Palvelut - 491729-2017

09/12/2017    S237    Euroopan komissio - Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Belgia-Bryssel: Avoimet mikroyritysmallit eurooppalaisia perheomisteisia perintötaloja koskevien innovaatioiden osalta

2017/S 237-491729

Hankintailmoitus

Palvelut

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Euroopan komissio, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, Directorate D – Culture and Creativity
Brussels
1049
Belgia
Yhteyshenkilö: EAC Unite D2
Sähköpostiosoite: EAC-UNITE-D2@ec.europa.eu
NUTS-koodi: BE100

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3099

Hankkijaprofiilin osoite: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3099

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3099
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3099
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Avoimet mikroyritysmallit eurooppalaisia perheomisteisia perintötaloja koskevien innovaatioiden osalta

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
73210000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Toimen tarkoituksena on vahvistaa perintötalojen yksityisten omistajien valmiuksia ja tarjota heille innovatiivisia yritysmalleja.

Valmistelevan toimen avulla kartoitetaan nykyiset yritysmallit, joita EU:n perheomisteisissa perintötaloissa käytetään, vertaillaan kyseisiä yritysmalleja sekä määritetään ja jaetaan parhaat käytännöt ja mahdolliset innovaatiot.

Lisäksi toimen avulla esitetään määrällisesti ja laadullisesti EU:n perheomisteisten perintötalojen taloudellinen arvo ja määritetään niiden mahdollisuudet edistää EU:n eri politiikkoja, mukaan luettuina innovaatioita, sosiaalista osallisuutta, koulutusta, nuorisotyötä ja kulttuurien välistä vuoropuhelua. Lisäarvo saadaan yhteisvaikutuksista sellaisten nykyisten EU:n toimien kanssa, jotka liittyvät kulttuuriperintöön (Euroopan kulttuuriperintöpäivät, EU:n kulttuuriperintöpalkinto, Euroopan kulttuuriperintötunnus).

Lopulta toimen avulla edistetään kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden tavoitteita perintöä koskevan eurooppalaisen arvon levittämisen ja sitä koskevan tietoisuuden lisäämisen avulla.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 500 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: BE100
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tavoitteet ovat seuraavat:

1. perintötalojen yksityisten omistajien sellaisten valmiuksien vahvistaminen, jotka liittyvät kyseisten kiinteistöjen ylläpitämiseen ja säilyttämiseen, sekä innovatiivisten yritysmallien tarjoaminen yksityisille omistajille,

2. kyseisten käytäntöjen taloudellisten ja sosiaalisten mahdollisuuksien analysoiminen ja politiikkaa koskevien suositusten toimittaminen,

3. koulutuksen ja innovaatioiden tärkeyden korostaminen kulttuuriperinnön ylläpidon ja tukemisen osalta,

4. sellaisen kysymyksen käsittely, joka liittyy kulttuuriperintöä koskevan tiedon välittämiseen nuoremmille sukupolville sekä uuden sukupolven perintöä koskevien taitojen hankintaan,

5. sellaisen kysymyksen käsittely, joka liittyy osallistuvaan hallinnointiin kulttuuriperinnön osalta julkisten ja yksityisten toimijoiden keskuudessa.

Valmisteleva toimi toteutetaan kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden 2018 aikana. Tämä mahdollistaa sellaisen laajemman tietoisuuden lisäämisen, joka liittyy perheomisteisten perintötalojen panokseen kulttuuriperinnön suojelemisen ja sen kestävän hallinnoinnin edistämisessä.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 500 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 12
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite: Euroopan komissio, koulutuksen, nuorisoasioiden, urheilun ja kulttuurin pääosaston vuotuinen työohjelma, indeksi 1.10.
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

katso kohta 4.4 (valintaperusteet) tarjouseritelmistä tarjouspyynnössä nro EAC/50/2017.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 31/01/2018
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Englanti, Bulgaria, Tanska, Saksa, Kreikka, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Latvia, Liettua, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Espanja, Ruotsi, Tšekki
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 9 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 01/02/2018
Paikallinen aika: 10:00
Paikka:

rue Joseph II 70, 1049 Brussels, BELGIA.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Enintään 2 edustajaa tarjousta kohden voi osallistua tarjousten avaustilaisuuteen.

Turvallisuussyistä ja organisatorisista syistä tarjoajan on toimitettava edustajien koko nimet sekä henkilökorttien tai passien numerot vähintään 3 työpäivää ennen tilaisuutta seuraavaan sähköpostiosoitteeseen:

EAC-UNITE-D2@ec.europa.eu Tarjouspyynnön viitenumero on merkittävä tarjoajan sähköpostin aiheeksi.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Unionin yleinen tuomioistuin
rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
2925
Luxemburg
Puhelin: +352 43031
Sähköpostiosoite: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu

Internetosoite: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
30/11/2017