Meillä on ilo ilmoittaa, että TED-portaalin uusi versio otetaan käyttöön 29. tammikuuta 2024 (alustava päivä, vahvistetaan myöhemmin!). Haluatko tietää enemmän uusista toiminnoista ja tehdyistä parannuksista? Tutustu artikkeliimme, josta saat lisätietoa tärkeimmistä muutoksista ja uusista toiminnoista.

Järjestelmässä on tällä hetkellä vika, joka vaikuttaa eForms-ilmoituksiin. Vika pyritään korjaamaan mahdollisimman pian. Lisätietoja ja ohjeita on asiaa käsittelevällä sivulla.

Uusi koulutustilaisuus TED-datan uudelleenkäyttäjille 14.12.2023 – ilmoittaudu mukaan!

Palvelut - 491728-2017

09/12/2017    S237

Belgia-Bryssel: Biologisia näytteitä koskevat radiotoksikologiset analyysit yhteisen tutkimuskeskuksen (JRC) Geelin-toimipaikassa (Belgia) ja Pettenin-toimipaikassa (Alankomaat) työskentelevää, ammattinsa vuoksi säteilylle altistuvaa henkilöstöä varten

2017/S 237-491728

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan komissio, Directorate-General for Human Resources and Security, Unit DDG.HR.R.1 ”Finances, Procurement and Internal Control”
Postiosoite: office SC 11 6/28
Postitoimipaikka: Brussels
NUTS-koodi: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postinumero: 1049
Maa: Belgia
Sähköpostiosoite: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://ec.europa.eu/info/departments/human-resources-and-security_en
Hankkijaprofiilin osoite: https://ec.europa.eu/info/departments/human-resources-and-security_en
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1814
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Biologisia näytteitä koskevat radiotoksikologiset analyysit yhteisen tutkimuskeskuksen (JRC) Geelin-toimipaikassa (Belgia) ja Pettenin-toimipaikassa (Alankomaat) työskentelevää, ammattinsa vuoksi säteilylle altistuvaa henkilöstöä varten

Viitenumero: HR/R3/PO/2015/079.
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
85148000 Lääketieteelliset analyysipalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tämän tarjouspyynnön kohteena ovat biologisia näytteitä koskevat radiotoksikologiset analyysit jokaisesta luokitellusta henkilöstön jäsenestä. Hankkeeseen kuuluu myös henkilökohtaisten sisäisten säteilyannosten myöhempi arvioiminen läheisessä yhteistyössä Euroopan komission työterveyshuollosta vastaavan yksikön kanssa.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea kaikkia osia
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Radiotoksikologiset analyysit Geelissä sijaitsevaa yhteisen tutkimuskeskuksen toimipaikkaa varten

Osa nro: 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
85148000 Lääketieteelliset analyysipalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: BE BELGIQUE-BELGIË
Pääasiallinen suorituspaikka:

Pääasiallisena suorituspaikkana ovat sopimusosapuolen toimitilat. Näytteiden keräämiseen tarkoitetut näyteastiat toimitetaan yhteisen tutkimuskeskuksen toimitiloissa Geelissä.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Katso kohdassa I.3 annettu internetosoite.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Puitesopimus (framework contract – FWC) tehdään alustavasti 12 kuukauden ajaksi ja uusitaan ilman erillistä sopimusta 3 kertaa 12 kuukauden ajaksi kerrallaan niin, että puitesopimuksen kokonaiskestoaika on enintään 48 kuukautta.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite: EU:n hallintomäärärahat.
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Radiotoksikologiset analyysit Pettenissä sijaitsevaa yhteisen tutkimuskeskuksen toimipaikkaa varten

Osa nro: 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
85148000 Lääketieteelliset analyysipalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: BE BELGIQUE-BELGIË
Pääasiallinen suorituspaikka:

Pääasiallisena suorituspaikkana ovat sopimusosapuolen toimitilat. Näytteiden keräämiseen tarkoitetut näyteastiat toimitetaan yhteisen tutkimuskeskuksen toimitiloissa Pettenissä.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Katso kohdassa I.3 annettu internetosoite.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Puitesopimus tehdään alustavasti 12 kuukauden ajaksi ja uusitaan ilman erillistä sopimusta 3 kertaa 12 kuukauden ajaksi kerrallaan niin, että puitesopimuksen kokonaiskestoaika on enintään 48 kuukautta.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite: EU:n hallintomäärärahat.
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

katso kohdassa I.3 annettu internetosoite.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Katso kohdassa I.3 annettu internetosoite.

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely yhden toimijan kanssa
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 29/01/2018
Paikallinen aika: 23:59
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 9 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 07/02/2018
Paikallinen aika: 10:00
Paikka:

katso kohdassa I.3 annettu internetosoite.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

katso kohdassa I.3 annettu internetosoite.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: kyllä
VI.3)Lisätiedot:

Katso kohdassa I.3 annettu internetosoite.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Euroopan unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: 2925
Maa: Luxemburg
Puhelin: +35 24303-1
Faksi: +35 243032100
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

katso kohdassa I.3 annettu internetosoite, erityisesti tarjouspyyntö.

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
29/11/2017