Dienstleistungen - 490658-2020

16/10/2020    S202

Suomi-Turku: Ympäristöön liittyvät palvelut

2020/S 202-490658

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Hankintamenettelyn tulokset

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Turun seudun puhdistamo Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 1774713-5
Postiosoite: Polttimonkatu 2
Postitoimipaikka: Turku
NUTS-koodi: FI1C1 Varsinais-Suomi
Postinumero: FI-20100
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Turun seudun puhdistamo Oy
Sähköpostiosoite: jarkko.laanti@turku.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: www.turunseudunpuhdistamo.fi
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Laboratorio-, näytteenotto- ja raportointipalvelut

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
90700000 Ympäristöön liittyvät palvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Turun seudun puhdistamo Oy kilpailutti laboratorio-, näytteenotto- ja raportointipalvelut.

Hankinnan kohteena oleva palvelukokonaisuus sisälsi puhdistamon käyttötarkkailun, puhdistamon päästötarkkailun, puhdistamon haitallisten aineiden tarkkailun, puhdistamon hajutarkkailun sekä puhdistamon toiminta-alueen viemäriverkoston tarkkailun.

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7)Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä)
Arvo ilman alv:tä: 1 300 000.00 EUR
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
71900000 Laboratoriopalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1C1 Varsinais-Suomi
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Turun seudun puhdistamo Oy on 14 kunnan omistama palveluntuottaja, joka tarjoaa omistajilleen sekä muille asiakkailleen hyvänlaatuista jätevedenpuhdistuspalvelua kustannustehokkaasti. Puhdistamo vastaa ja huolehtii Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon operoinnista ja sen puhdistustuloksesta.

Jätevedenpuhdistamon käytössä pyritään mahdollisimman hyvään, vähintään ympäristöluvan määräykset täyttävään puhdistustulokseen. Laitoksessa käsitellään 300 000 Turun seudun asukkaan jätevedet. Lisäksi laitos käsittelee alueen teollisuuden jätevedet.

Lisätietoa löytyy verkkosivuiltamme osoitteesta: http://www.turunseudunpuhdistamo.fi/

Hankinnan kohteena oleva palvelukokonaisuus sisälsi puhdistamon käyttötarkkailun, puhdistamon päästötarkkailun, puhdistamon haitallisten aineiden tarkkailun, puhdistamon hajutarkkailun sekä puhdistamon toiminta-alueen viemäriverkoston tarkkailun.

Raportoinnin ja yhteistyön kieli on suomi.

Laboratorio-, näytteenotto- ja raportointipalvelut hankitaan tällä kilpailutuksella viideksi (5) vuodeksi.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Laatuperuste - Nimi: Laatu alustavan tarjouspyynnön mukaisesti / Painotus: 40
Hinta - Painotus: 60
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Tarjousperusteinen neuvottelumenettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2020/S 105-254083
IV.2.8)Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä
IV.2.9)Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro: 2020-056010-001
Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
05/10/2020
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 2
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä: 0
Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 0
Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä: 0
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 1564941-9
Postitoimipaikka: Turku
NUTS-koodi: FI SUOMI / FINLAND
Maa: Suomi
Urakoitsija on pk-yritys: ei
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 1 300 000.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: FI-00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
13/10/2020