Dienstleistungen - 490931-2020

16/10/2020    S202

Polen-Warschau: Schutz vor natürlichen Risiken oder Gefahren

2020/S 202-490931

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie / Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
Postanschrift: ul. Zarzecze 13 b
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL9 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Postleitzahl: 03-194
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Paweł Kloczkowski
E-Mail: pawel.kloczkowski@wodypolskie.gov.pl
Telefon: +48 511964951
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://wody.gov.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: państwowa osoba prawna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Utrzymanie rzek i urządzeń na terenie Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim

Referenznummer der Bekanntmachung: WA.ROZ.2810.68.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90721800 Schutz vor natürlichen Risiken oder Gefahren
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z utrzymaniem rzek i urządzeń na terenie Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym swoim zakresem m.in. następujące prace: wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rzeki i dna rzeki,ścinanie krzaków utrudniających swobodny spływ wód w korycie rzeki, rozbiórka przetamowań, udrożnienie koryta rzeki z ewentualnych zatorów, hakowanie dna rzeki porostów roślin korzeniących się wraz z wydobyciem i wywozem pozostałości po hakowaniu, naprawa rurociągu przepustu z piętrzeniem, naprawa przyczółka wlotowego przepustu, wykonanie i założenie szandorów, udrożnienie przepustów w korycie rzeki, uzupełnienie braków ziemnych w skarpach w miejscach powstałych ubytków, osunięć gruntu, uporządkowanie terenu ze skarp i w obrębie koryta rzeki, oczyszczenie umocnień betonowych budowli wraz z rozplantowaniem urobku. Wymienione wyżej prace nie występują w każdej części zamówienia

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 669 278.86 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Utrzymanie rzeki Popławka

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90721800 Schutz vor natürlichen Risiken oder Gefahren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL713 Piotrkowski
Hauptort der Ausführung:

Miejscowości: Dąbrowa, Wójcin, Podgaj, Irenów, Krasik, Wójcin B, Bogusławy, Feliksów, Kazimierzów, Alfonsów, Kolonia Popławy, Stok, gm. Aleksandrów, Paradyż, Mniszków, pow. piotrkowski i opoczyński

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres robot obejmuje: wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rzeki i dna cieku, ścinanie krzaków utrudniających swobodny spływ wód w korycie rzeki, rozbiórka przetamowań, udrożnienie koryta rzeki z ewentualnych zatorów, rozdrobnienie rębakiem pozyskanych gałęzi krzaków i gałęzi pochodzących rozbiórki przetamowań i wycinki krzaków wraz z wywozem, hakowanie dna rzeki porostów roślin korzeniących się do 30 % wraz z wydobyciem i wywozem pozostałości po hakowaniu.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres skrócenia realizacji / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Utrzymanie rzeki Kanał Trzebiński

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90721800 Schutz vor natürlichen Risiken oder Gefahren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL921 Radomski
Hauptort der Ausführung:

Gm. Magnuszew, Grabów nad Pilicą, pow. kozienicki

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres robot obejmuje: ręczne wykoszenie porostów ze skarp rzeki wraz z wygrabieniem i utylizacją skoszonego porostu, mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp rzeki wraz z wygrabieniem 60 % pow. skarp, wywóz skoszonej roślinności po kosiarce bijakowej, ręczne wykoszenie porostów z poboczy rzeki pasem 0,5 m wraz z wygrabieniem i utylizacją skoszonego porostu, wycięcie zakrzaczeń i poszycia ze skarp rzeki, mechaniczne rozdrobnienie zakrzaczeń i poszycia, ręczne wydobycie z dna cieku roślin korzeniących się w dnie przy zarośnięciu do 30 %, mechaniczne usunięcie roślin korzeniących się w dnie przy zarośnięciu dna do 60 %, mechaniczne rozdrobnienie i rozplantowanie urobku po mechanicznym usunięciu roślin korzeniących się w dnie, oczyszczenie betonowych elementów ubezpieczeń przy budowlach piętrzących wraz z usunięciem przymulisk w obrębie budowli, ręczne wykoszenie dna rzeki wraz z wygrabieniem i utylizacją skoszonego porostu.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres skrócenia realizacji / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Utrzymanie rzeki Kanał Bożęcki

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90721800 Schutz vor natürlichen Risiken oder Gefahren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL921 Radomski
Hauptort der Ausführung:

Gmina: Stromiec, miejscowości: Krzemień, Boże, powiat białobrzeski

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres prac obejmuje ręczne wykoszenie porostów ze skarp rzeki wraz z wygrabieniem i utylizacją skoszonego porostu, ręczne wykoszenie porostów z poboczy rzeki pasem 0,5 m wraz z wygrabieniem i utylizacją skoszonego porostu, wycięcie zakrzaczeń i poszycia ze skarp rzeki, mechaniczne rozdrobnienie zakrzaczeń i poszycia, mechaniczne usunięcie roślin korzeniących się w dnie przy zarośnięciu dna pow. 60 %, ręczne usuwanie roślinności korzeniącej się w dnie przy zarośnięciu do 60 % ze złożeniem poza górna krawędź skarpy rzeki z rozdrobnieniem i rozplantowaniem, oczyszczenie z namułu wylotów drenarskich, oczyszczenie betonowych elementów ubezpieczeń przy budowlach piętrzących wraz z usunięciem przymulisk w obrębie budowli, ręczne wykoszenie porostów z dna rzeki wraz z wygrabieniem i utylizacją skoszonego porostu, mechaniczne odkopanie uszkodzonego rurociągu przepustu oraz przyczółków, odwodnienie powierzchniowe wykopu dla przepustu PP-3; wykonanie i zasypanie kanału oprowadzającego, wykonanie na wlocie i wylocie wyściółki faszynowej grubości 15 cm, wykonanie gródz ziemnych wraz z rozbiórką, Naprawa rurociągu przepustu z piętrzeniem PP-3 Ø 1,0/7 m – wydobycie uszkodzonych rur, wyrównanie dna wykopu, wykonanie podsypki z pospółki o grubości 10 cm, obsadzenie rur z zabezpieczeniem styków papą na lepiku i betonem, zasypanie rurociągu warstwą ziemi 20 cm ponad wierzch rur; długość rurociągu do wymiany 6 m, naprawa przyczółka wlotowego przepustu, zbrojenie konstrukcji przyczółka prętami zbrojeniowymi Ø 10–14 mm, montaż prowadnic z ceownika 60 mm o długości 1,50 m, pompowanie wody, montaż ścianki oporowej przepustu na rurę Ø 1,0 m w stanowisku dolnym, zasypanie rurociągu przepustu z zagęszczeniem, wykonanie i założenie szandorów o grubości 41 mm po ostruganiu, okucia do szandorów.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres skrócenia realizacji / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Utrzymanie rzeki Pierzchnianka

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90721800 Schutz vor natürlichen Risiken oder Gefahren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL921 Radomski
Hauptort der Ausführung:

Gmina: Białobrzegi, Radzanów, powiat białobrzeski

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres robót obejmuje: ręczne wykoszenie porostów ze skarp rzeki wraz z wygrabieniem i utylizacją skoszonego porostu, ręczne wykoszenie porostów z poboczy rzeki pasem 0,5 m wraz z wygrabieniem i utylizacją skoszonego porostu, wycięcie zakrzaczeń i poszycia ze skarp rzeki, mechaniczne rozdrobnienie zakrzaczeń i poszycia, mechaniczne usunięcie roślin korzeniących się w dnie przy zarośnięciu dna pow. 60 %, wywóz roślin korzeniących się w dnie, mechaniczne rozdrobnienie i rozplantowanie urobku po mechanicznym usunięciu roślin korzeniących się w dnie, oczyszczenie z namułu wylotów drenarskich, ręczne wykoszenie dna rzeki wraz z wygrabieniem i utylizacją skoszonego porostu, usunięcie przymulisk w stanowisku górnym i dolnym przy przepustach, ręczne oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy zamuleniu do 1/3 średnicy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres skrócenia realizacji / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Utrzymanie rzeki Pilica (gm. Pilica)

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90721800 Schutz vor natürlichen Risiken oder Gefahren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22B Sosnowiecki
Hauptort der Ausführung:

Miejscowości: Wierbka, Sławniów, Kolonia Dobra, Dobra, Pilica, gmina Pilica, powiat zawierciański

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres robót obejmuje: ręczne ścinanie rzadkich krzaków ze skarp,mechaniczne rozdrobnienie krzaków, wykoszenie porostów ze skarp rzeki z wygrabieniem i utylizacją, wydobywanie z dna cieku porostu roślin korzeniących się, rozbiórka tam bobrowych w dnie, usunięcie zatorów i przewężeń koryta rzeki, szczególnie przy budowlach i wylotach z drenarki celem zapewnienia właściwej wilgotności gruntów przyległych, zasypywanie wyrw w skarpach z zagęszczeniem, ręczne zbieranie odpadów komunalnych z utylizacją.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres skrócenia realizacji / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Utrzymanie rzeki Uniejówka N.K.

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90721800 Schutz vor natürlichen Risiken oder Gefahren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22B Sosnowiecki
Hauptort der Ausführung:

Miejscowości: Zabrodzie, Żarnowiec, Koryczany w gminie Żarnowiec, miejscowość Kępie w gminie Kozłów, powiat zawierciański

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres prac obejmuje: ręczne ścinanie rzadkich krzaków ze skarp, mechaniczne rozdrobnienie krzaków, wykoszenie porostów ze skarp rzeki z wygrabieniem i utylizacją, wydobywanie z dna cieku porostu roślin korzeniących się, rozbiórka tam bobrowych w dnie, usunięcie zatorów i przewężeń koryta rzeki, szczególnie przy budowlach i wylotach z drenarki celem zapewnienia właściwej wilgotności gruntów przyległych, zasypywanie wyrw w skarpach z zagęszczeniem.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres skrócenia realizacji / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Utrzymanie rzeki Potok Jasion

Los-Nr.: 7
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90721800 Schutz vor natürlichen Risiken oder Gefahren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL713 Piotrkowski
Hauptort der Ausführung:

Miejscowości: Maleniec, Jasion, Adamów, Chełsty gminy Ruda Maleniecka, Żarnów, powiaty. konecki i opoczyński

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres robót obejmuje: wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i dna rzeki wraz z wygrabieniem i wywozem, ścinanie krzaków utrudniających swobodny spływ wód w korycie rzeki Potok Jasion, rozbiórka przetamowań, udrożnienie koryta rzeki z ewentualnych zatorów, utrudniających swobodny spływ wód w korycie rzeki na całej długości, udrożnienie przepustów w korycie rzeki Potok Jasion, oczyszczenie z namułu i naniesionych z nurtem rzeki nieczystości utrudniających swobodny spływ wód wraz z wywozem nieczystości i namułu, rozdrobnienie rębakiem pozyskanych gałęzi krzaków i gałęzi pochodzących rozbiórki przetamowań i wycinki krzaków, mechaniczne hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60 % wraz z wydobyciem i wywozem pozostałości po hakowaniu, uzupełnienie braków ziemnych w skarpach w miejscach powstałych ubytków, osunięć gruntu wraz z zagęszczeniem, lokalnie, uporządkowanie terenu ze skarp i w obrębie koryta rzeki (zbiórka śmieci) po zakończeniu robót wraz z wywozem.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres skrócenia realizacji / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Utrzymanie rzeki Pieczyskowa

Los-Nr.: 8
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90721800 Schutz vor natürlichen Risiken oder Gefahren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL921 Radomski
Hauptort der Ausführung:

Miejscowości: Wyśmierzyce, Grzmiąca, gmina: Wyśmierzyce, powiat białobrzeski

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres robót obejmuje: ręczne wykoszenie porostów ze skarp rzeki wraz z wygrabieniem i utylizacją skoszonego porostu, ręczne wykoszenie porostów z poboczy rzeki pasem 0,5 m wraz z wygrabieniem i utylizacją skoszonego porostu, wycięcie zakrzaczeń i poszycia ze skarp rzeki, mechaniczne rozdrobnienie zakrzaczeń i poszycia, mechaniczne usunięcie roślin korzeniących się w dnie przy zarośnięciu dna pow. 60 %, mechaniczne rozdrobnienie i rozplantowanie urobku po mechanicznym usunięciu roślin korzeniących się w dnie, oczyszczenie betonowych elementów ubezpieczeń przy budowlach piętrzących wraz z usunięciem przymulisk w obrębie budowli

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres skrócenia realizacji / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Utrzymanie rzek po inwestycyjne rzeka Luciąża, rzeka Prudka

Los-Nr.: 9
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90721800 Schutz vor natürlichen Risiken oder Gefahren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL713 Piotrkowski
Hauptort der Ausführung:

Gmina Gorzkowice, gmina Sulejów, gmina Rozprza, powiat piotrkowski

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Rzeka Prudka km 5+600–7+230: oczyszczenie koryta rzeki poprzez usunięcie gałęzi, konarów, nieczystości z wydobyciem elementów przetamowania i zagospodarowaniem, ręczne wykoszenie porostów ze skarp porost gęsty twardy wraz z wygrabieniem i zagospodarowaniem, ręczne wykoszenie porostów z dna cieku, porost gęsty z wygrabieniem i zagospodarowaniem, hakowanie dna przy zarośnięciu lustra wody do 60 % z zagospodarowaniem wydobytej roślinności dennej, uporządkowanie terenu po hakowaniu, ręczne oczyszczenie z darniny i namułu – poziome powierzchnie dolnych gabionów siatkowo-kamiennych na umocnieniach skarp (warunki utrudnione), zbieranie śmieci i zanieczyszczeń z zagospodarowaniem.

Rzeka Luciąża km 10+000–18+800: oczyszczenie budowli poprzez usunięcie gałęzi, konarów, nieczystości z wydobyciem elementów przetamowania i zagospodarowaniem, ręczne wykoszenie porostów ze skarp porost gęsty twardy wraz z wygrabieniem i zagospodarowaniem, wykoszenie porostów ze skarp, kosiarką bijakową, wygrabienie i zagospodarowanie porostów po koszeniu kosiarką bijakową, ręczne wykoszenie porostów z dna cieku, porost gęsty z wygrabieniem i zagospodarowaniem, wykoszenie porostów z dna kosiarką bijakową, wygrabienie i zagospodarowanie porostów po koszeniu kosiarką bijakową, hakowanie dna przy zarośnięciu lustra wody do 60 % z zagospodarowaniem wydobytej roślinności dennej, uporządkowanie terenu po hakowaniu, zbieranie śmieci i zanieczyszczeń z zagospodarowaniem.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres skrócenia realizacji / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Utrzymanie i konserwacja Młynówka–Moszczanka

Los-Nr.: 10
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90721800 Schutz vor natürlichen Risiken oder Gefahren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL713 Piotrkowski
Hauptort der Ausführung:

Gminy: Wolbórz, Moszczenica, powiat piotrkowski

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres robót obejmuje: ręczne ścinanie krzaków i podszycia wraz z rozdrobnieniem i zagospodarowaniem, rozbiórka zatorów i przetamowań z wywozem wydobytych elementów, usunięcie pozostałości po ścinaniu krzaków, ręczne wykoszenie porostów ze skarp z wygrabieniem i wywozem, mechaniczne wykoszenie skarp, ręczne wykoszenie dna z wygrabieniem i wywozem, hakowanie dna z wywozem i uporządkowaniem terenu, uporządkowanie terenu po hakowaniu, oczyszczenie umocnień betonowych budowli wraz z rozplantowaniem urobku, zbieranie śmieci i zanieczyszczeń z zagospodarowaniem.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres skrócenia realizacji / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Utrzymanie i konserwacja rzeki Moszczanka Właściwa

Los-Nr.: 11
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90721800 Schutz vor natürlichen Risiken oder Gefahren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL713 Piotrkowski
Hauptort der Ausführung:

Gminy Moszczenica, Wolbórz, powiat piotrkowski

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres robót obejmuje: ręczne ścinanie krzaków i podszycia wraz z rozdrobnieniem i zagospodarowaniem, rozbiórka zatorów i przetamowań z wywozem wydobytych elementów, usunięcie pozostałości po ścinaniu krzaków, ręczne wykoszenie porostów ze skarp z wygrabieniem i wywozem, mechaniczne wykoszenie skarp, ręczne wykoszenie dna z wygrabieniem i wywozem, hakowanie dna z wywozem i uporządkowaniem terenu, uporządkowanie terenu po hakowaniu, oczyszczenie umocnień betonowych budowli wraz z rozplantowaniem urobku, zbieranie śmieci i zanieczyszczeń z zagospodarowaniem.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres skrócenia realizacji / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Utrzymanie i konserwacja rzeki Goleszanki

Los-Nr.: 12
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90721800 Schutz vor natürlichen Risiken oder Gefahren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL713 Piotrkowski
Hauptort der Ausführung:

Gmina Wolbórz, powiat piotrkowski

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres robót obejmuje: ręczne ścinanie krzaków i podszycia wraz z rozdrobnieniem i zagospodarowaniem, rozbiórka zatorów i przetamowań z wywozem wydobytych elementów, usunięcie pozostałości po ścinaniu krzaków, ręczne wykoszenie porostów ze skarp z wygrabieniem i wywozem, mechaniczne wykoszenie skarp, ręczne wykoszenie dna z wygrabieniem i wywozem, hakowanie dna z wywozem i uporządkowaniem terenu, uporządkowanie terenu po hakowaniu, oczyszczenie umocnień betonowych budowli wraz z rozplantowaniem urobku, zbieranie śmieci i zanieczyszczeń z zagospodarowaniem.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres skrócenia realizacji / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Utrzymanie rzeki Kurzelówka

Los-Nr.: 13
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90721800 Schutz vor natürlichen Risiken oder Gefahren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL722 Sandomiersko-jędrzejowski
Hauptort der Ausführung:

Miejscowości: Kurzelów, Danków Duży, Międzylesie, gmina Włoszczowa, powiat włoszczowski

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres robót obejmuje: ręczne ścinanie rzadkich krzaków ze skarp, mechaniczne rozdrobnienie krzaków, wykoszenie porostów ze skarp rzeki z wygrabieniem i utylizacją, wydobywanie z dna cieku porostu roślin korzeniących się, rozbiórka tam bobrowych, usunięcie zatorów i przewężeń koryta rzeki, szczególnie przy budowlach i wylotach z drenarki, celem zapewnienia właściwej wilgotności gruntów przyległych, zasypywanie wyrw w skarpach z zagęszczeniem.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres skrócenia realizacji / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Utrzymanie rzeki Struga

Los-Nr.: 14
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90721800 Schutz vor natürlichen Risiken oder Gefahren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL921 Radomski
Hauptort der Ausführung:

Gmina Warka, powiat grójecki

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres robót obejmuje: ręczne wykoszenie porostów ze skarp rzeki wraz z wygrabieniem i utylizacją skoszonego porostu, porost gęsty twardy, wycięcie zakrzaczeń i poszycia ze skarp rzeki, mechaniczne rozdrobnienie zakrzaczeń i poszycia, ręczne usunięcie roślin korzeniących się w dnie przy zarośnięciu dna do 30 %, ręczne usunięcie roślin korzeniących się w dnie przy zarośnięciu dna do 60 %.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres skrócenia realizacji / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Konserwacja sieci odwadniającej zawale zbiornik Sulejów w m. Sulejów, Podklasztorze i Smardzewice

Los-Nr.: 15
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90721800 Schutz vor natürlichen Risiken oder Gefahren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL713 Piotrkowski
Hauptort der Ausführung:

Miejscowości: Sulejów, Podklasztorze i Smardzewice, gmina Sulejów, Tomaszów Mazowiecki, powiat piotrkowski i tomaszowski

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres robót obejmuje: Podklasztorze: koszenie trawy rosnącej na skarpach rowów, koszenie porostów rosnących w dnach rowów, hakowanie roślin korzeniących się w dnach rowów, odmulanie dna rowów, wygrabianie skoszonych i wyhakowanych porostów, odmulenie przepustów na rowach, usunięcie tam zbudowanych przez bobry; Sulejów: oczyszczenie rowów wyłożonych płytkami betonowymi, koszenie trawy rosnącej na skarpach rowów, odmulanie dna rowów, hakowanie roślin rosnących na skarpach rowów, hakowanie roślin korzeniących się w dnach rowów, wygrabianie skoszonych i wyhakowanych porostów, wywiezienie porostów, odmulenie przepustów na rowach, czyszczenie rurociągów prowadzących wodę ze zbiorników wyrównawczych do czerpni pompowni P-2 i P-3 wraz ze studniami rewizyjnymi, odmulanie wylotów rurociągów do rz. Pilicy; Smardzewice: koszenie trawy rosnącej na skarpach rowów, koszenie trawy rosnącej na w dnie rowów, hakowanie roślin korzeniących się w dnach rowów, odmulanie dna rowów, wygrabianie skoszonych i wyhakowanych porostów, wywiezienie porostów, odmulenie przepustów na rowach, odmulenie drenażu zapory czołowej z wyczyszczeniem studni rewizyjnych.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres skrócenia realizacji / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 130-319496
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: WA.ROZ.2810.68.2020
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Utrzymanie rzeki Popławka

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: WA.ROZ.2810.68.2020
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Utrzymanie rzeki Kanał Trzebiński

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
15/09/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: P.P.H.U. Embud Marek Smargol
Postanschrift: Łuczynów 171
Ort: Kozienice
NUTS-Code: PL921 Radomski
Postleitzahl: 26-900
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 91 749.18 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: WA.ROZ.2810.68.2020
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Utrzymanie rzeki Kanał Bożęcki

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
15/09/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: P.P.H.U. Embud Marek Smargol
Postanschrift: Łuczynów 171
Ort: Kozienice
NUTS-Code: PL921 Radomski
Postleitzahl: 26-900
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 33 585.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: WA.ROZ.2810.68.2020
Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

Utrzymanie rzeki Pierzchnianka

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/09/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: P.H.U. Zakmel Urszula Zakonek
Postanschrift: ul. Wrzosowa 17
Ort: Kozienice
NUTS-Code: PL921 Radomski
Postleitzahl: 26-900
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 64 420.61 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: WA.ROZ.2810.68.2020
Los-Nr.: 5
Bezeichnung des Auftrags:

Utrzymanie rzeki Pilica (gm. Pilica)

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/09/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: F.U.H. Jotem 2 Małgorzata Bątorek
Postanschrift: Zdów, ul. Willowa 7
Ort: Włodowice
NUTS-Code: PL22B Sosnowiecki
Postleitzahl: 42-421
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 64 580.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: WA.ROZ.2810.68.2020
Los-Nr.: 6
Bezeichnung des Auftrags:

Utrzymanie rzeki Uniejówka N.K.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/09/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: F.U.H. Jotem 2 Małgorzata Bątorek
Postanschrift: Zdów, ul. Willowa 7
Ort: Włodowice
NUTS-Code: PL22B Sosnowiecki
Postleitzahl: 42-421
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 54 070.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: WA.ROZ.2810.68.2020
Los-Nr.: 7
Bezeichnung des Auftrags:

Utrzymanie rzeki Potok Jasion

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/09/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Usługi Melioracyjno-Budowlane Darkomel Dariusz Raczyński
Postanschrift: ul. Kolberga 3A/3
Ort: Opoczno
NUTS-Code: PL921 Radomski
Postleitzahl: 26-300
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 60 161.62 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: WA.ROZ.2810.68.2020
Los-Nr.: 8
Bezeichnung des Auftrags:

Utrzymanie rzeki Pieczyskowa

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
15/09/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: P.H.U. Zakmel Urszula Zakonek
Postanschrift: ul. Wrzosowa 17
Ort: Kozienice
NUTS-Code: PL921 Radomski
Postleitzahl: 26-00
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 46 118.58 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: WA.ROZ.2810.68.2020
Los-Nr.: 9
Bezeichnung des Auftrags:

Utrzymanie rzek po inwestycyjne – rzeka Luciąża, rzeka Prudka

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
08/09/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Mag-Kop Piotr Magiera
Postanschrift: Plucice 52a
Ort: Gorzkowice
NUTS-Code: PL713 Piotrkowski
Postleitzahl: 97-350
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 105 581.90 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: WA.ROZ.2810.68.2020
Los-Nr.: 10
Bezeichnung des Auftrags:

Utrzymanie i Konserwacja rzeki Młynówka-Moszczanka

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: WA.ROZ.2810.68.2020
Los-Nr.: 11
Bezeichnung des Auftrags:

Utrzymanie i konserwacja rzeki Moszczanka Właściwa

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: WA.ROZ.2810.68.2020
Los-Nr.: 12
Bezeichnung des Auftrags:

Utrzymanie i konserwacja rzeki Goleszanki

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: WA.ROZ.2810.68.2020
Los-Nr.: 13
Bezeichnung des Auftrags:

Utrzymanie rzeki Kurzelówka

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
10/09/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Zakład Usług Wodno-Melioracyjnych Wod-Kop Stanisław Zbroszczyk
Postanschrift: ul. Kolonia 96
Ort: Mniów
NUTS-Code: PL721 Kielecki
Postleitzahl: 26-080
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 79 482.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: WA.ROZ.2810.68.2020
Los-Nr.: 14
Bezeichnung des Auftrags:

Utrzymanie rzeki Struga

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
15/09/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: P.P.H.U. Embud Marek Smargol
Postanschrift: Łuczynów 171
Ort: Kozienice
NUTS-Code: PL921 Radomski
Postleitzahl: 26-900
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 13 167.50 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: WA.ROZ.2810.68.2020
Los-Nr.: 15
Bezeichnung des Auftrags:

Konserwacja sieci odwadniającej zawale - zbiornik Sulejów m. Sulejów, Podklasztorze i Smardzewice

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/09/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Mer-Rol Wojciech Werłos Konserwacja Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych
Postanschrift: Zarzęcin 10
Ort: Mniszków
NUTS-Code: PL713 Piotrkowski
Postleitzahl: 26-341
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 56 362.50 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1) Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.

2) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni– jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

4) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Biuro Odwołań Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/10/2020