Dienstleistungen - 491150-2020

16/10/2020    S202

Suomi-Helsinki: Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki

2020/S 202-491150

Korjausilmoitus

Muutoksia tai lisätietoja koskeva ilmoitus

Palvelut

(Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosa, 2020/S 184-444259)

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Kansaneläkelaitos
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0246246-0
Postiosoite: PL 450, Kela
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI SUOMI / FINLAND
Postinumero: FI-00056
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: kilpailutus@hansel.fi
Puhelin: +358 294444200
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.kela.fi

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Kansaneläkelaitoksen havainnointikokonaisuuden toimitus ja sen ylläpito ja jatkokehityshankinta

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
72000000 Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Kansaneläkelaitos (Kela) hankkii havainnointikokonaisuuden toteutuksen, toimituksen on-premisenä Kansaneläkelaitoksen osoittamaan käyttöympäristöön, ylläpitopalvelut ja havainnointikokonaisuuteen liittyvät asiantuntija- sekä jatkokehitystyöt, jotka kattavat Kansaneläkelaitoksen tarpeet.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
13/10/2020
VI.6)Alkuperäisen ilmoituksen viite
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2020/S 184-444259

VII kohta: Muutokset

VII.1)Korjattavat tai lisättävät tiedot
VII.1.2)Teksti, jota alkuperäisessä ilmoituksessa oikaistaan
Osan numero: IV.2.2)
Muutettava kohta: Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Oikaistava tieto:
Päivämäärä: 30/10/2020
Oikaisu:
Päivämäärä: 06/11/2020
Osan numero: IV.2.7)
Muutettava kohta: Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Oikaistava tieto:
Päivämäärä: 30/10/2020
Oikaisu:
Päivämäärä: 06/11/2020
VII.2)Muut täydentävät tiedot:

Tarjouspyyntöön esitettyjen kysymyksiin annettujen vastausten perusteella on hankintayksikkö tehnyt tarjouspyynnön seuraaviin liitteisiin täsmennyksiä 13.10.2020, muutetut kohdat on merkitty liitteisiin punaisella fonttivärillä ja ko. liitteiden tiedostonimiin on lisätty teksti: ”_Paivitetty”:

A. Liite_1.4_Tuki-_ja_yllapitopalvelu_RACI_Paivitetty

Vaatimukset:

— Ei-tuettujen / räätälöityjen lähdejärjestelmien lokiparserien määrittelytyö

— Uusien lokilähteiden liittäminen valmiiksi tuettujen lähdejärjestelmien osalta

— Ei-tuettujen / räätälöityjen lokilähteiden liittäminen (Parserien asennukset ja testaukset)

On sarakkeessa ”Sisältyy palvelun kuukausimaksuun (K/E)” muutettu uusi arvo: ”E”, (alkuperäinen arvo oli: ”K”).

B. Liite_2_Vaatimusluettelo_Paivitetty

— Järjestelmävaatimukset-välilehti vaatimukset ID 161-164 lisätty Luokitus-sarakkeeseen arvo: ”Pakollinen”

— Palveluvaatimukset-välilehti vaatimus ID 5 lisätty Luokitus-sarakkeeseen arvo: ”Pakollinen”.

C. Liite_2.1_Kela_palvelutasot_ja_SLA_ehdot_Paivitetty

— Kohta 1 lisätty teksti:

”Selvyyden vuoksi todetaan, että palautukset kohdista 1.1.1 (Käyttötuki – Sanktiot), 1.2.4 (Häiriönhallinta – Sanktiot) ja 1.3.1 (Muutoshallinta – Sanktiot) ovat kuukausittain yhteensä maksimissaan 50 % kunkin kuukauden palvelumaksuista. Palautusten kuukausittaisen maksimimäärän periminen ei kuitenkaan estä tilaajaa vaatimasta toimittajalta tarvittaessa myös vahingonkorvausta. Jatkuvat puutteet tukipalveluissa (kaksi (2) peräkkäistä kuukautta tai neljä (4) kuukautta kalenterivuoden aikana täysimääräisillä sanktioilla) antavat tilaajalle oikeuden, mutta ei velvollisuutta, irtisanoa sopimus päättymään pääsopimuksen kohdan 25.3 mukaisesti välittömästi.”

D. Liite_4_Paasopimus_Paivitetty

— Kohta 2.9 lisätty teksti ”häiriöilmoituksen saapumisesta toimittajalle”.

— Kohta 13.12 on poistettu (alkuperäinen teksti oli: ”Mikäli toimittajan tarjoama tuote edellyttää tilaajalta suorituskykyisempää laiteympäristöä, kuin millä toimittaja on tarjouksessaan ilmoittanut saavutettavan vaaditut palvelutasot, toimittajalla ei ole ylittävältä osin oikeutta veloittaa tilaajalta lisenssi- tai käyttöoikeusmaksuja.”

— Kohta 16.3 lisätty teksti ”(pl. valmisohjelmistot)”.

E. Liite_7_Palvelusopimus_Paivitetty

— Kohta 7.12 lisätty teksti ”kriittisten ja merkittävien häiriöiden osalta”.