Werken - 491508-2020

16/10/2020    S202

Slovenija-Ljubljana: Elektroinštalacijska dela

2020/S 202-491508

Popravek

Obvestilo o spremembah ali dodatnih informacijah

Gradnje

(Dopolnilo k Uradnemu listu Evropske unije, 2020/S 187-452186)

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/25/EU

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja
Nacionalna identifikacijska številka: 5427223000
Poštni naslov: Hajdrihova ulica 2
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
E-naslov: javnanarocila@eles.si
Telefon: +386 14743000
Telefaks: +386 14742502
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.eles.si

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Eektromontažna dela in dobava opreme v RTP Tolmin

Referenčna številka dokumenta: MAP2020/0447
II.1.2)Glavna koda CPV
45310000 Elektroinštalacijska dela
II.1.3)Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4)Kratek opis:

Elektromontažna dela in dobava opreme v RTP Tolmin.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
13/10/2020
VI.6)Referenca izvirnega obvestila
Številka obvestila v UL: 2020/S 187-452186

Oddelek VII: Spremembe

VII.1)Informacije, ki jih je treba popraviti ali dodati
VII.1.2)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu
Številka oddelka: VI.3
Besedilo:
Se glasi:

Sprememba Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe

VII.2)Druge dodatne informacije:

Sprememba točke 3.2, 3.3, Obrazca R-1 in Obrazca R-2 Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe je objavljena na spletni strani Elesa.

https://www.eles.si/javna-narocila?disp_sin=770