Diensten - 490920-2020

16/10/2020    S202

Slovenië-Ljubljana: Beheer van gegevensnetwerk

2020/S 202-490920

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Univerza v Ljubljani
Nationaal identificatienummer: 5085063000
Postadres: Kongresni trg 12
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI041 Osrednjeslovenska
Postcode: 1000
Land: Slovenië
Contactpersoon: Tina Truden
E-mail: javna.narocila@uni-lj.si
Telefoon: +386 12418526
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.uni-lj.si/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Univerza v Ljubljani, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo
Nationaal identificatienummer: 1626892000
Postadres: Trubarjeva cesta 3
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1000
Land: Slovenië
E-mail: javna.narocila@uni-lj.si
Telefoon: +386 12418526
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.uni-lj.si/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Univerza v Ljubljani, Akademija za glasbo
Nationaal identificatienummer: 1626809000
Postadres: Stari trg 34
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1000
Land: Slovenië
E-mail: javna.narocila@uni-lj.si
Telefoon: +386 12418526
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.uni-lj.si/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Univerza v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje
Nationaal identificatienummer: 1626906000
Postadres: Erjavčeva cesta 23
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1000
Land: Slovenië
E-mail: javna.narocila@uni-lj.si
Telefoon: +386 12418526
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.uni-lj.si/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
Nationaal identificatienummer: 1626914000
Postadres: Jamnikarjeva ulica 101
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1000
Land: Slovenië
E-mail: javna.narocila@uni-lj.si
Telefoon: +386 12418526
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.uni-lj.si/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
Nationaal identificatienummer: 1626922000
Postadres: Kardeljeva ploščad 17
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1000
Land: Slovenië
E-mail: javna.narocila@uni-lj.si
Telefoon: +386 12418526
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.uni-lj.si/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo
Nationaal identificatienummer: 1626949000
Postadres: Zoisova cesta 12
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1000
Land: Slovenië
E-mail: javna.narocila@uni-lj.si
Telefoon: +386 12418526
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.uni-lj.si/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
Nationaal identificatienummer: 1626957000
Postadres: Kardeljeva ploščad 5
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1000
Land: Slovenië
E-mail: javna.narocila@uni-lj.si
Telefoon: +386 12418526
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.uni-lj.si/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
Nationaal identificatienummer: 1626965000
Postadres: Tržaška cesta 25
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1000
Land: Slovenië
E-mail: javna.narocila@uni-lj.si
Telefoon: +386 12418526
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.uni-lj.si/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo
Nationaal identificatienummer: 1626973000
Postadres: Aškerčeva cesta 7
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1000
Land: Slovenië
E-mail: javna.narocila@uni-lj.si
Telefoon: +386 12418526
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.uni-lj.si/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Nationaal identificatienummer: 1626981000
Postadres: Jamova cesta 2
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1000
Land: Slovenië
E-mail: javna.narocila@uni-lj.si
Telefoon: +386 12418526
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.uni-lj.si/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Nationaal identificatienummer: 1626990000
Postadres: Večna pot 113
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1000
Land: Slovenië
E-mail: javna.narocila@uni-lj.si
Telefoon: +386 12418526
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.uni-lj.si/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko
Nationaal identificatienummer: 1627007000
Postadres: Jadranska ulica 19
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1000
Land: Slovenië
E-mail: javna.narocila@uni-lj.si
Telefoon: +386 12418526
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.uni-lj.si/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet
Nationaal identificatienummer: 1627015000
Postadres: Pot pomorščakov 4
Plaats: Portorož - Portorose
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 6320
Land: Slovenië
E-mail: javna.narocila@uni-lj.si
Telefoon: +386 12418526
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.uni-lj.si/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko
Nationaal identificatienummer: 1627023000
Postadres: Večna pot 113
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1000
Land: Slovenië
E-mail: javna.narocila@uni-lj.si
Telefoon: +386 12418526
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.uni-lj.si/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo
Nationaal identificatienummer: 1627147000
Postadres: Topniška ulica 31
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1000
Land: Slovenië
E-mail: javna.narocila@uni-lj.si
Telefoon: +386 12418526
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.uni-lj.si/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
Nationaal identificatienummer: 1627031000
Postadres: Aškerčeva cesta 6
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1000
Land: Slovenië
E-mail: javna.narocila@uni-lj.si
Telefoon: +386 12418526
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.uni-lj.si/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport
Nationaal identificatienummer: 1627040000
Postadres: Gortanova ulica 22
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1000
Land: Slovenië
E-mail: javna.narocila@uni-lj.si
Telefoon: +386 12418526
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.uni-lj.si/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo
Nationaal identificatienummer: 1627163000
Postadres: Gosarjeva ulica 5
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1000
Land: Slovenië
E-mail: javna.narocila@uni-lj.si
Telefoon: +386 12418526
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.uni-lj.si/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Nationaal identificatienummer: 1627058000
Postadres: Aškerčeva cesta 2
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1000
Land: Slovenië
E-mail: javna.narocila@uni-lj.si
Telefoon: +386 12418526
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.uni-lj.si/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta
Nationaal identificatienummer: 1627066000
Postadres: Vrazov trg 2
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1000
Land: Slovenië
E-mail: javna.narocila@uni-lj.si
Telefoon: +386 12418526
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.uni-lj.si/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta
Nationaal identificatienummer: 1627074000
Postadres: Aškerčeva cesta 12
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1000
Land: Slovenië
E-mail: javna.narocila@uni-lj.si
Telefoon: +386 12418526
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.uni-lj.si/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta
Nationaal identificatienummer: 1627082000
Postadres: Kardeljeva ploščad 16
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1000
Land: Slovenië
E-mail: javna.narocila@uni-lj.si
Telefoon: +386 12418526
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.uni-lj.si/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta
Nationaal identificatienummer: 1627104000
Postadres: Poljanski nasip 2
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1000
Land: Slovenië
E-mail: javna.narocila@uni-lj.si
Telefoon: +386 12418526
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.uni-lj.si/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta
Nationaal identificatienummer: 1627112000
Postadres: Poljanska cesta 4
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1000
Land: Slovenië
E-mail: javna.narocila@uni-lj.si
Telefoon: +386 12418526
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.uni-lj.si/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta
Nationaal identificatienummer: 1627139000
Postadres: Gerbičeva ulica 60
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1000
Land: Slovenië
E-mail: javna.narocila@uni-lj.si
Telefoon: +386 12418526
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.uni-lj.si/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta
Nationaal identificatienummer: 1627155000
Postadres: Zdravstvena pot 5
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1000
Land: Slovenië
E-mail: javna.narocila@uni-lj.si
Telefoon: +386 12418526
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.uni-lj.si/
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Metulj - spremljanje, vzdrževanje in merjenje delovanja omrežja članic in rektorata Univerze v Ljubljani

Referentienummer: 401-11/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72315200 Beheer van gegevensnetwerk
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Metulj - spremljanje, vzdrževanje in merjenje delovanja omrežja članic in rektorata Univerze v Ljubljani.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 218 800.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72315200 Beheer van gegevensnetwerk
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI SLOVENIJA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Metulj - spremljanje, vzdrževanje in merjenje delovanja omrežja članic in rektorata Univerze v Ljubljani.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Ponudbena cena segment A mesečni pavšal / Weging: 0,6
Kostencriterium - Naam: Ponudbena cena segment B cena ene (1) ure / Weging: 0,2
Kostencriterium - Naam: Čas odprave napake segment A / Weging: 0,04
Kostencriterium - Naam: Čas odprave napake segment B / Weging: 0,06
Kostencriterium - Naam: Referenčni projekti / Weging: 0,04
Kostencriterium - Naam: Standard ISO/IEC 27001 / Weging: 0,03
Kostencriterium - Naam: Standard kakovosti ISO 9001 / Weging: 0,03
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 092-220153
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Unistar LC, zastopstvo, izdelava in vzdrževanje računalniške opreme in računalniških aplikacij d.o.o. Ljubljana
Nationaal identificatienummer: 5302722000
Postadres: Litostrojska cesta 56
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1000
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 268 800.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 218 800.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Postadres: Slovenska cesta 54
Plaats: Ljubljana
Postcode: 1000
Land: Slovenië
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Univerza v Ljubljani
Postadres: Kongresni trg 12
Plaats: Ljubljana
Postcode: 1000
Land: Slovenië
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020