Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 490914-2021

29/09/2021    S189

Romania-Sibiu: Sterilisation, disinfection and hygiene devices

2021/S 189-490914

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU
National registration number: 11411672
Postal address: Strada: Pompeiu Onofreiu, nr. 2-4
Town: Sibiu
NUTS code: RO126 Sibiu
Postal code: 550166
Country: Romania
Contact person: COZAC ALINA MIHAELA
E-mail: achizitii@pediatriesibiu.ro
Telephone: +40 269218349
Fax: +40 269230045
Internet address(es):
Main address: www.pediatriesibiu.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100128333
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

ACHIZIȚIONAREA DE ECHIPAMENTE SAU ALTE PRODUSE PENTRU ASIGURAREA DEZINFECTIEI IN SPITAL ÎN CADRUL PROIECTULUI CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII DE GESTIONARE A CRIZEI SANITARE COVID 19 DE CĂTRE SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU

Reference number: 11411672/2020/139478/2
II.1.2)Main CPV code
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

În data de 17.08.2020, Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu, în calitate de beneficiar al finanțării și lider al parteneriatului cu Municipiul Sibiu, a încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management, contractul de finanțare nr. 347 având ca obiect implementarea proiectului cu cod SMIS 139478, titlu “CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII DE GESTIONARE A CRIZEI SANITARE COVID-19 DE CĂTRE SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU”, finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9: Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Prioritatea de investiții 9a: Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate, promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectiv Specific 9.1: Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19.

Prin aceasta achizitie, alaturi de celelalte proceduri de atribuire incluse in proiect, se intentioneaza a se atinge obiectivul general al proiectului, respectiv gestionarea eficienta si la timp de catre Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu a crizei generate de SARS- CoV2 în rândul pacienților pediatrici din Sibiu si județele învecinate.

În cadrul acestei achiziții se vor procura echipamente sau alte produse cu ajutorul carora se va putea realiza igienizarea spațiilor, aerului si instrumentelor, precum si igienizarea eficienta a personalului medical, a pacienților si aparținatorilor în lupta împotriva noului coronavirus.

Obiectul contractului îl constituie furnizarea, transportul, montarea, punerea în funcțiune, instruirea personalului și service în garanție pentru echipamente sau alte produse cu ajutorul carora se va putea realiza igienizarea spațiilor, aerului și instrumentelor, precum și igienizarea eficientă a personalului medical, a pacienților și aparținătorilor în lupta împotriva noului coronavirus .

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 18.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare cu cel puţin 11 zile inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor - cf art.160 alin.2 coroborat cu art. 161 alin. 1 din Legea 98/2016.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 417 284.25 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 9
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 9
The contracting authority reserves the right to award contracts combining the following lots or groups of lots:

OPERATORII ECONOMICI POT DEPUNE OFERTA PENTRU UNUL SAU MAI MULTE LOTURI

II.2)Description
II.2.1)Title:

Cosuri instrumentar

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
34221000 Special-purpose mobile containers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO126 Sibiu
Main site or place of performance:

Sibiu, Str. Ghe. Baritiu nr. 1-3

II.2.4)Description of the procurement:

Cosuri instrumentar - 14 bucati - Conform caietului de sarcini anexat

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 51 873.88 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Proiectul cu titlul „CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII DE GESTIONARE A CRIZEI SANITARE COVID-19 DE CĂTRE SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU”, Cod SMIS 139478. Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9: Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Prioritatea de investiții 9a: Investiții în infrastructurile sanitare... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Cos inox incarcare sterilizator

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
34221000 Special-purpose mobile containers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO126 Sibiu
Main site or place of performance:

- Sibiu, Str. Transilvaniei nr. 2-4/Str. Ghe. Baritiu nr. 1-3/Str. Pompeiu Onofreiu nr. 2-4

II.2.4)Description of the procurement:

Cos inox incarcare sterilizator - 10 bucati - Conform caietului de sarcini anexat

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 7 989.13 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Proiectul cu titlul „CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII DE GESTIONARE A CRIZEI SANITARE COVID-19 DE CĂTRE SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU”, Cod SMIS 139478. Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9: Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Prioritatea de investiții 9a: Investiții în infrastructurile sanitare... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Lampa cu UV

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO126 Sibiu
Main site or place of performance:

La cele 3 locatii ale spitalului - Sibiu, Str. Transilvaniei nr. 2-4/Str. Ghe. Baritiu nr. 1-3/Str. Pompeiu Onofreiu nr. 2-4

II.2.4)Description of the procurement:

Lampa cu UV - 5 bucati - Conform caietului de sarcini anexat

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 10 510.40 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Proiectul cu titlul „CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII DE GESTIONARE A CRIZEI SANITARE COVID-19 DE CĂTRE SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU”, Cod SMIS 139478. Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9: Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Prioritatea de investiții 9a: Investiții în infrastructurile sanitare... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Lavoare apa sterila

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
42912330 Water-purifying apparatus
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO126 Sibiu
Main site or place of performance:

Sibiu, Str. Ghe. Baritiu nr. 1-3

II.2.4)Description of the procurement:

- LAVOAR APA STERILA 2 POSTURI CU FILTRU FINAL DE 0.2 µm – 1 bucata

- LAVOAR APA STERILA 1 POST CU FILTRU FINAL 0.2 µm - 1 bucata

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 30 998.40 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Proiectul cu titlul „CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII DE GESTIONARE A CRIZEI SANITARE COVID-19 DE CĂTRE SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU”, Cod SMIS 139478. Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9: Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Prioritatea de investiții 9a: Investiții în infrastructurile sanitare... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Container instrumentar mobil

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33169200 Surgical baskets
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO126 Sibiu
Main site or place of performance:

Sibiu Str. Ghe. Baritiu nr. 1-3

II.2.4)Description of the procurement:

Container instrumentar mobil - 4 bucati - Conform caietului de sarcini anexat

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 24 217.50 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Proiectul cu titlul „CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII DE GESTIONARE A CRIZEI SANITARE COVID-19 DE CĂTRE SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU”, Cod SMIS 139478. Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9: Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Prioritatea de investiții 9a: Investiții în infrastructurile sanitare... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Casoleta sterilizare instrumentar inox

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
34221000 Special-purpose mobile containers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO126 Sibiu
Main site or place of performance:

Sibiu, Str. Ghe. Baritiu nr. 1-3

II.2.4)Description of the procurement:

Casoleta sterilizare instrumentar inox - 14 bucati - Conform caietului de sarcini anexat

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 67 809.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Proiectul cu titlul „CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII DE GESTIONARE A CRIZEI SANITARE COVID-19 DE CĂTRE SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU”, Cod SMIS 139478.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Aparate fixe dezinfectie cu UV

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO126 Sibiu
Main site or place of performance:

La cele 3 locatii ale spitalului - Sibiu, Str. Transilvaniei nr. 2-4/Str. Ghe. Baritiu nr. 1-3/Str. Pompeiu Onofreiu nr. 2-4

II.2.4)Description of the procurement:

Aparate fixe dezinfectie cu UV - 36 bucati - Conform caietului de sarcini anexat

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 82 823.85 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Proiectul cu titlul „CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII DE GESTIONARE A CRIZEI SANITARE COVID-19 DE CĂTRE SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU”, Cod SMIS 139478. Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9: Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Prioritatea de investiții 9a: Investiții în infrastructurile sanitare... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Baie ultrasonica 20 litri

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
42943200 Ultrasonic baths
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO126 Sibiu
Main site or place of performance:

Sibiu,Str. Ghe. Baritiu nr. 1-3

II.2.4)Description of the procurement:

Baie ultrasonica 20 litri - 2 bucati - Conform caietului de sarcini anexat

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 18 163.12 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Proiectul cu titlul „CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII DE GESTIONARE A CRIZEI SANITARE COVID-19 DE CĂTRE SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU”, Cod SMIS 139478. Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9: Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Prioritatea de investiții 9a: Investiții în infrastructurile sanitare... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Aparate de dezinfectie

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO126 Sibiu
Main site or place of performance:

Pentru Aparat de dezinfectie aeromicroflora si suprafete prin nebulizare: la cele 3 locatii ale spitalului - Sibiu, Str. Transilvaniei nr. 2-4/Str. Ghe. Baritiu nr. 1-3/Str. Pompeiu Onofreiu nr. 2-4; Pentru Aparat mobil de dezinfectie suprafete: Sibiu, Str. Ghe. Baritiu nr. 1-3

II.2.4)Description of the procurement:

Aparat de dezinfectie aeromicroflora si suprafete prin nebulizare - 6 bucati - Conform caietului de sarcini anexat;

Aparat mobil de dezinfectie suprafete 1 bucata - Conform caietului de sarcini anexat

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 122 898.97 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Proiectul cu titlul „CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII DE GESTIONARE A CRIZEI SANITARE COVID-19 DE CĂTRE SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU”, Cod SMIS 139478. Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9: Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Prioritatea de investiții 9a: Investiții în infrastructurile sanitare... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute de art. 164, art. 165 si art.167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

Completarea de catre operatorii economici participanti la procedura a formularului DUAE – cu informatiile aferente situatiei acestora.

Atentie: Neprezentarea formularului DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociati/terti sustinatori/subcontractanti) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

Documentele justificative mentionate mai jos care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate - la solicitarea autorității contractante - doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor:

1. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentării.

Pentru sediul principal cerinta se va putea demonstra prin prezentarea certificatelor constatatoare, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, cerinta se va putea demonstra printr-o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate.

2. - Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv.

3. Declaratie privind neincadrarea in prevederile referitoare la conflictul de interese din Legea nr. 98/2016 - formularul nr. 1 din Secțiunea ”Formulare” a documentației de atribuire.

Persoane cu functii de decizie in cadrul prezentei proceduri:

Comitet director: Manager - Dr. Grigore Camelia, Director Medical - Dr. Șofariu Ciprian Radu; Director Financiar Contabil - Ec. Opris Ioana Andreea

Comisia de evaluare: Dr. Șofariu Ciprian Radu, Dr. Dima Cosmin Dumitru, Ec. Prodea Viviana Camelia, Haşegan Livia, Năstase Lorena Elena, Jr. Popescu Emilia Elizabeta

Comisia de evaluare – rezerva: Dr. Cristea Ștefan Vasile, Ec. Opris Ioana Andreea, Jr. Cozac Alina-Mihaela

Declaratia pe proprie raspundere privind conflictul de interese se va intocmi de fiecare ofertant/asociat, inclusiv de catre tertul sustinator/subcontractant, dupa caz, si va fi prezentata de toti participatii odata cu depunerea DUAE si a ofertei in SEAP. Declaratia va contine informatii aferente situatiei acestora.

4. Documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 al.(2), art. 167 al. (2) din Legea nr. 98/2016 – daca este cazul

Cerintele privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.164, art. 165 si art.167 se adreseaza si subcontractantilor si tertilor - conform art.170, art. 183 si art. 193 al. (2) si (3) din Legea 98/2016.

In cazul ofertantilor care sunt persoane juridice straine se vor prezenta certificate/documente echivalente care sa fie valabile la momentul prezentarii.

In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul/tertul sustinator/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus, sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe proprie raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe proprie raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

Cerinta nr. 1:

Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Cerinta se aplica inclusiv pentru documentatia care trebuie prezentata de subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

Completarea de catre operatorii economici participanti la procedura a formularului DUAE – cu informatiile aferente situatiei acestora.

Atentie: Neprezentarea formularului DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociati/terti sustinatori/subcontractanti) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

Documentele justificative mentionate mai jos care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate - la solicitarea autorității contractante - doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor:

1. - Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic.

Obiectul contractului – trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.

Pentru persoanele juridice/fizice straine se vor prezenta documente echivalente emise in tara de rezidenta, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit, insotite de o traducere autorizata in limba romana.

In situatia in care vor fi executate parti din contract de catre subcontractanti, dovada inregistrarii si corespondenta activitatilor principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achizitiei se va prezenta obligatoriu si de catre subcontractanti, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

Cerinta nr. 2: - DOAR PENTRU LOTURILE 7 si 8

Operatorii economici ce depun oferta, trebuie să certifice avizarea cu privire la desfășurarea activităților în domeniul dispozitivelor medicale, reglementată de Legea nr. 95/2006 privind Reforma în domeniul sănătății, titlul XX ” Dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive” și OMS nr. 566 / 2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XX din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, referitoare la avizarea activităților în domeniul dispozitivelor medicale.

In baza actelor normative menționate anterior, activităţile de comercializare şi de prestări servicii în domeniul dispozitivelor medicale supuse controlului prin avizare sunt următoarele:

a) import dispozitive medicale;

b) distribuţie dispozitive medicale;

c) instalare și/sau mentenanţă dispozitive medicale.

CERINTA SE APLICA DOAR PENTRU LOTURILE 7 si 8

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:

Completarea de catre operatorii economici participanti la procedura a formularului DUAE – cu informatiile aferente situatiei acestora.

Atentie: Neprezentarea formularului DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociati/terti sustinatori/subcontractanti) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

Documentele justificative mentionate mai jos care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate - la solicitarea autorității contractante - doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor:

- Avizul de functionare (insotit de anexe) emis de Ministerul Sanatatii (ANMDMR) - conform Legii nr. 95/2006 privind Reforma în domeniul sănătății, titlul XX ” Dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive” și OMS nr. 566 / 2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XX din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, referitoare la avizarea activităților în domeniul dispozitivelor medicale – sau echivalent - valabil la momentul prezentării ofertelor – din care sa reiasa inclusiv ca producatorul produselor inscrise in propunerea tehnica este inregistrat in aviz.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,2,3,4,5,6,7,8,9Proportia de subcontractareCerinta nr. 1Informatii privind partea/partile din contract pe care operatorul intentioneaza sa o/le subcontracteze – daca este cazul Autoritatea contractanta solicita ofertantului sa precizeze in oferta partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, procentul indeplinit de acestia si datele de identificare ale subcontractantilor propusi – daca este cazul.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Completarea de catre operatorii economici participanti la procedura a formularului DUAE – cu informatiile aferente situatiei acestora. 2. Prezentarea, odata cu depunerea DUAE, a acordului de subcontractare - Formularul nr. 14 din Secțiunea ”Formulare” a documentației de atribuire.Documentele justificative care probeaza cele asumate in formularul DUAE si acordurile de subcontractare se vor prezenta - la solicitarea autoritatii contractante - doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.Atentie: Neprezentarea formularului DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociati/terti sustinatori/subcontractanti) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 01/11/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 01/02/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 01/11/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Information about authorised persons and opening procedure:

Comisia de evaluare oferte

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. CAIETUL DE SARCINI FACE PARTE INTEGRANTA DIN DOCUMENTATIA PENTRU ELABORAREA SI PREZENTAREA OFERTEI SI CONSTITUIE ANSAMBLUL CERINTELOR PE BAZA CARORA SE ELABOREAZA DE CATRE OFERTANT PROPUNEREA TEHNICA.

2. CERINTELE IMPUSE IN CAIETUL DE SARCINI VOR FI CONSIDERATE CA FIIND MINIMALE. IN ACEST SENS, ORICE OFERTA DE BAZA PREZENTATA, CARE SE ABATE DE LA PREVEDERILE CAIETULUI DE SARCINI, VA FI LUATA IN CONSIDERARE, DAR NUMAI IN MASURA IN CARE PROPUNEREA TEHNICA PRESUPUNE ASIGURAREA UNUI NIVEL CALITATIV SUPERIOR CERINTELOR MINIMALE DIN CAIETUL DE SARCINI.

3. NEINDEPLINIREA TUTUROR CERINTELOR MINIMALE MENTIONATE IN CAIETUL DE SARCINI ATRAGE DECLARAREA CA “NECONFORMA” A OFERTEI, IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE IN BAZA ART. 137 AL. (3) LIT. A DIN HG NR.395/2016, PRODUSUL OFERTAT “NU SATISFACE ÎN MOD CORESPUNZĂTOR CERINŢELE CAIETULUI DE SARCINI” SI RESPINGEREA OFERTEI.

4. OFERTA TEHNICA SI FINANCIARA TREBUIE SA CONTINA REFERINTE LA TOATE SPECIFICATIILE TEHNICE SI DE ALTA NATURA MENTIONATE IN CAIETUL DE SARCINI, IN CAZ CONTRAR OFERTA VA FI DESCALIFICATA.

5. ORICE DENUMIRE COMERCIALA MENTIONATA IN CARACTERISTICILE TEHNICE MINIMALE DE MAI JOS CARE AR PUTEA INDIVIDUALIZA UN ANUMIT PRODUCATOR VA FI INTERPRETATA CU MENTIUNEA „SAU ECHIVALENT”.

6. IN PROPUNEREA TEHNICA OFERTANTUL TREBUIE SA DECLARE CONFORMITATEA CU CERINTELE IMPUSE PRIN DESCRIEREA PRODUSELOR DIN CAIETUL DE SARCINI.

7. OFERTANTUL VA INCLUDE IN PROPUNEREA FINANCIARA, TOATE SI ORICE COSTURI LEGATE DE PROCURAREA, FURNIZAREA SI TRANSPORTUL PRODUSELOR.

8. PROPUNEREA TEHNICA TREBUIE SA CORESPUNDA CERINTELOR MINIME PREVAZUTE IN CAIETUL DE SARCINI, CONFORM ART. 133 AL. (2) DIN HG NR.395/2016.

9. OFERTELE INCOMPLETE, CARE NU CONTIN TOATE ELEMENTELE PROPUNERII TEHNICE/FINANCIARE, POT FI CONSIDERATE NECONFORME IN BAZA ART. 137 AL. (2) LIT. A DIN HG NR.395/2016 SI POT FI RESPINSE.

10. ÎN CAZUL ÎN CARE, PE PARCURSUL EXECUTĂRII CONTRACTULUI, SE CONSTATĂ CĂ ANUMITE ELEMENTE ALE PROPUNERII TEHNICE SUNT INFERIOARE SAU NU CORESPUND CERINŢELOR PREVĂZUTE ÎN CAIETUL DE SARCINI, PREVALEAZĂ PREVEDERILE CAIETULUI DE SARCINI, CONFORM ART. 147 (2) DIN HG. NR. 395/2016.

11. ÎN CAZUL ÎN CARE DOUA SAU MAI MULTE OFERTE CLASATE PE PRIMUL LOC AU ACELASI PRET, ATUNCI, ÎN VEDEREA INCHEIERII CONTRACTULUI DE FURNIZARE, LA SOLICITAREA SCRISA A COMISIEI DE EVALUARE, TRANSMISA ON LINE IN SEAP, SECTIUNEA „INTREBARI”/LOT, SE VA RASPUNDE CU O NOUA OFERTA ONLINE SAU, DUPA CAZ, CONFIRMAREA CA SE MENTINE PRETUL INITIAL. DUPA O NOUA EVALUARE SI APLICAREA CRITERIULUI DE ATRIBUIRE, VA FI DECLARAT CASTIGATOR OFERTANTUL CARE A AVUT PRETUL CEL MAI MIC.

12. Durata contractului de furnizare: Maxim 60 zile calendaristice de la semnarea contractului.

Termen de livrare si punere in functiune a echipamentului : Maxim 60 zile calendaristice de la semnarea contractului.

Durata contractului de furnizare va putea fi modificată, prin acte adiționale, exclusiv în cazul apariției unor situații excepționale ce nu au putut fi prevăzute la data întocmirii documentației de atribuire / data încheierii contractului.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Conform Legii nr. 101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Compartiment Juridic
Postal address: Str. Stefan cel Mare
Town: Sibiu
Postal code: 550283
Country: Romania
E-mail: juridic@pediatriesibiu.ro
Telephone: +40 269230260
Fax: +40 269230045
Internet address: www.pediatriesibiu.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
24/09/2021