Teenused - 491729-2017

09/12/2017    S237    Euroopa Komisjon - Teenused - Hanketeade - Avatud menetlus 

Belgia-Brüssel: Avatud mikroettevõtlusmudelid uuenduste jaoks Euroopas asuvate perede omanduses olevate kultuurimälestistest hoonete valdkonnas

2017/S 237-491729

Hanketeade

Teenused

Legal Basis:

Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Euroopa Komisjon, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, Directorate D – Culture and Creativity
Brussels
1049
Belgia
Kontaktisik: EAC Unite D2
E-post: EAC-UNITE-D2@ec.europa.eu
NUTS kood: BE100

Internetiaadress(id):

Üldaadress: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3099

Hankijaprofiili aadress: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3099

I.2)Teave ühishanke kohta
I.3)Teabevahetus
Hankedokumendid on kättesaadavad (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3099
Lisateavet saab eespool nimetatud aadressil
Pakkumused või osalemistaotlused saata elektrooniliselt aadressil: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3099
Pakkumused või osalemistaotlused saata eespool nimetatud aadressil
I.4)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.5)Põhitegevus
Üldised avalikud teenused

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Avatud mikroettevõtlusmudelid uuenduste jaoks Euroopas asuvate perede omanduses olevate kultuurimälestistest hoonete valdkonnas

II.1.2)CPV põhikood
73210000
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

Kõnealuse tegevuse eesmärk on tugevdada kultuurimälestistest hoonete eraomanike suutlikkust ja tagada neile uuenduslikud ärimudelid.

Ettevalmistava tegevuse sisu on uurida ja võrrelda ELis kultuurimälestistest hoonete omanikuks olevate perede kasutavaid ärimudeleid ning määrata kindlaks parimad tavad ja potentsiaalsed uuendused ja neid jagada.

Samuti hinnatakse ELis perede omanduses olevate kultuurimälestistest hoonete majandusliku väärtuse kvantiteeti ja kvaliteeti ning määratakse kindlaks nende potentsiaal toetada mitmesuguseid ELi poliitikasuundi, sh uuenduslikkust, sotsiaalset kaasatust, haridust, noorsootööd ja kultuuridevahelist dialoogi. Lisandväärtust saadakse sünergiast praegu korraldatavate kultuuripärandit käsitlevate ELi tegevustega (Euroopa pärandipäevad, ELi kultuuripärandi auhind, Euroopa kultuuripärandi märgis).

Lisaks aidatakse tegevusega kaasa ka Euroopa kultuuripärandiaasta eesmärkide saavutamisele, levitades teavet kultuuripärandi Euroopa väärtuse kohta ning parandades selles vallas teadlikkust.

II.1.5)Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 500 000.00 EUR
II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:
II.2.2)CPV lisakood(id)
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: BE100
II.2.4)Hanke kirjeldus:

Eesmärgid on järgmised:

1. tugevdada erasektori kultuurimälestistest hoonete omanike suutlikkust selliseid hooneid säilitada ja hooldada ning anda neile teadmisi uuenduslike ärimudelite kohta;

2. analüüsida selliste tavade potentsiaalset majanduslikku ja sotsiaalset potentsiaali ning teha poliitilisi soovitusi;

3. tuua esile hariduse, koolituse ja uuenduste olulisust kultuuripärandi hooldamise ja toetamise jaoks;

4. lahendada probleem, mis on seotud kultuuripärandit käsitlevate teadmiste edasiandmisega noorematele põlvkondadele ja noorte kultuuripärandiga seotud oskuste omandamisega;

5. lahendada probleem, mis on seotud avaliku ja erasektori tegutsejate seas kultuuripärandi kaasava valitsemisega.

Ettevalmistav tegevus toimub 2018. aastal ehk Euroopa kultuuripärandi aastal, mis annab võimaluse parandada laiema üldsuse teadlikkust sellest, kuidas perede omanduses olevate kultuurimälestistest hoonete panus mõjutab kultuuripärandi kaitset ja selle jätkusuutlikku haldamist.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 500 000.00 EUR
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 12
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.12)Teave elektrooniliste kataloogide kohta
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: jah
Projekti number või viide: Euroopa Komisjon, hariduse, noorte, spordi ja kultuuri direktoraadi iga-aastane tööprogramm (indeks 1.10).
II.2.14)Lisateave

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Osalemistingimused
III.1.1)Kutsetööga tegelemise sobivus, sealhulgas kutse- või äriregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

vt jaotist 4.4. Valikukriteeriumid ja pakkumise iseloomustus on esitatud pakkumiskutses nr EAC/50/2017.

III.1.2)Majanduslik ja finantsseisund
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
III.1.3)Tehniline ja kutsealane suutlikkus
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
III.1.5)Teave reserveeritud hankelepingute kohta
III.2)Lepingu tingimused
III.2.1)Teave teatava kutseala kohta
III.2.2)Lepingu täitmise tingimused:
III.2.3)Teave lepingu täitmise eest vastutavate töötajate kohta

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
IV.1.4)Teave läbirääkimiste või võistleva dialoogi ajal lahenduste või pakkujate arvu piiramise kohta
IV.1.6)Teave elektroonilise oksjoni kohta
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: jah
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.1)Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade
IV.2.2)Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
Kuupäev: 31/01/2018
Kohalik aeg: 12:00
IV.2.3)Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud
IV.2.4)Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused:
Inglise keel, Bulgaaria keel, Taani keel, Saksa keel, Kreeka keel, Eesti keel, Soome keel, Prantsuse keel, Iiri keel, Horvaadi keel, Ungari keel, Itaalia keel, Läti keel, Leedu keel, Malta keel, Hollandi keel, Poola keel, Portugali keel, Rumeenia keel, Slovaki keel, Sloveenia keel, Hispaania keel, Rootsi keel, Tšehhi keel
IV.2.6)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 9 (alates pakkumuse laekumise tähtajast)
IV.2.7)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 01/02/2018
Kohalik aeg: 10:00
Pakkumuste avamise koht:

rue Joseph II 70, 1049 Brussels, BELGIA.

Teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta:

pakkumiste avamisel võib osaleda maksimaalselt 2 esindajat pakkuja kohta.

Pakkuja peab esitama korralduse ja turvalisusega seotud kaalutlustel iga esindaja täisnime ja ID-kaardi numbri või passi numbri vähemalt 3 tööpäeva ette aadressil

EAC-UNITE-D2@ec.europa.eu tuues oma e-posti teemareal ära pakkumiskutse viitenumbri.

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.2)Teave elektrooniliste töövoogude kohta
VI.3)Lisateave:
VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Üldkohus
rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
2925
Luksemburg
Telefon: +352 43031
E-post: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu

Internetiaadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Vahendusmenetluse eest vastutav organ
VI.4.3)Läbivaatamise kord
VI.4.4)Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus
VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
30/11/2017