Bauleistung - 490080-2019

Submission deadline has been amended by:  570721-2019
18/10/2019    S202

Slowenien-Ljubljana: Bauleistungen im Hochbau

2019/S 202-490080

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije
Nationale Identifikationsnummer: 1590146000
Postanschrift: Gregorčičeva ulica 20
Ort: Ljubljana
NUTS-Code: SI SLOVENIJA
Postleitzahl: 1000
Land: Slowenien
Kontaktstelle(n): Generalni sekretariat Vlade RS
E-Mail: gp.gs@gov.si
Telefon: +386 14781000
Fax: +386 14781607

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.gsv.gov.si

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.gov.si/drzavni-organi/vladne-sluzbe/generalni-sekretariat-vlade/javne-objave-generalnega-sekretariata-vlade/.
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://edrazbe.gov.si/edrazba
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

GOI dela na objektu Hotel Brdo z upoštevanjem okoljskih vidikov

Referenznummer der Bekanntmachung: 43009-12/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45210000 Bauleistungen im Hochbau
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmet javnega naročila je izvedba GOI del na objektu Hotel Brdo z upoštevanjem okoljskih vidikov. Predvidena je delna rušitev hotela z izgradnjo novega večjega prizidka.

Namen projekta je posodobiti obstoječi objekt, ki bo kakovostno zasnovana trajnostna arhitekturna rešitev, hkrati pa bo omogočal funkcionalno in po mednarodnih standardih sodobno delovanje hotela.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45210000 Bauleistungen im Hochbau
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SI SLOVENIJA
Hauptort der Ausführung:

Predoslje, Brdo pri Kranju

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmet javnega naročila je izvedba GOI del na objektu Hotel Brdo z upoštevanjem okoljskih vidikov. Predvidena je delna rušitev hotela z novo izgradnjo večjega prizidka z 136 namestitvenih enot z dvema predsedniškima apartmajema, kar bo omogočalo uporabo objekta tudi za najpomembnejše državniške in protokolarne dogodke.

Namen projekta je posodobiti obstoječi objekt, ki bo kakovostno zasnovana trajnostna arhitekturna rešitev, hkrati pa bo omogočal funkcionalno in po mednarodnih standardih sodobno delovanje hotela.

Ureditev prostorov obsega tudi izgradnjo konferenčne dvorane, zimskega vrta, terase, ureditev zunanjih površin in prometne ureditve. Prenovijo oziroma izvedejo se vse potrebne instalacije, pri gradnji in opremi se upoštevajo trajnostni trendi in trajnostna naravnanost, ki zagotavlja dolgoročni prihranek in energetsko učinkovitost.

Prenovljeni hotel je oblikovan kot ozek in nizek volumen, brez prizidkov, aneksov ali prislonjenih servisnih objektov. Hkrati predlagani volumen ne konkurira ostalim stavbam v krajinskem parku.

V kletnih prostorih bo urejena podzemna garaža, logistične poti za oskrbo objekta, pralnica, prostori za rekreacijo (bazen površine 60 m2, wellnes, fitnes). V pritličju bo osrednji del hotela (recepcija, restavracija z barom, centralni del kuhinje, zunanja terasa). V prvem nadstropju bo zajtrkovalnica, v tem in ostalih nadstropjih še sobe. V zadnjem nadstropju bosta dva predsedniška apartmaja.

V okolici hotela se bodo uredile površine za mirujoči in dinamični promet, zelene površine z avtohtono zasaditvijo in površine za pešce. V sklopu komunalne ureditve se bo izvedlo odvodnjavanje meteornih in sanitarnih vod, ki bodo nastajale na obravnavanem območju, tako da bodo rešitve usklajene z vsemi novimi ter obstoječimi komunalnimi in energetskimi vodi in priključki.

Dela se bodo oddala po načelu »ključ v roke« razen zemeljskih del, pilotiranja in varovanja gradbene jame, ki se oddajajo po načelu »cena na enoto mere«.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 17
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Razvidno iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Razvidno iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročilo.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt
Zusätzliche Angaben zur elektronischen Auktion:

Naročnik bo ponudnike, ki bodo oddali dopustne ponudbe in ponudnike, katerih ponudba ne bo dopustna le iz razloga, ker presega naročnikova zagotovljena sredstva, povabil k elektronski dražbi z elektronskim povabilom iz sistema e-Dražba.

Dodatne informacije so razvidne iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 05/12/2019
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Slowenisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 3 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 05/12/2019
Ortszeit: 10:30
Ort:

Odpiranje ponudb bo potekalo v sistemu e-Dražba na spletnem naslovu: https://edrazbe.gov.si/edrazba.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Komunikacija o vprašanjih glede vsebine javnega naročila in priprave ponudbe poteka izključno preko Portala javnih naročil.

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.11.2019 13:00:00

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Postanschrift: Slovenska cesta 54
Ort: Ljubljana
Postleitzahl: 1000
Land: Slowenien
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije
Postanschrift: Gregorčičeva ulica 20
Ort: Ljubljana
Postleitzahl: 1000
Land: Slowenien
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
15/10/2019