Dienstleistungen - 491150-2020

16/10/2020    S202

Finnland-Helsinki: IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung

2020/S 202-491150

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 184-444259)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Kansaneläkelaitos
Nationale Identifikationsnummer: 0246246-0
Postanschrift: PL 450, Kela
Ort: Helsinki
NUTS-Code: FI SUOMI / FINLAND
Postleitzahl: FI-00056
Land: Finnland
E-Mail: kilpailutus@hansel.fi
Telefon: +358 294444200
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.kela.fi

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kansaneläkelaitoksen havainnointikokonaisuuden toimitus ja sen ylläpito ja jatkokehityshankinta

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 184-444259

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Anstatt:
Tag: 30/10/2020
muss es heißen:
Tag: 06/11/2020
Abschnitt Nummer: IV.2.7)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Anstatt:
Tag: 30/10/2020
muss es heißen:
Tag: 06/11/2020
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Tarjouspyyntöön esitettyjen kysymyksiin annettujen vastausten perusteella on hankintayksikkö tehnyt tarjouspyynnön seuraaviin liitteisiin täsmennyksiä 13.10.2020, muutetut kohdat on merkitty liitteisiin punaisella fonttivärillä ja ko. liitteiden tiedostonimiin on lisätty teksti: ”_Paivitetty”:

A. Liite_1.4_Tuki-_ja_yllapitopalvelu_RACI_Paivitetty

Vaatimukset:

— Ei-tuettujen / räätälöityjen lähdejärjestelmien lokiparserien määrittelytyö

— Uusien lokilähteiden liittäminen valmiiksi tuettujen lähdejärjestelmien osalta

— Ei-tuettujen / räätälöityjen lokilähteiden liittäminen (Parserien asennukset ja testaukset)

On sarakkeessa ”Sisältyy palvelun kuukausimaksuun (K/E)” muutettu uusi arvo: ”E”, (alkuperäinen arvo oli: ”K”).

B. Liite_2_Vaatimusluettelo_Paivitetty

— Järjestelmävaatimukset-välilehti vaatimukset ID 161-164 lisätty Luokitus-sarakkeeseen arvo: ”Pakollinen”

— Palveluvaatimukset-välilehti vaatimus ID 5 lisätty Luokitus-sarakkeeseen arvo: ”Pakollinen”.

C. Liite_2.1_Kela_palvelutasot_ja_SLA_ehdot_Paivitetty

— Kohta 1 lisätty teksti:

”Selvyyden vuoksi todetaan, että palautukset kohdista 1.1.1 (Käyttötuki – Sanktiot), 1.2.4 (Häiriönhallinta – Sanktiot) ja 1.3.1 (Muutoshallinta – Sanktiot) ovat kuukausittain yhteensä maksimissaan 50 % kunkin kuukauden palvelumaksuista. Palautusten kuukausittaisen maksimimäärän periminen ei kuitenkaan estä tilaajaa vaatimasta toimittajalta tarvittaessa myös vahingonkorvausta. Jatkuvat puutteet tukipalveluissa (kaksi (2) peräkkäistä kuukautta tai neljä (4) kuukautta kalenterivuoden aikana täysimääräisillä sanktioilla) antavat tilaajalle oikeuden, mutta ei velvollisuutta, irtisanoa sopimus päättymään pääsopimuksen kohdan 25.3 mukaisesti välittömästi.”

D. Liite_4_Paasopimus_Paivitetty

— Kohta 2.9 lisätty teksti ”häiriöilmoituksen saapumisesta toimittajalle”.

— Kohta 13.12 on poistettu (alkuperäinen teksti oli: ”Mikäli toimittajan tarjoama tuote edellyttää tilaajalta suorituskykyisempää laiteympäristöä, kuin millä toimittaja on tarjouksessaan ilmoittanut saavutettavan vaaditut palvelutasot, toimittajalla ei ole ylittävältä osin oikeutta veloittaa tilaajalta lisenssi- tai käyttöoikeusmaksuja.”

— Kohta 16.3 lisätty teksti ”(pl. valmisohjelmistot)”.

E. Liite_7_Palvelusopimus_Paivitetty

— Kohta 7.12 lisätty teksti ”kriittisten ja merkittävien häiriöiden osalta”.