Dienstleistungen - 490802-2020

16/10/2020    S202

Polen-Tarnowskie Góry: Verwaltung von Kanalisationsnetzen und Abwasseranlagen

2020/S 202-490802

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Tarnowskie Góry
Postanschrift: Rynek 4
Ort: Tarnowskie Góry
NUTS-Code: PL229 Gliwicki
Postleitzahl: 42-600
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Biuro Zamówień Publicznych
E-Mail: bzp@um.tgory.pl
Telefon: +48 323933856
Fax: +48 323933855
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://bip.tarnowskiegory.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://bip.tarnowskiegory.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usługi odprowadzania wód opadowych i roztopowych ujętych w systemy kanalizacji deszczowej, będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. – IV kwartał 2020 r.

Referenznummer der Bekanntmachung: BZP.271.36.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90480000 Verwaltung von Kanalisationsnetzen und Abwasseranlagen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych, ujętych w zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, tj. dróg gminnych. Łączna powierzchnia tych dróg (z których wody opadowe i roztopowe dostają się do kanalizacji deszczowej) wynosi 260 313 m2. Świadczenie usługi będzie się odbywało na warunkach określonych umową. Do obowiązków przedsiębiorcy będzie należało:

— zapewnienie zdolności urządzeń kanalizacji deszczowej będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa do realizacji usługi odprowadzania wód opadowych i roztopowych w sposób ciągły i niezawodny oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych w ilości nie większej niż maksymalna przepustowość kanału,

— usuwanie awarii urządzeń będących w posiadaniu przedsiębiorstwa.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia, tj. wzór umowy.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 415 166.56 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL229 Gliwicki
Hauptort der Ausführung:

Gmina Tarnowskie Góry

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych, ujętych w zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, tj. dróg gminnych. Łączna powierzchnia tych dróg (z których wody opadowe i roztopowe dostają się do kanalizacji deszczowej) wynosi 260 313 m2. Świadczenie usługi będzie się odbywało na warunkach określonych umową. Do obowiązków przedsiębiorcy będzie należało:

— zapewnienie zdolności urządzeń kanalizacji deszczowej będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa do realizacji usługi odprowadzania wód opadowych i roztopowych w sposób ciągły i niezawodny oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych w ilości nie większej niż maksymalna przepustowość kanału,

— usuwanie awarii urządzeń będących w posiadaniu przedsiębiorstwa.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia, tj. wzór umowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Die Bauleistungen/Lieferungen/Dienstleistungen können aus folgenden Gründen nur von einem bestimmten Wirtschaftsteilnehmer ausgeführt werden:
    • nicht vorhandener Wettbewerb aus technischen Gründen
Erläuterung:

Zamawiający udziela zamówienia w trybie z wolnej ręki na mocy art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp, ponieważ usługa z przyczyn technicznych (odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej) może być świadczona tylko przez jednego Wykonawcę. PWiK Sp. z o.o. znajduje się w posiadaniu sieci kanalizacji deszczowej.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 182-439994
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
29/09/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Opolska 51
Ort: Tarnowskie Góry
NUTS-Code: PL229 Gliwicki
Postleitzahl: 42-600
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 415 166.56 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 00-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 00-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 00-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/10/2020