Leveringen - 491633-2020

16/10/2020    S202

România-Craiova: Vehicule cu utilizare specială

2020/S 202-491633

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Produse

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2020/S 164-399413)

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Compania de Apă Oltenia S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO 11400673
Adresă: Str. Brestei nr. 133
Localitate: Craiova
Cod NUTS: RO411 Dolj
Cod poștal: 200177
Țară: România
Persoană de contact: Adrian Mitroi
E-mail: licitatii.apaoltenia@gmail.com
Telefon: +40 251422117
Fax: +40 251422263
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.apaoltenia.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

DJPR02 – Procurare și furnizare echipamente

Număr de referinţă: 11400673_2019_PAAPD1082998
II.1.2)Cod CPV principal
34114000 Vehicule cu utilizare specială
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Furnizare de utilaje necesare desfasurarii activitatilor curente ale Operatorului Regional S.C. Compania de Apa Oltenia S.A., montaj (dupa caz), punere in functiune, instruirea personalului de exploatare al achizitorului, asistenta tehnica pentru intretinere si reparatii in perioada de garantie, conform prevederilor caietului de sarcini:

— autocurăţitoare mici, 2 buc.,

— autocurăţitoare mare, 1 buc.,

— autolaborator de inspecție CCTV, 1 buc.,

— excavator aspirator cu miniexcavator adițional, 1 buc.

Conditii de livrare: DDP (INCOTERMS 2020)

Termene: 32 de luni, din care opt luni furnizare, montaj si punere in functiune, 24 de luni garantie de conformitate

Note:

1. Numar de zile pana la care operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 24;

2. Termen-limită până la care entitatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificare/informaţii suplimentare: 12 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
13/10/2020
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2020/S 164-399413

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
În loc de:
Data: 19/10/2020
A se citi:
Data: 02/11/2020
Numărul secţiunii: IV.2.7)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Condiții de deschidere a ofertelor
În loc de:
Data: 19/10/2020
A se citi:
Data: 02/11/2020
Numărul secţiunii: IV.2.6)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
În loc de:
Data: 20/04/2021
A se citi:
Data: 03/05/2021
VII.2)Alte informații suplimentare: