Diensten - 491304-2020

TITitelPolen-Wroclaw: Patrouillediensten
NDPublicatienummer aankondiging491304-2020
PDPublicatiedatum16/10/2020
OJNummer PB S202
TWPlaats van de koperWROCLAW
AUOfficiële naam van de koperGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział we Wrocławiu
OLOriginele taalPL
CYLand van de koperPL
AAType koper1 - Ministerie of elke andere nationale of federale instantie
HAEU-instelling/-agentschap-
DSDocument verzonden12/10/2020
NCType contract4 - Diensten
PRType procedureT - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging
TDType aankondigingV - Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf
RPVerordening5 - Europese Unie, met GPA-deelname
TYType inschrijving9 - Niet van toepassing
ACGunningscriteria1 - Laagste prijs
PCCPV-code (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)45232451 - Afwaterings- en oppervlaktewerkzaamheden
77211400 - Vellen van bomen
77211500 - Onderhouden van bomen
90610000 - Straatreinigings- en veegdiensten
71631480 - Wegeninspectiediensten
71700000 - Meet- en controlediensten
71314000 - Energie en aanverwante diensten
90511300 - Diensten voor het verzamelen van straatafval
79715000 - Patrouillediensten
90000000 - Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu
45233290 - Plaatsen van verkeersborden
45233280 - Plaatsen van middenbermbeveiliging
45233292 - Installatie van beveiligingsuitrusting
90690000 - Diensten voor graffitiverwijdering
50230000 - Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten voor wegen en andere uitrusting
50232200 - Onderhoud van verkeerslichten
45233140 - Wegwerkzaamheden
77312000 - Diensten voor het wieden van onkruid
45233141 - Wegenonderhoud
45233142 - Herstellen van wegen
45233220 - Wegdekwerkzaamheden voor wegen
RCPlaats van uitvoering (NUTS-code)PL51
IAInternetadres (URL)http://www.gddkia.gov.pl
DIRechtsgrondslagOverheidsopdrachtenrichtlijn 2014/24/EU