Dienstleistungen - 491320-2020

16/10/2020    S202

Schweden-Stockholm-Arlanda: Hilfs- und Nebentätigkeiten im Bereich Verkehr; Reisebürodienste

2020/S 202-491320

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Swedavia AB
Nationale Identifikationsnummer: 556797-0818
Postanschrift: Stockholm-Arlanda
Ort: Stockholm-Arlanda
NUTS-Code: SE SVERIGE
Postleitzahl: 190 45
Land: Schweden
Kontaktstelle(n): Alberto Clandestino
E-Mail: alberto.clandestino@swedavia.se
Telefon: +46 101090579
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.swedavia.se

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Daglig Drift Angöring

Referenznummer der Bekanntmachung: SDA 2018-00917
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
63000000 Hilfs- und Nebentätigkeiten im Bereich Verkehr; Reisebürodienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SE SVERIGE
Hauptort der Ausführung:

Stockholm

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Omfattar den dagliga driften av taxiverksamheten som är i drift dygnet runt årets alla dagar vilket återspeglas i kraven på leverantören. Uppdraget omfattar trafikledning samt att leverera bemanning till taxiremoterna, bemanna kundservice, hantera avtalshantering med taxibolag, hantera reklamationer och genomföra miljörevisioner. Upphandlad part skall även ge kundsupport till flygplatsens samarbetsparter såsom taxichaufförer, åkare, taxibolag/beställningscentraler samt Swedavias interna organisation. I åtagandet ingår vidare att rapportera fel och brister i berörda områden samt att utföra underhåll på den tekniska utrustningen i de berörda områdena som har med taxiverksamheten att göra.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 48
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: D2019-00127
V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
27/03/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Parkman i Sverige AB
Nationale Identifikationsnummer: 556614-8853
Ort: Stockholm
NUTS-Code: SE SVERIGE
Land: Schweden
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 168 400 000.00 SEK

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Parterna har kommit överens om ny ersättningsmodell i samband med Covid-19 då volymerna och rörelserna har minskat markant för Swedavia

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Förvaltningsrätten i Uppsala
Ort: Uppsala
Land: Schweden
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/10/2020

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
63000000 Hilfs- und Nebentätigkeiten im Bereich Verkehr; Reisebürodienste
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SE SVERIGE
VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Det som nu upphandlas omfattar den dagliga driften av taxiverksamheten som är i drift dygnet runt årets alla dagar vilket återspeglas i kraven på leverantören. Uppdraget omfattar trafikledning samt att leverera bemanning till taxiremoterna, bemanna kundservice, hantera avtalshantering med taxibolag, hantera reklamationer och genomföra miljörevisioner. Upphandlad part skall även ge kundsupport till flygplatsens samarbetsparter såsom taxichaufförer, åkare, taxibolag/beställningscentraler samt Swedavias interna organisation. I åtagandet ingår vidare att rapportera fel och brister i berörda områden samt att utföra underhåll på den tekniska utrustningen i de berörda områdena som har med taxiverksamheten att göra.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 15/10/2020
Ende: 15/10/2022
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 35 280 000.00 SEK
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Parkman i Sverige AB
Ort: Stockholm
NUTS-Code: SE SVERIGE
Land: Schweden
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Under Interimsperioden ska Parkmans leveransåtagande enligt Avtalets justeras på sätt som anges i ny prisbilaga.

Arbete som inte ryms inom Interimsuppdraget ska utgöra ”Tillkommande timmar".

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

Till följd av utbredningen av covid-19 har antalet passagerare minskat avsevärt på Flygplatserna. Under perioden 1 januari 2020 - 30 juni 2020 minskade antalet passagerare på Stockholm-Arlanda flygplats med 64 procent och på Stockholm-Bromma flygplats med 67 procent (jämfört med motsvarande period året innan). Enbart under juni 2020 minskade antalet passagerare med 95 procent på Stockholm-Arlanda flygplats och 98 procent på Stockholm-Bromma flygplats. Passagerarnedgången har i sin tur resulterat i en kraftigt minskad efterfrågan på taxiresor till och från Flygplatserna och på Stockholm-Arlanda flygplats har även all flygtrafik, av flygoperativa skäl, omallokerats till terminal 5. Vid tidpunkten för detta ändringsavtals ingående bedrivs således ingen taxiverksamhet vid terminal 2 - 4 på Stockholm-Arlanda flygplats och det råder betydande osäkerhet när passagerarvolymerna motiverar att återigen ta dessa terminaler i drift. Ändringarna syftar till att anpassa Parkmans tjänsteleverans

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 168 400 000.00 SEK
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 133 000 000.00 SEK