Usluge - 491178-2020

TINazivHrvatska-Varaždin: Usluge obrade i zbrinjavanja neopasnih otpadaka i neopasnog otpada
NDBroj objave obavijesti491178-2020
PDDatum objave16/10/2020
OJBroj izdanja SL S-a202
TWMjesto/grad kupcaVARAŽDIN
AUSlužbeno ime kupcaČistoća d.o.o. (02371889218)
OLIzvorni jezikHR
CYZemlja kupcaHR
AAVrsta kupca6 - Osoba javnog prava
HAInstitucija/agencija EU-a-
DSDokument je poslan12/10/2020
DTRok za podnošenje06/11/2020
NCVrsta ugovora4 - Usluge
PRVrsta postupka1 - Otvoreni postupak
TDVrsta obavijesti2 - Dodatni podaci
RPUredba4 - Europska unija
TYVrsta ponude1 - Podnošenje ponude za sve lotove
ACKriteriji odabira2 - Ekonomski najpovoljnija ponuda
PCJedinstveni rječnik javne nabave (CPV)90513000 - Usluge obrade i zbrinjavanja neopasnih otpadaka i neopasnog otpada
RCMjesto izvršenja (NUTS)HR044
IAInternetska adresa (URL)www.cistoca-vz.hr
DIPravna osnovaDirektiva o javnoj nabavi 2014/24/EU