Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Lieferungen - 49008-2023

25/01/2023    S18

Rumänien-București: Molkereierzeugnisse

2023/S 018-049008

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Directia Generala de Administrare a Unitatilor de Invatamant si de Sport Sector 4
Nationale Identifikationsnummer: 38248861
Postanschrift: Strada: Bulevardul George Cosbuc, nr. 6-16
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Ana-Maria Mocanita
E-Mail: office@dgauis.ro
Telefon: +40 786883180
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.dgauis.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

ACORD CADRU – Furnizare si distributie de produse lactate, prescolarilor si elevilor din unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti, in anul scolar 2022-2023

Referenznummer der Bekanntmachung: 38248861/2023/1
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
15500000 Molkereierzeugnisse
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Acordarea gratuita pentru prescolarii din gradinitele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate si pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat produse lactate sub forma de lapte UHT, in limita unei valori zilnice/prescolar/elev din Sectorul 4 pentru anul scolar 2022-2023. Limita valorica zilnica cuprinde pretul integral de achizitie a produselor, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, cheltuielile de transport, distributie si depozitare a acestora, dupa caz.

Produsele lactate acceptate de autoritatea contractanta conform caiet de sarcini sunt:

- Lapte UHT

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 10 zile. Clarificarile solicitate dupa acest termen nu vor mai fi luate in considerare.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare /informatii suplimentare, in cea de-a 6-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

Sectorul 4 București

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Obiectul acordului-cadru consta in aprovizionarea cu lapte UHT - saptamanal, in baza notei de comanda emisa de achizitor si transport la destinatar, pentru beneficiarii programului, respectiv 25.710 elevi/copii prescolari, pentru un numar estimat de 21 de saptamani, aferente structurii anului scolar 2022 – 2023, in perioada 09 ianuarie 2023 – 15 iunie 2023.

Notă: In situatia in care procedura de atribuire nu se va finaliza astfel incat acordul-cadru sa produca efecte incepand cu data de 09 ianuarie, el se va semna indiferent de data, urmand a fi atribuite contracte subsecvente care sa acopere perioada de timp aferenta anului scolar in curs pana la finalizare (15 iunie 2023).

Valoarea maxima a unui contract subsecvent: 706907.06 lei fără TVA

Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord-cadru; cantitati minime = 308.520 bucati si cantitati maxime = 1.619.730 bucati

Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru; cantitati minime: 308.520 bucati si cantitati maxime: 694.170 bucati

Modificarea acordului-cadru/contractului subsecvent, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute de Legea nr. 98/2016 si al prevederilor din cadrul Instructiunilor ANAP.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Lantul de aprovizionare / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wurde durchgeführt
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 007-017440
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice. Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica de "Documentatii, clarificari si decizii" a anuntului de participare publicat pe site –ul www.e-licitatie.ro. Autoritatea contractanta nu va da curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare sau celor depuse dupa data limita de solicitare clarificari. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea “Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Solicitare clarificari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica.

DUAE va fi configurat de catre autoritatea contractanta direct în SEAP la definirea documentației de atribuire.

Raspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate in SEAP în mod direct, dupa autentificare, de catre fiecare participant, (detalii cu privire la intocmirea DUAE veti regasi, dupa autentificarea in sistem, in sectiunea „Informatii DUAE” – Ghid de completare DUAE)

Riscul depunerii de documente care nu pot fi vizualizate/deschise este in sarcina ofertantului, sub sanctiunea respingerii ofertei.

Reluarea competitiei va avea la baza criteriul de atribuire aferent atribuirii acordului-cadru, urmand a se reoferta doar pretul si a se pastra punctajul obtinut pentru factorul de evaluare lantul de aprovizionare va fi mentiunut pe toata durata acordului-cadru. La nivelul reofertarii, pretul unitar ce a stat la baza declararii ofertei ca fiind castigatoare va putea fi pastrat sau imbunatatit, si nu va putea fi marit. Daca in urma reofertarii, doi sau mai multi promitenti-furnizori au oferit acelasi cel mai mic pret, li se va solicita acestora o noua propunere financiara in plic inchis.

Autoritatea contractanta are obligatia, ori de cate ori decide achizitionarea produselor care fac obiectul acordului-cadru, sa transmita concomitent o invitatie de participare, prin intermediul SEAP, la reofertare catre toti operatorii economici semnatari ai acordului- cadru.

Pretul care se va cripta in SEAP in cadrul procesului de reofertare va fi pretul total rezultat din inmultirea pretului unitar cu cantitatea ce face obiectul contractului subsecvent pentru care se face reofertarea.

Avand in vedere ca la nivelul SEAP, in cadrul procesului de reofertare ofertantii vor putea introduce doar pretul total aferent cantitatii ce face obiectul contractului subsecvent ce se doreste a fi atribuit, pentru conformitate autoritatea contractanta va solicita ofertantilor/ofertantului clasat pe primul loc in clasamant formularul de oferta care va contine pretul unitar inmultit cu cantitatea ce face obiectul prcesului de reofertare.

Prezentul acord - cadru nu impune autorității contractante obligatia de a achizitiona produsele la nivelul cantitatii minime/maxime estimate a acordului cadru/contractului subsecvent dar impune autoritatii contractante obligatia de a atribui contracte operatorului/operatorilor economic/economici semnatar/semnatari, ori de cate ori intentioneaza sa achizitioneze produsele care fac obiectul acordului-cadru.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/01/2023