékek kiváltása, közép- és nagyközépnyomású gázvezetékek kiváltása

Főbb mennyiségek (várhatóan):

— Földmű építése: 463 997 m3

— Alakító földmunkák: 35 699 m3

— Hidraulikus kötőanyagú pályaszerkezet építése: 45 995 m3

— Bitumenes kötőanyagú pályaszerkezet építése: 55 292 m3

— Feszültségelnyelő acélháló: 7 897 m2

A tárgyi építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.

A nyertes ajánlattevő(k) által ellátandó feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

PST kód: K037.02.73

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. AF III.1.3) pont M/2.1) pontjában meghatározott szakember szakmai többlettapasztalata (lsd.VI.4.3.pont)(min. 0, max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. AF III.1.3) pont M/2.2) pontjában meghatározott szakember szakmai többlettapasztalata (lsd.VI.4.3.pont)(min. 0, max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. AF III.1.3) pont M/2.3) pontjában meghatározott szakember szakmai többlettapasztalata (lsd.VI.4.3.pont)(min. 0, max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Értékelés során adható pontszám:0,00-10,00 pont. Értékelés módszere: 1. értékelési szempont: fordított arányosítás, 2-4. értékelési szempont: egyenes arányosítás Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Körforgalmú csomópont építése

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45232450 Vízelvezető rendszer építése
45233120 Közút építése
65000000 Közművek, közhasznú szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, 37. és 38. sz. főutak csatlakozása

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási szerződés körforgalmú csomópont építésére és tengelysúlymérő állomás létesítésére a 37. és 38. sz. főutak csatlakozásában:

1 db új körforgalmú csomópont létesítése kerékpárút átvezetéssel, 11,5 tonnás burkolatmegerősítés a főutak csatlakozó ágain:

A körforgalmú csomópont kiépítésére és a burkolat megerősítésére a 37. sz. főút 35+650 - 36+175 km szelvényei és a 38. sz. főút 0+000 és a 0+115 km szelvényei között kerül sor.

A tengelysúlymérő állomást a 37. sz. főút 35+795 km szelvény jobb oldalán kell megépíteni.

Érintett közművek: új közvilágítási hálózat építése a körforgalmú csomópontban, új transzformátor állomás építése, valamint hírközlő vezetékek kiváltása

Főbb mennyiségek (várhatóan):

— Földmű építése: 7061 m3

— Alakító földmunkák: 353 m3

— Hidraulikus kötőanyagú pályaszerkezet építése: 1667 m3

— Bitumenes kötőanyagú pályaszerkezet építése: 1744 m3

— Közvilágítás építése: 532 m

A tárgyi építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.

A nyertes ajánlattevő(k) által ellátandó feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

PST kód: K037.10.73

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. AF III.1.3) pont M/2.1) pontjában meghatározott szakember szakmai többlettapasztalata (lsd.VI.4.3.pont)(min. 0, max. 24 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 3. AF III.1.3) pont M/2.2) pontjában meghatározott szakember szakmai többlettapasztalata (lsd.VI.4.3.pont)(min. 0, max. 24 hónap) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Értékelési szempont:legjobb ár-érték arány.Értékelés során adható pontszám:0,00-10,00 pont.Értékelés módszere:1.értékelési szempont:fordított arányosítás,2-3.értékelési szempont:egyenes arányosítás.Részletesen a KDban.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 120-290861
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

37. sz. főút kapacitásbővítése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
21/01/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_92830503
Postai cím: Béke utca 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@dunaaszfalt.hu
Telefon: +36 19201204
Fax: +36 19201404
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 21 473 744 177.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 20 996 339 260.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Projektvezetés, építésvezetés (útépítési szakember), tervezés, tervezői művezetés, szakfelügyeletek, környezetvédelmi monotoring, ideiglenes létesítmények egyes részei, régészet, geodézia, hírközlővezetéképítési munkák egyes részfeladatai, villamosveztéképítési munkák egyes részfeladatai, út és közvilágítás építési feladatok egyes részei, víz és csatornavezeték építési munkák egyes részfeladatai, gázvezetéképítési munkák egyes részfeladatai, üzemi hírközlésépítési munkák, előkészítő és földmunkák egyes részfeladatai, útépítési és egyéb pályaszerkezetépítési munkák egyes részfeladatai, forgalomtechnikai létesítmények kiépítésének egyes részfeladatai, híd és műtárgyépítési munkák egyes részei, vízépítési munkák egyes részfeladatai, növénytelepítési, környezetvédelmi munkák egyes részfeladatai

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 2
Rész száma: 2
Elnevezés:

Körforgalmú csomópont építése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
22/01/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 8
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 8
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: HE-DO Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_13770082
Postai cím: Váci út 76.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
E-mail: info@hedoepito.hu
Telefon: +36 37560090
Fax: +36 37560091
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 501 878 516.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 741 888 888.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Tervezési munkák részfeladatai, engedélyeztetések, őrzés-védelem, egyéb munkák, tanácsadás jellegű feladatok ellátása, adminisztratív jellegű feladatok ellátása, építésirányítási feladatok ellátás, régészeti munkák földmunkái, állapotfelvétel, fémmentesítés, szakfelügyeletek, geodéziai munkák, környezetvédelmi monitoring, ideiglenes forgalomtechnika, ideiglenes melléklétesítmények és bontásának részfeladatai, ideiglenes forgalomterelés építési és bontási részfeladatai, elektromosenergia-ellátás, közvilágítás egyes részei, hírközlő hálózat egyes részei, közművezetékek bontási, kiváltási és építési részfeladatai, előkészítő és földmunkák részfeladatai, útépítés és pályaszerkezet építés részfeladatai, végleges forgalomtechnika, vízépítés részfeladatai, növénytelepítés, környezetvédelem részfeladatai

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1. ajánlati rész:

Ajánlattevők neve, címe, adószáma:

I. számú ajánlat:

Ajánlattevő neve: STRABAG Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 1117 Budapest Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.

Adószáma: 10776456443

II. számú ajánlat:

Ajánlattevő neve: KELET-ÚT Építőipari, Beruházó és Szállítmányozó Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 4400 Nyíregyháza Bujtos Út 14.

Adószáma: 11896447215

III. számú ajánlat:

Ajánlattevő neve: DUNA ASZFALT Út és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 6060 Tiszakécske Béke Utca 150.

Adószáma: 11426628-4-03

Jogutódja: Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság; 6060 Tiszakécske Béke Utca 150.; 28733232403

IV. számú ajánlat:

Közös ajánlattevők neve: SDD Konzorcium

Ajánlattevő neve: DÖMPER Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 2541 Lábatlan Dunapart hrsz 1605/2.

Adószáma: 10229105211

Ajánlattevő neve: S u b t e r r a - Raab Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 9024 Győr Rómer Flóris Utca 5

Adószáma: 24824040208

Ajánlattevő neve: Pannon-Doprastav Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1117 Budapest Budafoki út 187-189

Adószáma: 24657998243

2. ajánlati rész:

Ajánlattevők neve, címe, adószáma:

I. számú ajánlat:

Ajánlattevő neve: STRABAG Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 1117 Budapest Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.

Adószáma: 10776456443

II. számú ajánlat:

Ajánlattevő neve: KELET-ÚT Építőipari, Beruházó és Szállítmányozó Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 4400 Nyíregyháza Bujtos Út 14.

Adószáma: 11896447215

III. számú ajánlat:

Ajánlattevő neve: KE-VÍZ 21 Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság

Ajánlattevő székhelye: 4400 Nyíregyháza Vécsey Utca 21.

Adószáma: 11876566215

IV. számú ajánlat:

Ajánlattevő neve: DUNA ASZFALT Út és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 6060 Tiszakécske Béke Utca 150.

Adószáma: 11426628-4-03

Jogutódja: Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság; 6060 Tiszakécske Béke Utca 150.; 28733232403

V. számú ajánlat:

Ajánlattevő neve: ZEMPLÉNKŐ Kelet-magyarországi Építőipari Fővállalkozó és Bányászati Korlátolt Felelősségű Társaság

Ajánlattevő székhelye: 4921 Tivadar Petőfi Utca 24. A. épület

Adószáma: 12523326215

VI. számú ajánlat:

Ajánlattevő neve: SZILVÁSI Építő, Beruházó, Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Ajánlattevő székhelye: 3400 Mezőkövesd Eper Utca 51

Adószáma: 14927393205

VII. számú ajánlat:

Közös ajánlattevők neve: SDD Konzorcium

Ajánlattevő neve: DÖMPER Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 2541 Lábatlan Dunapart hrsz 1605/2.

Adószáma: 10229105211

Ajánlattevő neve: S u b t e r r a - Raab Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 9024 Győr Rómer Flóris Utca 5

Adószáma: 24824040208

Ajánlattevő neve: Pannon-Doprastav Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1117 Budapest Budafoki út 187-189

Adószáma: 24657998243

VIII. számú ajánlat:

Ajánlattevő neve: HE-DO Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Ajánlattevő székhelye: 1133 Budapest Váci Út 76

Adószáma: 27972685241

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
27/01/2021