Meil on hea meel teatada, et portaali TED uus versioon võetakse kasutusele 29. jaanuaril 2024 (esialgne kuupäev – kinnitamisel!) Olete huvitatud uutest funktsioonidest, täiendustest ja mõjust, mida need kasutajatele kaasa toovad? Kutsume teid lugema meie artiklit, et teha lähemalt tutvust peamiste uute muudatuste ja funktsioonidega.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Teenused - 490017-2019

18/10/2019    S202

Luksemburg-Luxembourg: EIP - Nõustamisteenused rajatiste haldamise ja kinnisvara valdkonnas

2019/S 202-490017

Hanketeade

Teenused

Õiguslik alus:
Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Euroopa Investeerimispank (EIP)
Postiaadress: 98-100, Boulevard Konrad Adenauer
Linn: Luxembourg
NUTS kood: LU000 Luxembourg
Sihtnumber: L-2950
Riik: Luksemburg
Kontaktisik: CS Procurement
E-post: CS-procurement@eib.org
Telefon: +352 43791
Internetiaadress(id):
Üldaadress: http://www.eib.org
Hankijaprofiili aadress: http://www.eib.org/about/procurement/index.htm
I.3)Teabevahetus
Hankedokumendid on kättesaadavad (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5445
Lisateavet saab eespool nimetatud aadressil
Pakkumused või osalemistaotlused saata eespool nimetatud aadressil
I.4)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.5)Põhitegevus
Üldised avalikud teenused

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Nõustamisteenused rajatiste haldamise ja kinnisvara valdkonnas

Viitenumber: 1574
II.1.2)CPV põhikood
71315200 Hoonestusnõustamisteenused
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

Kõnealuse pakkumiskutse eesmärk on asutuseväliste rajatiste haldamise ekspertide ja kinnisvaraekspertide nõustamisteenuste hankimine; asutusteväliste hankijatega pakkumiskutse alusel sõlmitavate nõustamislepingute eesmärk on tagada, et hoonehaldusbüroo allüksus pakuks kõige tõhusamal viisil toetust ja lisandväärtust hoonete ja logistika osakonnale tervikuna rajatiste jaoks vajalike teenuste osutamisel.

Teisisõnu, kõnealuse hankemenetluse nõustamisteenuste lepingud aitavad hoonehaldusbürool täita oma ülesandeid ja parandada hoonete ja logistika osakonna tulemusi rajatiste haldamise teenuse asutusesisese osutajana EIPs.

II.1.5)Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 8 700 000.00 EUR
II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: jah
Pakkumusi võib esitada maksimaalne osade arv: 3
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:

Rajatiste haldamise käsitlusviis ja strateegia

Osa nr: 1
II.2.2)CPV lisakood(id)
71315200 Hoonestusnõustamisteenused
71315210 Ehitusteenuste nõustamisteenused
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: LU000 Luxembourg
II.2.4)Hanke kirjeldus:

Tegevuslikul tasandil on EIPs rajatiste haldamine suures osas tellitud väljast, kuid strateegilisi juhtimisotsuseid tehakse ja kavandatakse asutuse sees. Kõnealune osa hõlmab hoonehaldusbüroo allüksust toetavaid nõustamisteenuseid eesmärgiga tagada strateegiline kooskõla EIP peamise/põhilise pangandustegevuse ja rajatiste haldamise vahel.

Teenuste pakkumisel tuleb arvesse võtta EIP ülesandeid ja eesmärke tervikuna. EIP on ELi pank / mitmepoolne laenu andev krediidiasutus asukohaga Luxembourgis; kõik ELi liikmesriigid saavad ELiga liitudes selle aktsionärideks (EIP on ainus pank, mille omanikeks on Euroopa Liidu liikmesriigid, kelle huve pank esindab).

Kõnealuse osa alusel teenuste osutamiseks peab teenuseosutaja olema kursis EIP põhitegevusega (st, et nt Euroopa Liidu ja muude rahvusvaheliste finantsinstitutsioonide üldine kontekst tervikuna on ülioluline), samuti rajatiste haldamise parimate tavadega, olema valmis välja selgitama põhitegevuse strateegia ja tugitegevuste / rajatiste haldamise teenuste strateegia vahelisi vajalikke seoseid (s.o teha ettepanekuid strateegiliseks ühtlustamiseks).

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 1 200 000.00 EUR
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 48
Seda lepingut võidakse uuendada: jah
Uuenduste kirjeldus:

4 aastat, võimalik uuendada kuni 3 aastaks (4 + 1 + 1 + 1).

II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:

Rajatiste haldamise teenuste hankenõustamisteenused

Osa nr: 2
II.2.2)CPV lisakood(id)
71315200 Hoonestusnõustamisteenused
71315210 Ehitusteenuste nõustamisteenused
79418000 Hankenõustamisteenused
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: LU000 Luxembourg
II.2.4)Hanke kirjeldus:

EIP rajatiste haldamise teenused on olulisel määral väljast tellitud. Osa üldeesmärk on tagada EIP-le hankeprotsessi kaudu majanduslikult soodsaim pakkumine vastavalt ELi hankemenetlusele ja EIP sisereeglitele (EIPs toimuvad hanked EIP ettevõtte ja tehnilise abi hangete läbiviimise juhendi alusel, mis põhineb suuresti direktiivil 2014/24/EL).

Kõnealune osa hõlmab nõustamisteenuseid eesmärgiga toetada hoonehaldusbüroo allüksust kogu hankeprotsessi vältel:

– alates hankeviisi määratlemisest (nt osade jaotus, ulatus, tähtaeg, maksimaalne hind);

– kuni iga konkreetse hankeprotsessi erinõuete kirjeldamiseni (mis viib usaldusväärsete teenustaseme lepingute (SLA) koostamiseni ja sobilike tulemuslikkuse põhinäitajate (KPI) loomiseni, mis võimaldavad jälgida rajatiste haldamise teenuste osutamist);

– eritoetus, mida vajatakse menetluste korral, mis hõlmavad konkureerivaid läbirääkimisi või dialooge kandidaatide ja pakkujatega;

– kuni lõpuks lepingu allkirjastamiseni.

Lisaks on 2. osa alusel ülesandeks anda kvaliteetset nõu selle kohta, kas rajatiste haldamise strateegia kohaselt on rajatiste haldamise teenustega kõik ärilised vajadused kaetud ja kas neid osutatakse parimaid tavasid järgides, teha nõudmisel võrdlusuuringuid ning anda vajalik ülevaade, mis aitaks avada ja täpsustada taktikalist tasandit, et tagada, et mis tahes strateegilist otsust või muudatust saaks tegevuslikul tasandil kasutada.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 2 500 000.00 EUR
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 48
Seda lepingut võidakse uuendada: jah
Uuenduste kirjeldus:

4 aastat, võimalik uuendada kuni 3 aastaks (4 + 1 + 1 + 1).

II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave

Võimalike huvide konflikti vältimiseks ei saa 2. osa pakkujad esitada pakkumusi 3. osa kohta ja vastupidi.

II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:

Rajatiste haldamise teenuse osutamine ja valdkonnaülesed küsimused, nõustamine ja tugiteenused

Osa nr: 3
II.2.2)CPV lisakood(id)
71315200 Hoonestusnõustamisteenused
71315210 Ehitusteenuste nõustamisteenused
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: LU000 Luxembourg
II.2.4)Hanke kirjeldus:

Kõnealune osa hõlmab tuge hoonehaldusbüroo allüksusele peamiselt lepingute täideviimise / teostamise etapis ja üleilmselt lõppkasutajatele teenuste osutamise ajal ja selle eesmärk on tagada, et rajatiste haldamise teenuseid osutatakse nõutava efektiivsuse ja tõhususega sõltumata sellest, kas seda osutatakse asutusesiseselt või -väliselt. Selles kontekstis hõlmab kõnealune osa täielikult järgmised etapid: kavandamine, seire ja kontroll.

Kõnealune osa hõlmab ka hoonete ja logistika osakonna valdkonnaüleseid teenuseid ning hoonehaldusbüroo allüksuse toetamist selliste üldiste horisontaalsete poliitikasuundumuste raames nagu kvaliteedi ja keskkonna tagamise süsteemid (määratlemine, rakendamine, audit, kontroll ja pidev täiendamine). Osa hõlmab ka aruandlust ja dokumendihaldust.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 4 000 000.00 EUR
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 48
Seda lepingut võidakse uuendada: jah
Uuenduste kirjeldus:

4 aastat, võimalik uuendada kuni 3 aastaks (4 + 1 + 1 + 1).

II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave

Võimalike huvide konflikti vältimiseks ei saa 3. osa pakkujad esitada pakkumusi 2. osa kohta ja vastupidi.

II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:

Kinnisvaraalase nõustamise ja toe teenused

Osa nr: 4
II.2.2)CPV lisakood(id)
70000000 Kinnisvarateenused
71315210 Ehitusteenuste nõustamisteenused
71315200 Hoonestusnõustamisteenused
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: LU000 Luxembourg
II.2.4)Hanke kirjeldus:

EIP vajab eriülesannete täitmist, millega toetatakse EIPd selle kinnisvaraportfelli haldamisel; iga ülesande või lähetuse puhul on vaja võtta arvesse nii EIP konkreetseid vajadusi kui ka riigiga seotud tegureid ja turukeskkonda; kõnelause osa ülesanded hõlmavad:

a) kinnisvaraportfelli haldamis- ja nõustamisteenuseid;

b) tehingute haldamise teenuseid (standardteenused);

c) projektijuhtimist, ruumide kavandamist ja haldamist.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 48
Seda lepingut võidakse uuendada: jah
Uuenduste kirjeldus:

4 aastat, võimalik uuendada kuni 3 aastaks (4 + 1 + 1 + 1).

II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Osalemistingimused
III.1.1)Kutsetööga tegelemise sobivus, sealhulgas kutse- või äriregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

Nõue (iga osa kohta):

– pakkuja peab tõendama, et on riiklike seaduste kohaselt kutsetegevuseks registreeritud.

Eespool nimetatu kohta tuleb esitada järgmised tõendid (iga osa kohta):

– tunnistus asutamise / juriidilise isiku registreerimise riigiks oleva liikmesriigi asjakohasesse äri- või kutseregistrisse registreerimise kohta. Kui pakkujal ei ole kohustust nimetatud registrisse kuuluda või kui tal ei ole lubatud sinna kuuluda oma põhikirja või õigusliku seisundi tõttu, aktsepteerib EIP piisava tõendina kinnitust või tunnistust, eriorganisatsiooni kuulumist, tegevusluba või käibemaksukohustuslaste registrisse kuulumist.

III.1.2)Majanduslik ja finantsseisund
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
III.1.3)Tehniline ja kutsealane suutlikkus
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
Hankega kaasneb raamlepingu sõlmimine
Raamleping mitme pakkujaga
Raamlepingus osalejate kavandatud maksimaalne arv: 5
Raamlepingute korral – põhjendus, kui nende kestus on rohkem kui neli aastat:

Teenusepakkujad, kellega leping sõlmitakse, peavad andma strateegilist nõu, mistõttu raamlepingud peavad olema piisava pikkusega.

IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: ei
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.2)Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
Kuupäev: 10/12/2019
Kohalik aeg: 15:00
IV.2.3)Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud
IV.2.4)Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused:
Inglise keel, Prantsuse keel
IV.2.6)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 6 (alates pakkumuse laekumise tähtajast)
IV.2.7)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 11/12/2019
Kohalik aeg: 15:00
Teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta:

Pakkumuse esitanud ettevõtjatele antakse nõudmise korral pakkumuste avamise kirjalik protokoll.

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.3)Lisateave:
VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Üldkohus
Postiaadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: L-2925
Riik: Luksemburg
E-post: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Faks: +352 43032100
Internetiaadress: http://curia.europa.eu
VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
08/10/2019