Leveringen - 491625-2020

16/10/2020    S202

România-Bucureşti: Utilaje de exploatare a gurilor de sondă

2020/S 202-491625

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Produse

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2020/S 184-445105)

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: OMV Petrom S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO 1590082
Adresă: Str. Coralilor nr. 22
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 013329
Țară: România
Persoană de contact: Cecilia Buculei
E-mail: ojs@e-licitatie.ro
Telefon: +40 728988931
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.petrom.com
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizarea (și/sau închirierea) de produse (echipamente/scule de operare ale acestora) și servicii pentru operații de control nisip – două loturi

Număr de referinţă: WS440965011
II.1.2)Cod CPV principal
43121100 Utilaje de exploatare a gurilor de sondă
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Furnizarea (si/sau inchiriere) de produse (echipamente/scule de operare ale acestora) si servicii pentru operatii de control nisip – doua loturi.

In masura în care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate în termenul prevazut în anuntul de participare, respectiv cel mai tarziu cu 19 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor, Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare in a 11-a zi inainte de termenul-limita stabilit in anuntul de participare pentru depunerea ofertelor, conform prevederilor art. 172 din Legea nr. 99/2016. Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul stabilit, conform prevederilor art. 29 alin. (3) din HG 394/2016.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
12/10/2020
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2020/S 184-445105

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2)
Lot nr.: 1
Locul textului ce urmează să fie modificat: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
În loc de:
Data: 28/10/2020
A se citi:
Data: 18/11/2020
Numărul secţiunii: IV.2.7)
Lot nr.: 1
Locul textului ce urmează să fie modificat: Condiții de deschidere a ofertelor
În loc de:
Data: 28/10/2020
A se citi:
Data: 18/11/2020
Numărul secţiunii: IV.2.6)
Lot nr.: 1
Locul textului ce urmează să fie modificat: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
În loc de:
Data: 28/04/2021
A se citi:
Data: 16/05/2021
Numărul secţiunii: IV.2.2)
Lot nr.: 2
Locul textului ce urmează să fie modificat: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
În loc de:
Data: 28/10/2020
A se citi:
Data: 18/11/2020
Numărul secţiunii: IV.2.7)
Lot nr.: 2
Locul textului ce urmează să fie modificat: Condiții de deschidere a ofertelor
În loc de:
Data: 28/10/2020
A se citi:
Data: 18/11/2020
Numărul secţiunii: IV.2.6)
Lot nr.: 2
Locul textului ce urmează să fie modificat: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
În loc de:
Data: 28/04/2021
A se citi:
Data: 16/05/2021
VII.2)Alte informații suplimentare: