Építési beruházás - 490423-2019

18/10/2019    S202

Magyarország-Budapest: Gát építése

2019/S 202-490423

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Nemzeti azonosító szám: AK08474
Postai cím: Márvány utca 1/d.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Varga Enikő
E-mail: varga.eniko@ovf.hu
Telefon: +36 12254400
Fax: +36 12120773
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ovf.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.ovf.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Felső-Tiszán, Tivadari híd feletti szakaszon - KEHOP-1.4.0-15-2015-00006

II.1.2)Fő CPV-kód
45247210 Gát építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Felső-Tiszán, Tivadari híd feletti szakaszon - KEHOP-1.4.0-15-2015-00006

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45247211 Gátfal építése
45247212 Gátmegerősítés
45247230 Gát, töltés építési munkái
45246200 Folyópartvédelmi munka
45243400 Partmegerősítés
45243510 Árvízvédelmi töltés építése
45233123 Alárendelt út építése
45262700 Épületátalakítási munka
45262690 Leromlott állagú épületek felújítása
45111220 Aljnövényzet/bozót eltávolítási munka
45112500 Földmozgatási munka
45111260 Terep-előkészítési munka bányaműveléshez
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
90523100 Fegyver- és lőszer-ártalmatlanítási szolgáltatások
45248100 Csatornazsilip építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
A teljesítés fő helyszíne:

Tisza bal parti töltés az 143+258 - 159+382 tkm szelvények között,

Batár bal parti töltés a 0+000 - 6+140 tkm szelvények között.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Vállalkozási szerződés keretében a „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Felső-Tiszán, Tivadari híd feletti szakaszon” című, KEHOP-1.4.0-15-2015-00006 azonosító számú projekthez kapcsolódó tervezési és kivitelezési feladatok ellátása FIDIC Sárga Könyv alapján

Árvízvédelmi töltésfejlesztés (elsőrendű árvízvédelmi műfejlesztés) a tározótöltésen burkolt út építésével:

— Tisza bal parti elsőrendű árvízvédelmi töltés az 143+258 - 159+382 tkm szelvények között, (16 124 fm), töltéskorona burkolat 70 000 m2, földmunka 803 887 m3 töltés anyag beépítéssel

— Batár bal parti elsőrendű árvízvédelmi töltés a 0+000 - 6+140 tkm szelvények között (6 140 fm), töltéskorona burkolat 24 100 m2, földmunka 311 800 m3 töltés anyag beépítéssel

Folyószabályozási munkák

— Milota-alsó partbiztosítás (732,00-734,40 fkm), 1800 m3 TA-TB vízépítési terméskő beépítésével, mederkotrással

— Milota-középső partbiztosítás (736,10-737,15 fkm) 200 m3 TA-TB vízépítési terméskő beépítésével, mederkotrással

— Milota-felső partbiztosítás (739,00-741,50 fkm) 1568 m3 TA-TB vízépítési terméskő beépítésével, mederkotrással

— Tiszabecsi partbiztosítás (744,14-744,83 fkm) 2200 m3 TA-TB vízépítési terméskő beépítésével, mederkotrással

Műtárgyrekonstrukció (meglévő elbontása, új műtárgy építés)

— Kőröspataki zsilip átépítése,

— Dohorna zsilip átépítése,

— Uszkai Községi lecsapoló zsilip átépítése,

— Palád-csécsei zsilip átépítése,

— Dögtéri zsilip átépítése.

Egyéb feladatok

— Törzsvízmérce átépítése,

— Árvízi vízmércék átépítése (5 db).

Magasépítési munkák

— Tiszabecsi gátőrtelep és védelmi központ korszerűsítése 218,84 m2

— Uszkai gátőrtelep és árvízvédelmi raktár korszerűsítése 188,44 m2

Tervezési feladatok

— Töltésfejlesztési munkák kiviteli tervei

— Közmű kiváltási tervek

— Folyószabályozási rekonstrukciós munkák kiviteli tervei

— Magasépítési munkák engedélyes és kiviteli tervei

— Egyéb tervezési munkák

— Komplex bányaműveleti terv készítése

— Árvízvédekezési intézkedési terv készítése

— Üzemelési szabályzat készítése

— Erdőtelepítési terv

— Megvalósulási tervek készítése

Engedélyeztetési feladatok

— Komplex bányaműveleti terv engedélyeztetése

— Közmű kiváltási tervek engedélyeztetése

— Magasépítési engedélyek megszerzése

— Erdőtelepítési terv engedélyeztetése

Egyéb vállalkozói feladatok

— Lőszermentesítés

— Régészeti feltáró munkák során együttműködés a régészeti szervekkel

— Szakfelügyeletek biztosítása

— Tervezői művezetés

— A műszaki átadás-átvételhez szükséges dokumentumok előállítása

— Az üzemeltetési engedélyeztetéshez szükséges dokumentáció összeállítása (a kérelem benyújtása már nem ajánlattevői feladat)

A részletes feladat meghatározást a dokumentáció tartalmazza.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 30
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-14.0-15-2015-00006

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 005-006240

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Felső-Tiszán, Tivadari híd feletti szakaszon - KEHOP-1.4.0-15-2015-00006

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
16/12/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: „KE-VÍZ 21” Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság
Postai cím: Vécsey utca 21.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: KÖTIVIÉP’ B Közép-Tisza Vidéki Vízépítő és Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Gáz u. 1.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Betonútépítő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Postai cím: Jász u. 156-158.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1131
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: 0311/5. hrsz.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 9 839 000 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A szerződés 2. módosításának időpontja 21.8.2019.

A szerződés 2. módosításának jogalapja: Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828503
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828503
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
14/10/2019

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45247210 Gát építése
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45247211 Gátfal építése
45247212 Gátmegerősítés
45247230 Gát, töltés építési munkái
45246200 Folyópartvédelmi munka
45243400 Partmegerősítés
45243510 Árvízvédelmi töltés építése
45233123 Alárendelt út építése
45248100 Csatornazsilip építése
45262700 Épületátalakítási munka
45262690 Leromlott állagú épületek felújítása
45111220 Aljnövényzet/bozót eltávolítási munka
45112500 Földmozgatási munka
45111260 Terep-előkészítési munka bányaműveléshez
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
90523100 Fegyver- és lőszer-ártalmatlanítási szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
A teljesítés fő helyszíne:

Tisza bal parti töltés az 143+258 - 159+382 tkm szelvények között,

Batár bal parti töltés a 0+000 - 6+140 tkm szelvények között.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási szerződés keretében a „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Felső-Tiszán, Tivadari híd feletti szakaszon” című, KEHOP-1.4.0-15-2015-00006 azonosító számú projekthez kapcsolódó tervezési és kivitelezési feladatok ellátása FIDIC Sárga Könyv alapján

Árvízvédelmi töltésfejlesztés (elsőrendű árvízvédelmi műfejlesztés) a tározótöltésen burkolt út építésével:

— Tisza bal parti elsőrendű árvízvédelmi töltés az 143+258 - 159+382 tkm szelvények között, (16 124 fm), töltéskorona burkolat 70 000 m2, földmunka 803 887 m3 töltés anyag beépítéssel

— Batár bal parti elsőrendű árvízvédelmi töltés a 0+000 - 6+140 tkm szelvények között (6 140 fm), töltéskorona burkolat 24 100 m2, földmunka 311 800 m3 töltés anyag beépítéssel

Folyószabályozási munkák

— Milota-alsó partbiztosítás (732,00-734,40 fkm), 1800 m3 TA-TB vízépítési terméskő beépítésével, mederkotrással

— Milota-középső partbiztosítás (736,10-737,15 fkm) 200 m3 TA-TB vízépítési terméskő beépítésével, mederkotrással

— Milota-felső partbiztosítás (739,00-741,50 fkm) 1568 m3 TA-TB vízépítési terméskő beépítésével, mederkotrással

— Tiszabecsi partbiztosítás (744,14-744,83 fkm) 2200 m3 TA-TB vízépítési terméskő beépítésével, mederkotrással

Műtárgyrekonstrukció (meglévő elbontása, új műtárgy építés)

— Kőröspataki zsilip átépítése,

— Dohorna zsilip átépítése,

— Uszkai Községi lecsapoló zsilip átépítése,

— Palád-csécsei zsilip átépítése,

— Dögtéri zsilip átépítése.

Egyéb feladatok

— Törzsvízmérce átépítése,

— Árvízi vízmércék átépítése (5 db).

Magasépítési munkák

— Tiszabecsi gátőrtelep és védelmi központ korszerűsítése 218,84 m2

— Uszkai gátőrtelep és árvízvédelmi raktár korszerűsítése 188,44 m2

Tervezési feladatok

— Töltésfejlesztési munkák kiviteli tervei

— Közmű kiváltási tervek

— Folyószabályozási rekonstrukciós munkák kiviteli tervei

— Magasépítési munkák engedélyes és kiviteli tervei

— Egyéb tervezési munkák

— Komplex bányaműveleti terv készítése

— Árvízvédekezési intézkedési terv készítése

— Üzemelési szabályzat készítése

— Erdőtelepítési terv

— Megvalósulási tervek készítése

Engedélyeztetési feladatok

— Komplex bányaműveleti terv engedélyeztetése

— Közmű kiváltási tervek engedélyeztetése

— Magasépítési engedélyek megszerzése

— Erdőtelepítési terv engedélyeztetése

Egyéb vállalkozói feladatok

— Lőszermentesítés

— Régészeti feltáró munkák során együttműködés a régészeti szervekkel

— Szakfelügyeletek biztosítása

— Tervezői művezetés

— A műszaki átadás-átvételhez szükséges dokumentumok előállítása

— Az üzemeltetési engedélyeztetéshez szükséges dokumentáció összeállítása (a kérelem benyújtása már nem ajánlattevői feladat)

A részletes feladat meghatározást a dokumentáció tartalmazza.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 30
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 9 839 000 000.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: „KE-VÍZ 21” Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság
Postai cím: Vécsey utca 21.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: KÖTIVIÉP’ B Közép-Tisza Vidéki Vízépítő és Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Gáz u. 1.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Betonútépítő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Postai cím: Jász u. 156-158.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1131
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: 0311/5. hrsz.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A Szerződés 4.1. pont eredeti szövege:

4.1 A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megtervezését és megvalósítását az Általános és Különös Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megállapított Kezdési Időponttól legkésőbb 30 hónapon belül köteles teljesíteni, azaz a műszaki átadás-átvételt megkezdeni. A szerződésszerű teljesítés alatt a műszaki átadás-átvétel kezdő napját kell érteni, amennyiben az eljárás végén a Megrendelő a Létesítményt átveszi.

A Szerződés 4.1. pont szövege kiegészül az alábbiak szerint:

4.1 A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megtervezését és megvalósítását az Általános és Különös Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megállapított Kezdési Időponttól legkésőbb 30 hónapon és 91 napon belül köteles teljesíteni, azaz a műszaki átadás-átvételt megkezdeni. A szerződésszerű teljesítés alatt a műszaki átadás-átvétel kezdő napját kell érteni, amennyiben az eljárás végén a Megrendelő a Létesítményt átveszi.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

Felek rögzítik, hogy Vállalkozó FIDIC 20.1 Alcikkelye szerint 2. számú Vállalkozói követeléssel élt, melynek 2. sz. módosított formáját 2.5.2019-én küldte meg. A Követelés tárgya a Megvalósítás időtartamának meghosszabbítása és a többletköltségének, kárának megtérítése.

Mérnök a követelésre állásfoglalását megadta az alábbiak szerint:

„Vállalkozó a Mérnök által kért követelés kidolgozását elvégezte, így a Vállalkozó követelésében kért 91 nap többletidő elfogadható a FIDIC 2.1. (a) pontja alapján.

Összegezve a Mérnök a 2. sz. vállalkozói követelésben szereplő 91 nap többletidőigényt a Megrendelőnek elfogadásra javasolja.”

A Mérnök véleménnyel Megrendelő egyetért, a szerződéses véghatáridő 91 nap többletidővel való módosítása szükséges.

A Vállalkozó követelésének okaként a munkaterületek rendelkezésre nem állását jelölte meg.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 9 839 000 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 9 839 000 000.00 HUF