Dienstleistungen - 491038-2020

16/10/2020    S202

Tschechien-Brno: Reinigungsdienste

2020/S 202-491038

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Masarykova univerzita
Nationale Identifikationsnummer: 00216224
Postanschrift: Žerotínovo nám. 617/9
Ort: Brno
NUTS-Code: CZ064 Jihomoravský kraj
Postleitzahl: 601 77
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Mgr. Petra Kopová
E-Mail: kopova@rect.muni.cz
Telefon: +420 549498764
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.muni.cz
Adresse des Beschafferprofils: https://zakazky.muni.cz/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Úklidové služby UKB 2019 - dodatek č. 2

Referenznummer der Bekanntmachung: MU-ZAK/146251/2020/1225409/SUKB
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90910000 Reinigungsdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v poskytování kompletních úklidových služeb včetně dodávek hyg. materiálu v novostavbě Komplexního simulačního centra Masarykovy univerzity v areálu Univerzitního kampusu Bohunice. Zadavatel se rozhodl využít opčního práva a zadat veřejnou zakázku v souladu s § 100 odst. 3 ZZVZ ve spojení s § 66 ZZVZ jednacím řízením bez uveřejnění dodavateli.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1.00 CZK
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90910000 Reinigungsdienste
90919200 Büroreinigung
90919300 Reinigung von Schulen
90911300 Fensterreinigung
33760000 Toilettenpapier, Taschentücher, Handtücher und Servietten
33741000 Handpflegeprodukte
39830000 Reinigungsmittel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ064 Jihomoravský kraj
Hauptort der Ausführung:

Univerzitní kampus Bohunice - novostavba Komplexního simulačního centra Masarykovy univerzity

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v poskytování kompletních úklidových služeb včetně dodávek hyg. materiálu v novostavbě Komplexního simulačního centra Masarykovy univerzity v areálu Univerzitního kampusu Bohunice.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Viz II.2.5) Vzhledem k tomu, že bylo zadávací řízení vedeno s jediným dodavatelem, zadavatel neprováděl hodnocení nabídek. Neuvedení hodnotícího kritéria tento formulář neumožňuje, proto byla označena cena

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Neue Bauleistungen/Dienstleistungen, die in der Wiederholung ähnlicher Bau- oder Dienstleistungen bestehen und die gemäß den strengen Vorschriften der Richtlinie vergeben werden
Erläuterung:

V čl. II.2) zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „Úklidové služby UKB 2019“ si zadavatel vyhradil opční právo na poskytnutí dalších služeb, jejich podrobnější specifikace je popsána v čl. VII.2) a násl. předlohy návrhu smlouvy. Dne 3.9.2019 uzavřel zadavatel s dodavatelem REEHAP s.r.o., Barvy 598/2, 638 00 Brno, IČ: 25333925, smlouvu o úklidových službách. Opční právo bylo vtěleno do čl. VII. této smlouvy. Zadavatel se rozhodl využít opčního práva a zadat veřejnou zakázku v souladu s § 100 odst. 3 ZZVZ ve spojení s § 66 ZZVZ jednacím řízením bez uveřejnění dodavateli.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Úklidové služby UKB 2019 - dodatek č. 2

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
30/09/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: REEHAP s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 25333925
Postanschrift: Barvy 598/2
Ort: Brno
NUTS-Code: CZ064 Jihomoravský kraj
Postleitzahl: 638 00
Land: Tschechien
E-Mail: sekretariat@reehap.cz
Telefon: +420 545234196
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1.00 CZK
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1.00 CZK
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

V rámci konečné hodnoty zakázky (a předpokládaní hodnoty zakázky) je uvedena 1,- CZK, protože formulář neumožňuje nechat tuto položku nevyplněnou. Hodnota zakázky je dána jednotkovými cenami, které byly stanoveny ve smlouvě o poskytování úklidových služeb uzavřené dne 3.9.2019 (viz registr smluv), ke které je dodatek č. 2 uzavírán, fakturováno bude dle skutečně poskytnutých služeb dle potřeb objednatele, a proto v tuto chvíli není možné stanovit celkovou konečnou hodnotu zakázky. Přehled jednotkových cen je přílohou smlouvy, která je včetně této přílohy uveřejněna v registru smluv (https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10039342). Veškeré informace k zakázce jsou tedy dohledatelné na profilu zadavatele či v registru smluv.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: Tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@compet.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167111
Internet-Adresse: http://www.compet.cz
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@compet.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: http://www.compet.cz
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/10/2020